Activisten blokkeren bijeenkomst “European Business Summit” in Brussel

Sinds 17u maandagavond blokkeren meer dan 150 activisten van verschillende actiegroepen de bijeenkomst "Back from Davos" van de European Business Summit in hartje Brussel. Klimaatactivisten, Gele hesjes, studenten, feministen en vakbondsmilitanten slaan voor deze actie de handen in elkaar om de winsthonger van grote bedrijven aan te klagen. Voor de actievoerders is de “Davos-elite”, een kleine groep vermogenden die een grote verantwoordelijkheid draagt voor zowel de klimaatcrisis als de groeiende sociale ongelijkheid. De activisten willen met de actie ook de politici veroordelen die zich voor de kar van het grote geld laten spannen. 

maandag 27 januari 2020 18:38
Spread the love

In Brussel vind jaarlijks de conferentie “Back from Davos” van de European Business Summit plaats om na te praten over de afgelopen meeting van het World Economic Forum in Davos. Op deze conferentie ontmoeten bedrijfsleiders, eurocommissarissen, ministers en andere politici elkaar om de conclusies van de jaarlijkse meeting in Davos te bespreken.

Meer dan 150 activisten blokkeerden rond 17 uur de verschillende ingangen van de conferentiezaal tot de conferentie geannuleerd wordt. Er staan heel wat organisaties achter deze actie, zoals de gele hesjes, Act For Climate Justice, Extinction Rebellion, Students For Climate en enkele feministische groeperingen. Vanuit verschillende actieterreinen benadrukken zij dat de klimaatcrisis niet los mag worden gezien van groeiende sociale ongelijkheid en de afbraak van sociale rechten.

Zie hier de Facebook Live van de blokkade-actie.

Op dit moment vindt er een blokkade plaats op het Poelaertplein in de Club van Lotharingen. 200 mensen van verschillende…

Geplaatst door De Wereld Morgen op Maandag 27 januari 2020

Roofbouw op mens en planeet

Kim, één van de gele hesjes die deelneemt aan de actie verklaart: “Het wordt tijd dat we op sociaal vlak én op vlak van klimaatbeleid een andere weg inslaan, iedereen weet dat dat nodig is. Maar het enige beleid dat we zien zijn besparingen in de welzijnssector, jeugdwerking, kunstensector en in de armoedebestrijding. Ondertussen blijven onze politieke leiders een systeem in stand houden dat leidt tot meer uitbuiting”. Maxime, een klimaatactiviste, voegt toe: “Davos-elite komt hier samen om verder banden te smeden na hun conferentie in Davos. Deze mensen hebben de mond vol van klimaat, maar kunnen niet verder kijken dan hun eigen winstbejag.”

Oproep tot collectief verzet

De aanwezige alliantie van actiegroepen roept op om acties op verschillende terreinen te blijven verbinden en ook dit jaar volop actie te blijven voeren. “Wij hebben op allerlei manieren geprobeerd om onze stem te laten horen. Maar trop is teveel.” Aldus Alex, studente aan de Vrije Universiteit Brussel; “In de wereld van morgen is er geen plaats voor niet-aflatende winsthonger en business as usual. Zij vragen de burger steeds hogere facturen te betalen en hun oude wagen van de hand te doen. Ondertussen vliegen zij met hun privé-jets van het ene naar het andere belastingparadijs. Daarom leggen wij vandaag, als bezorgde burgers, hun feestje plat en schudden wij eens goed aan hun ivoren toren.”

Het zogenaamde eco-realisme dat inzet op “verdere economische groei en besparingsmaatregelen in verschillende sectoren, kosten-efficiëntie in de marge en blind vertrouwen in nog niet ontwikkelde innovatie” is volgens de studente economie het werkelijke probleem, en niet de oplossing. Het getuigt volgens de activisten van een pertinente onwil om verantwoordelijkheid op te nemen. ‘De nalatigheid van onze leiders zorgt voor een sociale en ecologische ravage op deze planeet’, klinkt het.

Steun aan vakbonden en VRT

De actievoerders verklaarden zich ook uitdrukkelijk solidair met andere sociale acties die rond deze tijd plaatsvinden. “De strijd voor een sterke sociale zekerheid, waar de vakbonden voor op straat komen, is voor ons dezelfde strijd als degene die wij hier voeren. De afbouw van de sociale zekerheid past perfect in het samenlevingsmodel dat alleen maar gericht is op de winst van enkelen, en niet op het welzijn van ons allemaal. Hetzelfde geldt voor de strijd voor een sterke openbare omroep, ook dat is een beslissing in functie van het grootkapitaal, wij steunen dus ook hun strijd”, aldus Arno Kempynck, één van de woordvoerders van de actie.

Zo'n 150 mensen hebben zich verzameld voor het Justitiepaleis in Brussel.

Blokkade-actie tegen European Business Summit in Brussel.

Zo'n 150 mensen hebben zich verzameld voor het Justitiepaleis in Brussel.

Blokkade-actie tegen European Business Summit in Brussel.

Zo'n 150 mensen hebben zich verzameld voor het Justitiepaleis in Brussel.

Blokkade-actie tegen European Business Summit in Brussel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!