Davos: FIAN klaagt de groeiende macht van multinationals aan

De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos die vandaag van start gaat, vormt een symbool voor de invloed die de elite uitoefent op onze beleidsmakers en de samenleving om hun privébelangen veilig te stellen. De groeiende greep van de privésector op democratische ruimtes beperkt zich echter geenszins tot deze ene week per jaar in Davos, maar is alomtegenwoordig in onze samenlevingen.

dinsdag 21 januari 2020 17:08
Spread the love

FIAN Belgium publiceert vandaag een magazine dat aan de hand van concrete nationale en internationale voorbeelden, uitgebreid documenteert op welke manier de private sector haar greep op onze samenlevingen versterkt.

De technieken die gebruikt worden zijn veelzijdig: van het lobbyen bij onze beleidsmakers tot de systemen van gunsten of de draaideuren die ervoor zorgen dat personen zich gemakkelijk tussen de politieke wereld en de zakenwereld verplaatsen. Het kan eveneens gaan over subtielere vormen zoals het gebrek aan transparantie rond bepaalde besluitvormingsprocessen of de formulering van beleidskwesties in zeer technische termen, wat ervoor zorgt dat de discussie de facto aan het democratische debat onttrokken wordt. Corporate capture, een term die door internationale organisaties en academici geïntroduceerd werd, gebeurt niet noodzakelijk achter de schermen. Steeds meer bedrijven proberen hun invloedssfeer uit te breiden binnen de maatschappij en de geïnstitutionaliseerde bestuursruimtes. Het magazine bevat analyses van onder andere het multistakeholderinitiatief The Shift en de campagne Sign for my future, en belicht voorbeelden van publiek-private partnerschappen in de onderzoekssector of in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Met de publicatie wil FIAN Belgium corporate capture en de vele risico’s die het met zich meebrengt voor de planeet en de mensenrechten onder de aandacht brengen en het debat aanwakkeren. FIAN Belgium vindt het noodzakelijk om zo snel mogelijk doeltreffende mechanismen aan te nemen die belangenconflicten voorkomen, om de rol van burgers, houders van de mensenrechten, te versterken en de democratische verantwoordingsplicht binnen het internationale bestuurssysteem te vergroten.

Ook internationaal wordt het thema verder op de agenda geplaatst. Meer dan 400 middenveldorganisaties en 40 internationale netwerken publiceerden een brief die een strategische partnerschapsovereenkomst tussen het WEF en de VN aan de kaak stelt. Ze klagen aan dat de overeenkomst de tendens in de richting van een steeds meer geprivatiseerd en ondemocratisch wereldbestuur versterkt. De in juni 2019 ondertekende overeenkomst belooft “de uitvoering van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versnellen” door de institutionele coördinatie en samenwerking tussen de VN en het WEF te versterken. De overeenkomst erkent dat transnationale ondernemingen preferentiële en uitgestelde toegang hebben tot het VN-systeem ten koste van staten en actoren van algemeen belang. Hierdoor formaliseert deze overeenkomst de overname van de VN door de bedrijfswereld.

Meer informatie:

Magazine Beet the System : Machtsgreep door multinatonals, hoe vrijwaren we democratische ruimtes van corporate capture: https://www.fian.be/Machtsgreep-door-multinationals?var_mode=calcul

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!