Sans papiers.
Foto: Haeferl, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - Orbit vzw

Overheid zet mensen zonder papieren uit gesloten centra op straat: Hoezo #blijfinuwkot?

Dienst Vreemdelingenzaken besliste donderdag 19 maart om 300 mensen zonder wettig verblijf buiten te zetten uit de gesloten centra. Dat gebeurde zonder één flankerende maatregel. ‘Onaanvaardbaar', zegt Hilde Geraets die bij ORBIT het uitwijzingsbeleid opvolgt. 'De vorige regering in volheid van bevoegdheid heeft nagelaten om een statuut uit te werken voor niet-repatrieerbaren. Daar dragen deze mensen zonder verblijfsstatuut en wij allen nu de gevolgen van.’ Het is absoluut nodig om voor deze kwetsbare groep meteen opvang en tijdelijk wettig verblijf te regelen.

vrijdag 20 maart 2020 12:28
Spread the love

De straat is niet de oplossing

Het vrijlaten van mensen zonder wettig verblijf uit de gesloten centra is op zich een logisch gevolg van het feit dat er geen uitwijzingen kunnen doorgaan. Hierdoor vervalt de rechtsgrond om mensen vast te houden. Ook de bijzondere preventiemaatregelen die nu gelden, spelen een rol.

Mensen zonder papieren zijn daardoor op dit moment niet-repatrieerbaar. Ze kunnen eenvoudigweg niet gedwongen of vrijwillig vertrekken. Ons land telt sinds meerdere jaren nog meer uitgewezen mensen die niet kunnen gerepatrieerd worden na meerdere pogingen door de overheid. Het vraagstuk van de niet-repatrieerbaarheid was onderwerp van het regeerakkoord van de vorige regering in volheid van bevoegdheid. Er is geen werk van gemaakt.

Mensen nu buitenzetten zonder te zorgen voor opvang of onderdak is echter niet niet alleen onmenselijk, maar bovendien totaal onverantwoord. Op een moment dat je aan iedereen vraagt om ‘in uw kot’ te blijven zet je geen extra mensen op straat. Eerder deze week werd ook al de aanmelding van asielzoekers opgeschort waardoor in geen opvang wordt voorzien. Dat is niet wettelijk. Bovendien heb je in deze tijden als overheid de plicht om te zorgen dat iedereen in staat is om de huidige strenge maatregelen op te volgen.

Wat moet nu gebeuren?

  • Zet leegstaande vakantieparken, hotels en desnoods sporthallen in om opvang te bieden aan iedereen die dakloos is. Dan kan ook deze groep daar terecht. FEDASIL kan dat coördineren.
  • Geef mensen zonder wettig verblijf een tijdelijk verblijf voor drie maanden op basis van hun niet-repatrieerbaarheid en/of andere humanitaire redenen. Zij die reeds beschikken over een woning kunnen daar blijven wonen.

De overheid verwacht van iedereen burgerzin. Wij verwachten van hen beleid, geen paniekvoetbal.

 

Foto: Haeferl, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!