Bron: Pixabay
Dorien Meulenijzer, Veerle Ternier, Evelyne Maes

140 personen met een fysieke handicap dagen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor de rechter

140 mensen met een beperking die beroep doen op ondersteuning van de projecten rond Zelfstandig Wonen zijn een gerechtelijke procedure opgestart tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Er wordt meer dan 40 procent bespaard op de budgetten waardoor mensen met een zware fysieke beperking niet langer zelfstandig zullen kunnen wonen. Zij zullen noodgedwongen moeten verhuizen naar woonzorgcentra of revalidatiecentra als de besparing niet wordt teruggedraaid.

woensdag 15 januari 2020 13:07
Spread the love

De gerechtelijke procedure volgt op een bezoek aan het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke eind november. Daar werd meegedeeld dat de zorgvorm Zelfstandig Wonen geen toekomst heeft binnen de persoonsvolgende financiering. Het VAPH laat deze zorgvorm “uitdoven”. “In het Vlaamse parlement werd nooit de beslissing genomen om specifieke diensten te doen verdwijnen. Integendeel het VAPH en de minister beloofden ons in een eerdere brief dat we dezelfde zorg en ondersteuning konden behouden. Met een besparing van meer dan 40 procent is het niet meer mogelijk om zorgpersoneel te betalen zodat we zelfstandig kunnen wonen en kunnen bijdragen aan de samenleving”, zegt Dorien Meulenijzer, die samen met Veerle Ternier aan de kar trok om naar de rechtbank te stappen.

“Wij zijn allemaal mensen die 24 uur op 24 nood hebben aan ondersteuning voor basisbehoeften, zoals naar toilet gaan, eten of naar bed gaan”, zegt Veerle Ternier, al 20 jaar actief in de ICT-sector. “Als het VAPH de budgetten met meer dan 40 procent vermindert zoals voorzien, kunnen we dat niet langer betalen. En dan zit er niets anders op dan in een rusthuis te wonen, zonder de zelfstandigheid die we nu hebben. Dit is geen eerlijke verdeling van de middelen meer, maar een schending van de rechten van personen met een handicap en zelfs van de mens.”

Dorien Meulenijzer is onder meer actief als voorzitter van de Leuvense gemeenteraad. “Met de middelen kan ik een zelfstandig leven leiden en een maatschappelijk engagement opnemen, zonder afhankelijk te moeten zijn van ‘goodwill’ van vrienden en familie. Bovendien ben ik samen met mijn 14 buren al budgetefficiënt omdat we onze zorgbudgetten samenleggen zodat we flexibele dag- en nachtzorg kunnen organiseren. Straks verliezen we 40 procent van onze middelen, en dan kan dat niet langer. Dan zijn we elke vorm van zelfstandigheid kwijt, en kunnen we zelfs niet meer beslissen wanneer we naar toilet gaan, of om hoe laat we gaan slapen.”

7.000 ondertekenaars petitie op redzelfstandigwonen.be

De website redzelfstandigwonen.be lanceerde een petitie en verzamelde al 7.000 handtekeningen, naast getuigenissen van gedupeerden die het belang van zelfstandig wonen in hun leven aankaarten. Één voor één gaat het om zelfstandige personen met een zware fysieke beperking, met een gezin, een job, een sociaal leven. Deze mensen zullen na het ophouden van de projecten noodgedwongen naar een revalidatiecentrum of woonzorgcentrum moeten gaan.

Samen met 140 andere mensen trekken Veerle Ternier en Dorien Meulenijzer naar de rechtbank in de hoop zo de besparingen te kunnen terug draaien.

 

Dorien Meulenijzer is cliënt zelfstandig wonen, Veerle Ternier is ook cliënt zelfstandig wonen en Evelyne Maes is advocate bij Curia.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!