Een meisje is verdrietig omdat ze wordt gecyberpest.
Een jongen is verdrietig.

Vlaamse Week tegen Pesten voor een lokaal pestbeleid

De jaarlijkse Vlaamse Week tegen Pesten is afgelopen vrijdag van start gegaan. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten organiseert de week die tot en met vrijdag 21 februari duurt. O.a. jeugdorganisaties Tumult en Awel, LGBTQ-vereniging Çavaria en jongerenplatform WATWAT maken deel uit van het netwerk. “Pestgedrag blijft het hele jaar door een belangrijk thema, maar deze week willen we het extra onder de aandacht brengen”, vertelt Emma Daeleman van WATWAT.

dinsdag 18 februari 2020 16:51
Spread the love

Vlaamse tieners pesten minder dan enkele jaren geleden. Ook minder tieners zijn het slachtoffer van pestgedrag. Dat blijkt uit cijfers van de UGent in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Ik ben er sterk van overtuigd dat het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten een groot aandeel heeft in deze daling”, zegt Hilde Colpin, hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven.

“Met de STIP IT-actie verspreiden we de boodschap dat pesten nooit oké is. Jong en oud tekenen deze week vier stippen op hun hand om te laten zien dat zij tegen pestgedrag willen vechten. Door de medewerking van jeugdzender Ketnet, bereiken we een enorm publiek”, verklaart Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. “Het succes van deze actie zorgt ervoor dat het anti-pestbeleid onder de aandacht blijft komen.”

“Ook focussen we steeds meer op de verantwoordelijkheid van omstaanders. We willen van een bystander-effect naar een behoedingscultuur. Deze vorm van aanpak heeft een duidelijk effect op de daling van pestgedrag.”

Prijs voor het beste anti-pestbeleid

Tumult reikt voor het twintigste jaar op rij prijzen uit aan scholen voor hun antipestbeleid. Dit jaar heeft de secundaire school Sint-Claracollege uit Arendonk de hoofdprijs gewonnen. “De school zet duurzaam in op het werken aan verbondenheid en veerkracht bij leerlingen. Vooral de peer-werking springt hierbij in het oog”, aldus de jury.

De peer-werking maakt deel uit van hun tweesporenbeleid. De middelbare school zet in op preventie en herstel. “We beginnen vroeg in het schooljaar met de introductie van onze proactieve cirkel”, vertelt Carine Verheyen, pedagogisch directeur van het college. Tijdens deze kringgesprekken mogen jongeren het woord niet nemen, ze mogen enkel spreken als ze het woord krijgen. “Zo leren we de leerlingen dat ze moeten luisteren naar elkaar. We beginnen met een gesprek over een neutraal onderwerp. Wanneer er dan een kringgesprek vereist is voor een bepaalde situatie, hebben ze de juiste tools omhanden.”

Ook ondertekenen de leerlingen een anti-pestmanifest. “Verder zorgen we voor een warme omgeving en houden we tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten een complimentenweek. Wanneer leerlingen zich goed voelen, zullen ze veel minder snel de neiging hebben om te pesten.”

Herstel

“Toch, hoewel je al het mogelijke kan doen om pesten te vermijden, zal het jammer genoeg blijven voorvallen”, zegt de pedagogisch directeur. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen daarom ervoor kiezen om bemiddelaars te worden tussen beide partijen.

“De leerkrachten noemen we fixers, de leerlingen zijn peer mediator”, vertelt Verheyen. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal op een onbevooroordeelde manier. Peer mediators worden ingezet om situaties te detecteren, niet om ze op te lossen. De fixers houden een incidentgesprek en daarna een herstelgesprek. “Deze methodes blijken zeer effectief, maar als de situatie op school niet kan worden opgelost, betrekken we de ouders erbij.”

Het Sint-Claracollege werd ook niet gespaard van cyberpesten. “We besloten ons gsm-beleid aan te passen”, zegt Verheyen. Op de speelplaats mag niemand de gsm bovenhalen. Tijdens het middageten mogen de tweede en derde graad wel hun gsm gebruiken. “Door hun tijd te limiteren, krijgen ze minder de kans of verleiding om te gaan cyberpesten. Sinds de invoering van het nieuwe gsm-beleid, hebben we een serieuze daling opgemerkt.”

Een goede, lokale werking tegen pesten is hét doel van de Vlaamse Week tegen Pesten. “Scholen over heel Vlaanderen zullen een voorbeeld nemen aan de winnaars. Zo zal er actiever en effectiever gestreden worden tegen pesten”, meent Deboutte. “Wij brengen het onderwerp onder de aandacht, en wij steunen scholen, sportverenigingen en jeugdwerkingen, maar het is belangrijk dat zij op lokaal vlak initiatief nemen.”

Oproep aan Weyts

Ook de Vlaamse Scholierenkoepel benadrukt het belang van een lokale werking tegen pesten. “Een sterk anti-pestbeleid moet ook gedragen en gekend zijn door iedereen op school. Leerlingen en schoolpersoneel stellen het beleid samen op en voeren het samen uit. Scholen moeten dus zelf aan de slag, op hun eigen school, om samen met leerlingen een beleid op maat uit te werken”, zegt Louis Notte, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel.

De overheid moet volgens hem ook hun beleid aanpassen. “We willen dat minister Weyts samen met ons een duidelijke positie tegen pesten inneemt. We willen een kader zien dat het maken van een sterk anti-pestbeleid niet alleen mogelijk en haalbaar, maar ook verplicht maakt. We zien daarin een rol weggelegd voor de inspectie. Zij kunnen nagaan of scholen echt werk maken van zo’n beleid.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!