Foto: François Dvorak
Make Noise For Climate

‘Make Noise’ tegen Ineos: geld van hardwerkende Vlaming naar vervuiling van ’t stad

Een coalitie van een 50-tal activisten van Youth For Climate, Students for Climate Antwerpen, Extinction Rebellion Antwerpen, Make Noise For Climate, Red Fox Antwerpen, Animal Resistance en Antwerpen Schaliegasvrij voerden zondag 5 januari een ludieke actie op de nieuwjaarsreceptie van de Stad Antwerpen. Zij hebben met een carnavaleske pop van Bart De Wever en grote spandoeken de aandacht gevestigd op de ‘onverantwoordelijke investeringen van de Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid in Ineos’ Project One, de nieuwe plasticproductie-installatie die in 2020 gebouwd wordt in de haven van Antwerpen.

maandag 6 januari 2020 17:18
Spread the love

De activisten uit de klimaat-, milieu- en dierenrechtenbeweging klagen aan dat er in tijden van een ware plastic vervuilingscrisis en klimaatopwarming in Vlaanderen en Antwerpen een beleid wordt gevoerd dat de schade op het milieu en de opwarming van het klimaat versterken. Met spandoeken in niet mis te verstane taal ‘Het geld van de hardwerkende Vlaming naar de vervuiling van ’t stad’ lijken ze het over een nieuwe boeg te gooien en spreken ze de taal van het kiezerspubliek van de N-VA, die aan het roer staan bij het Antwerpse en Vlaamse beleid.

Foto: François Dvorak

Goedkope en vervuilende petrochemie

De actie is er om de beleidsmakers in kwestie te delegitimeren en hen duidelijk te maken dat de projecten die zij ondersteunen niet te aanvaarden zijn. Zo draait Project One, het nieuwe monsterproject van Ineos in de Haven van Antwerpen, op een desastreuze productiemethode voor milieu en klimaat. “Het grote probleem is dat deze vervuilende petrochemische installatie een zeer goedkope en onverantwoorde productiemethode hanteert, wat plasticproductie des te goedkoper maakt en de afzetmarkt voor single use plastics des te meer vergroot: het draait als het ware om een negatieve spiraal tussen goedkope vernietigende gaswinning en de daaropvolgende goedkope plastic vervuiling”, stelt Nele Coen van Extinction Rebellion Antwerpen.

Foto: François Dvorak

De geplande propaandehydrogenatiefabriek en ethaankraker zullen draaien op schaliegas gewonnen met behulp van fracking in de Verenigde Staten, een destructieve methode om aardgas te winnen. Dit vuil gewonnen gas wordt bovendien met de zwaar uitstotende ‘drakenschepen’ van Ineos naar Antwerpen getransporteerd om vervolgens als basisproducten voor plastic te worden verwerkt.

Wegwerpplastiek & plastic vervuiling

Deze grondstoffen zullen ook voor minder goede zaken gebruikt worden zoals single use plastics. Zo weet Plastic Soup Foundation dat het basisplastic dat in de ethaankraker geproduceerd wordt zijn weg zal vinden naar allerhande wegwerpproducten. Het is meer dan vreemd dat de Europese Unie aan de ene kant een verbod invoert op dergelijk wegwerpplastic, terwijl de Stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest volop inzet op het binnenhalen van fabrieken die net dit soort plastics genereert. 

Foto: François Dvorak

Deze single use plastics zorgen zoals geweten voor enorme milieuverontreiniging en vergroten de huidige plastiekcrisis. Indien ze niet in de waterwegen en oceanen terechtkomen verbranden we ze of verschepen we ze naar het buitenland. “Dit is verre van de circulaire economie waar wij als beweging voor staan”, luidt het bij monde van Toon Lambrecht, van Youth For Climate.

De plastic pellets kennen gemiddeld rond dergelijke installaties een jaarlijkse spill van 1 procent in de waterwegen en oceanen. Dit is 230.000 ton of met andere woorden 1.150 miljard van dergelijke pellets in het water. Visbestanden zien dit vaak als voedsel en nemen dit dan ook grotendeels op. Uiteindelijk maken plastic pellets 60 procent uit van de totale plastic vervuiling in de oceanen.

Milieu en -klimaatimpact

Ineos produceert in de Verenigde Staten schaliegas uit Fracking en dit zorgt voor zware grond- en waterverontreiniging. Hierbij worden massaal veel chemische stoffen gepompt in de grond met dodelijke gevolgen voor fauna en flora op het land, en totale onleefbaarheid van de omliggende waterwegen en zeeën. “Het dierenleed dat gepaard gaat, naast het inslikken van al dit plastic, met de verloren habitats in stervende oceanen en vergiftiging door schaliegas chemicaliën in het grondwater en de brandende bossen door de hieruit voortkomende klimaatopwarming hoeft in 2020 geen kanttekening meer”, stelt Veronique Van Buynder van Animal Resistance.

Foto: François Dvorak

Naast de milieuverontreiniging komen er bij fracking ook oude methaangassen en andere broeikasgassen vrij uit de bodem die wel tot 84 maal meer klimaatopwarming genereren dan CO2. Verschillende landen en regio’s in de wereld zetten omwille van deze milieu- en klimaatimpact een legislatieve ban op deze productiemethode omwille van de desastreuze effecten.

Hiernaast wordt verwacht dat de installatie in Antwerpse haven de uitstoot van de haven met 8,3% doen stijgen (van 18 miljoen ton naar 19,5 miljoen ton CO2): dit is het equivalent van de uitstoot van 150.000 Belgen. “Wij eisen dat een dergelijke ban ook op onze lokale, regionale, nationale en Europese beleidsniveau’s wordt geïntroduceerd”, sterken de activisten zich. “Het moet maar eens gedaan zijn dat onze heren en dames politici menen te denken dat hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu stopt bij de grenzen waar ze hun beleid voeren: neen, hun beleid reikt ver tot in onze waterwegen, oceanen, andere regio’s in de wereld, de atmosfeer en ver in de toekomst!”, stelt Roeland Ghys van Make Noise For Climate. 

Sociaal-economisch wanbeleid

Men ziet dat de Vlaamse overheid bespaart in alle sectoren, en ondertussen miljoenen steekt in bedrijven als Ineos. Zo heeft Philippe Muyters (N-VA) Ineos’ Project One gelokt met 16 miljoen euro aan subsidies voor opleidingssteun, ecologiesteun en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit komt bovenop de waarborgregeling door Vlaanderen (via PMV: Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor tussen de 250 miljoen en een half miljard euro.

Foto: François Dvorak

Naast de fondsen die de Vlaamse regering voorziet voor ‘groene’ industriële technologie; zoals de ecologiesteun die jaarlijks miljoenen opbrengt bij Ineos, geniet het bedrijf nog extra belastingvoordelen, verlaagde energietarieven en andere gunstmaatregelen die deze multinational in ons land ontvangt. “En deze steun wordt dan geleverd voor een privébedrijf waar enkelingen de winsten genieten, en een project van 3 miljard euro waar slechts 400 onzekere jobs worden gegenereerd terwijl de hardwerkende burger zijn energiefactuur ziet blijven stijgen”, stelt Mara De Belder van Red Fox Antwerpen.

Startschot voor directe actie campagne tegen Ineos

“Dit is duidelijk een perfecte storm. Dit project wordt overgefinancierd en heeft niets dan negatieve aspecten. Vandaag staan wij hier samen met de milieu- en klimaatbeweging, de sociale beweging en de dierenrechtenbeweging. Wij roepen dan ook elke goed geïnformeerde en bezorgde Antwerpenaar en burger op om zich mee te werpen in de strijd tegen dit monster in de haven van Antwerpen. De actie van vandaag is slechts het startschot van de directe actie campagne tegen Ineos’ Project One. Laat het de investeerders duidelijk zijn: Ineos will fall”, sluit Tom Seerden van Students For Climate Antwerpen vastberaden af.

Foto: François Dvorak

Aan de actie namen deel:

– Make Noise For Climate
– Youth For Climate
– Red Fox Antwerpen
– Extinction Rebellion Antwerpen  + Extinction Rebellion Youth
– Animal Resistance
– Students For Climate Antwerpen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!