Foto: Axelspace Corporation, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (More information about the rights of this work, see below article)
IPS

Waterniveau Gangesdelta dubbel zo hoog tegen 2100

Het waterniveau van de Gangesdelta, de grootste delta ter wereld, zal dubbel zoveel stijgen tegen 2100. Voor het eerst zijn betrouwbare schattingen gemaakt voor het hele gebied.

dinsdag 7 januari 2020 14:51
Spread the love

Zelfs al wordt de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia ingeperkt, zal het waterniveau van de Gangesdelta tegen 2100 met 85 tot 140 centimeter stijgen, in vergelijking met het niveau in de periode 1986-2005.
Die stijging is twee keer zo hoog als de prognoses in het jongste VN-klimaatrapport. Dat rapport hield geen rekening met de bodemdaling.

200 miljoen inwoners

De Gangesdelta, die zich over Bangladesh en India uitstrekt, is de grootste en dichtstbevolkte delta ter wereld. Er wonen tweehonderd miljoen mensen. De regio is bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering, omdat er zich een combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling voordoet. Nu al zijn er regelmatig overstromingen. Maar over de precieze oorzaken van de overstromingen – moessonregen, stijgende zeespiegel, rivierstromen en bodemdaling – waren nog geen betrouwbare gegevens. Prognoses waren enkel gebaseerd op zeer lokale metingen van het waterniveau.

Voor het eerst zijn betrouwbare schattingen gemaakt voor de hele delta. Een internationaal onderzoeksteam deed onder meer maandelijks metingen van het water- en zeeniveau op honderd meetpunten in de delta. Dat leerde dat het waterniveau in de Gangesdelta van 1968 tot 2012 gemiddeld met 3 millimeter per jaar is gestegen, iets meer dan de gemiddelde zeespiegelstijging (2 millimeter per jaar).

Bodemdaling

De bodemdaling tussen 1993 en 2012 bedroeg 1 tot 7 millimeter per jaar, dat is minder dan sommige lokale metingen aangaven; in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, bijvoorbeeld werd een bodemdaling 1 tot 2 centimeter per jaar opgetekend. Maar in de prognoses van het VN-klimaatrapport was de bodemdaling dus niet meegenomen.

De studie door Franse, Bengalese, Amerikaanse en Chinese onderzoekers werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

 

Foto: Axelspace Corporation, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!