Kinderen in vluchtelingenkamp Azkar, Westelijke Jordaanoever .
Kinderen in het vluchtelingenkamp Azkar, Westelijke Jordaanoever. Foto: Ludo De Brabander
Opinie -

Kinderrechten: België mag niet buigen voor Israëlische druk

Vrede vzw is verontwaardigd dat België zich door Israël onder druk laat zetten in de verdediging van kinderrechten.

maandag 24 februari 2020 19:29
Spread the love

Ons land heeft zijn voornemen om de NGO Defence for Children International Palestine in open zitting voor de VN-Veiligheidsraad te laten spreken, geannuleerd. Nadat de plaatsvervangende Belgische ambassadeur eerder deze maand tweemaal bij de Israëlische autoriteiten is ontboden, zwicht onze diplomatie voor Israëlische druk.

België is lid van de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2019-2020 en neemt deze maand het voorzitterschap ervan waar. Ons land heeft er voor gekozen om voor die gelegenheid de bescherming van kinderen in gewapende conflicten centraal te stellen. In Israël worden de rechten van Palestijnse kinderen op grote schaal geschonden. Daarom dat Defence for Children International Palestine werd uitgenodigd om daarover te getuigen.

Palestijnse kinderen krijgen vaak te maken met geweld. Het afgelopen decennium vonden 800 kinderen de dood als gevolg van het gewelddadig optreden van het Israëlische leger, dat er niet voor terugschrikt om geregeld burgerdoelen te viseren. Oorlog, geweld en de nu al 13 jaar durende blokkade is er de oorzaak van dat twee derde van de kinderen in Gaza met ernstige psychosociale problemen kampt.

De bezetting en de Israëlische kolonisatie van Palestijns gebied zorgen er voor dat de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg moeilijk verloopt. Kinderen krijgen ook te maken met Israëlische repressie. Veiligheidsdiensten nemen het niet nauw met de rechten van kinderen. Eind december 2019 worden ten minste 186 Palestijnse minderjarigen vastgehouden in Israëlische gevangenissen. Israël beschikt ook over een aparte militaire rechtbank voor kinderen.

De annulering van de getuigenis over de Palestijnse kinderrechten toont nog maar eens hoe de Israëlische bezettingsmacht er telkens met succes in slaagt om kritische stemmen in de hoek van ‘terrorisme’ of ‘antisemitisme’ te plaatsen. De kritiek die Defence for Children International Palestine uit op Israël wordt al jaren door talloze rapporten van de VN (UNICEF) en tal van mensenrechtenorganisaties bevestigd. Israël verzaakt niet alleen aan zijn verplichtingen van bezettingsmacht om de rechten van burgers te beschermen, maar het voert ook een structureel beleid dat mensenrechtenschendingen faciliteert.

Vrede vzw roept de Belgische regering op om consequent te zijn. Als ze beweert kinderrechten als prioritair thema naar voor te schuiven, dan dient ze niet te buigen voor externe druk en mag ze zich niet laten leiden door geopolitieke belangen. De houding van de Belgische regering is zonder meer laf te noemen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!