Vluchtelingen staan in de rij voor Klein Kasteeltje in Brussel.
Foto: Helenka Spanjer
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11, Amnesty International Vlaanderen, Orbit vzw, Liga voor Mensenrechten,

Regering sluit Dienst Vreemdelingenzaken, daklozencentra doen deuren dicht: ngo’s doen dringende oproep

We vernamen gisteren via de media dat de Dienst Vreemdelingenzaken vanaf vandaag geen nieuwe asielaanvragen registreert en dat nieuwe asielzoekers geen opvang meer krijgen. Deze mannen, vrouwen én kinderen moeten nu overleven op straat. Dat terwijl heel wat daklozencentra al aankondigden te sluiten of gesloten zijn. 11.11.11, Amnesty International Vlaanderen, De Liga voor Mensenrechten, Orbit vzw, het Netwerk Tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, doen een dringende oproep.

dinsdag 17 maart 2020 18:55
Spread the love

“Wij begrijpen dat de regering drastische maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en het personeel te beschermen. Wat we niet begrijpen is het gebrek aan bijkomende maatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen en een humanitaire ramp te vermijden. We stellen vast dat onze regering in deze onzekere tijden kwetsbare mensen zoals asielzoekers en daklozen in de steek laat maar wel oproept naar de bevolking toe solidariteit te tonen met elkaar”, zeggen de organisaties.

Ook op het vlak van volksgezondheid is dit een héél onverstandige keuze. Hoe kunnen mensen zichzelf en hun omgeving zo veel mogelijk afzonderen, als ze aangewezen zijn op de straat? “Wij pleiten ervoor in deze crisissituatie de meest kwetsbare mensen zoals mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld maar ook de daklozen, niet los te laten maar op te vangen en te screenen met voldoende aandacht voor hygiëne, volksgezondheid en hun basisrechten. Specifiek voor de kinderen op straat is deze situatie extra schrijnend. We vragen de overheid dan ook om voor hen snel extra stappen te ondernemen en hen te beschermen”, zeggen de organisaties.

Nochtans kan een snelle oplossing want ons land beschikt over over de nodige expertise, noodplannen en materiaal als tenten, bedden, voedsel en drank … om op korte termijn de basisnoden van grotere groepen mensen te vervullen op een manier die het aantal besmetting maximaal beperkt. Ook kunnen er maatregelen voorzien worden zodat asielzoekers hun asielaanvraag digitaal indienen. Zo vermijden we dat er op lange termijn een overload dreigt en we komen vast te zitten in een langdurige, humanitaire noodtoestand

Ook in Nederland werd de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen opgeschort, maar het land voorziet er wel in noodopvang.

“De corona-crisis dreigt te ontaarden in een humanitaire crisis als we daklozen, welk statuut ook, aan hun lot overlaten. Elk individu moet toegang krijgen tot basisgezondheidszorg. Eerst en vooral omdat een beschaafde samenleving dat aan zichzelf verplicht is, maar ook omdat we enkel zo het aantal besmettingen kunnen terugdringen. In theorie hebben mensen zonder papieren recht op dringende medische hulp. In de praktijk zien we dat dat recht al te vaak dode letter blijft. Mensen zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten en dienstverleners of de overheid maakt het deze kwetsbare mensen soms extra moeilijk om hun rechten op te nemen”, zeggen de organisaties.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!