Brussels Airport.
Foto: Siwtme, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Opinie - ABVV-BTB, ACV Puls, ACV Transcom, ACLVB, BBTK

Brussels Airport Company faalt ten aanzien van luchthavengemeenschap

Het zijn geen gemakkelijke weken geweest voor de luchtvaart. Niemand had de impact noch de omvang van de coronacrisis kunnen voorspellen. Wel te voorspellen was de coördinatie op onze nationale luchthaven, die meer dan ooit te wensen overliet. De vakbonden stellen in gemeenschappelijk vakbondsfront vast dat Brussels Airport Company (BAC) tekort schiet, te weinig leiderschap toont en te weinig luistert naar de werknemers op de luchthaven. En dat moet anders!

maandag 23 maart 2020 13:18
Spread the love

Gebrek aan leiderschap en verantwoordelijkheid maakt werknemers woedend

Het zijn geen gemakkelijke weken geweest voor de luchtvaart. Niemand had de impact noch de omvang van de coronacrisis kunnen voorspellen. Wel te voorspellen was de coördinatie op onze nationale luchthaven, die meer dan ooit te wensen overliet. De vakbonden stellen in gemeenschappelijk vakbondsfront vast dat Brussels Airport Company (BAC) tekort schiet, te weinig leiderschap toont en te weinig luistert naar de werknemers op de luchthaven. En dat moet anders!

Zowel voor de passagiers als voor de werknemers, actief op de luchthaven, ontbrak het aan een duidelijke communicatie en richtlijnen over de vraag hoe te reageren op de coronacrisis. Dit geldt zeker voor de werknemers. Zelfs nu nog moeten check-in-medewerkers zonder bescherming werken tussen mensenmassa’s. Zelfs nu nog werken er mensen in het cargo-gedeelte zonder degelijk sanitair. Zelfs nu nog is er te weinig handgel voor de mensen die de trolleys rondduwen. En ga zo maar door.

Verantwoordelijkheid voor mensen

Eens te meer blijft Brussels Airport Company (BAC) in gebreke als het erom gaat haar rol als luchthavenuitbater en als verantwoordelijke voor de werknemers op de luchthaven serieus te vervullen. BAC was er als de kippen bij om steunmaatregelen van de overheid te vragen. Maar voor de vragen van de duizenden werknemers in de voorbije weken was het bedrijf potdoof. Als BAC alleen kijkt naar het economische welzijn van de luchthaven, en niet naar de verantwoordelijkheid voor alle mensen die er werken, is het dan nog te verantwoorden dat een privéonderneming op deze manier zo’n grote maatschappelijke verantwoordelijkheid mag dragen?

Van de luchthavengemeenschap wordt nu verwacht dat ze de luchthaven draaiende houdt om de repatriëringsvluchten mogelijk te maken en broodnodige cargovluchten te laden en lossen. Maar het personeel verwacht wel een duidelijke ommekeer in het beleid. Dit kan alleen maar als de minimale gezondheidsvoorwaarden worden nageleefd. BAC moet dus zijn rol als ‘goede huisvader’ van de luchthaven opnemen. Een aantal bedrijven staat ten dienste van ons land maar dat wil niet zeggen dat de werkgevers nu asociale maatregelen en dergelijke kunnen opleggen aan hun werknemers.

Nood aan betere coördinatie

Om de luchthaven te blijven laten functioneren en op termijn zulke wantoestanden te vermijden moet BAC volgens de vakbonden eindelijk werk maken van een overkoepelende coördinatie: met een coördinerend orgaan waarin de problemen op het vlak van veiligheid en gezondheid, die de hele luchthavengemeenschap aangaan, kunnen worden besproken. De vakbonden willen dat het personeel wordt betrokken bij de ontwikkeling van een éénduidig beleid voor iedereen die op de luchthaven werkt. Het zijn tenslotte deze werknemers die het best de realiteit kennen en die kunnen inschatten wat wel of niet werkt.

Ten slotte zou het BAC sieren om als winstgevende onderneming ook na te denken hoe ze sommige minder kapitaalkrachtige bedrijven kan ondersteunen in de komende weken. BAC kan bijvoorbeeld beslissen om niet langer huur te vragen voor parkeerplaatsen en gebouwen en zo vermijden dat sommige bedrijven in een lastig financieel parket terecht komen. De werknemers en de gemeenschap betalen al zwaar via de economische werkloosheid. Het is niet meer dan logisch dat BAC ook zijn duit in het zakje doet.

 

Foto: Siwtme, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!