Speelgoedauto's bij elkaar.
Bron: PxHere
Opinie -

‘Cash for car’ afgeschaft

Het Grondwettelijk Hof heeft na een klacht van de vakbonden, vzw Climaxi en Climate Express de 'cash for car'-regeling vernietigd. Het Grondwettelijk Hof beschouwt de maatregel als negatief en geeft de begunstigden tot eind dit jaar tijd om over te schakelen naar het mobiliteitsbudget. Klinkt dit voor jou als Chinees? Lees dan verder.

donderdag 23 januari 2020 19:10
Spread the love

In de ‘cash for car’-regeling krijgen de gebruikers een deel van hun loon uitbetaald aan een fiscaal gunstig tarief. Het Grondwettelijk Hof heeft vooral problemen met een gebrek aan motivering. Waarom krijgen zij dat voordeel en hun collega’s zonder bedrijfswagen niet? Het idee dat er daardoor minder auto’s op de baan zouden zijn klopt evenmin: wie zijn bedrijfswagen omruilt voor cash, kan met dat geld even goed een andere auto kopen om daarmee in de file te gaan staan.

Voor vzw Climaxi wordt hiermee een stukje sociale zekerheid vernietigd. Als klimaatbeweging zijn wij zeker voor stimulansen om bedrijfswagens aan kant te zetten, maar we zijn er, samen met de werknemersbeweging, tegen dat lonen aangedikt worden met allerhande premies en toelagen die de mensen niet vooruit helpen in hun al mager pensioen dat ze op latere leeftijd krijgen. Klimaatmaatregelen moeten ook leiden tot resultaat: als je niet stelt dat de auto moet vervangen worden door treinabonnementen, degelijke elektrische fietsen en andere vervoersmogelijkheden, dan draag je niet bij tot het oplossen van de files en de luchtvervuiling.

Nu deze wet van de baan is kan het ‘mobiliteitsbudget’ geactiveerd worden waarin wel voorzien is dat de centen moeten besteed worden aan andere vervoersmiddelen en dat een eventueel restbedrag uitbetaald wordt. vzw Climaxi stelt voor dat dit systeem verplicht veralgemeend wordt. Nu kiezen de bedrijven zelf of ze bedrijfswagens uitdelen of een mobiliteitsbudget toekennen. De fiscale gunsttarieven voor bedrijfswagens ervaren wij als een vorm van belastingontduiking die beter verdwijnt en naar de verdere uitbouw van het openbaar vervoer gaat.

In de haven van Antwerpen is bijvoorbeeld nauwelijks openbaar vervoer aanwezig. Dat gaan we niet oplossen met bedrijfswagens maar met goede verbindingen, die aangepast zijn aan de werkuren van de bedrijven.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!