Een nieuwe dag, een nieuwe besparing: afschaffing opleidingssteun treft kwetsbare werklozen

En de Vlaamse regering, zij bespaarde voort. Slachtoffers zijn deze keer de kwetsbare werkzoekenden die tot nu een stimulanspremie van 100 euro kregen bovenop hun uitkering als ze een duurzame opleiding volgden. De stimulanspremie overleefde de vorige ministerraad niet.

woensdag 18 december 2019 00:01
Spread the love

Het leek een goed idee. Moedig langdurige werkzoekenden, leefloners of mensen met een handicap die ook nog de zorg van een gezin moeten opnemen aan met een kleine premie zodat ze het toch de moed vinden om een opleiding te volgen. Om recht te hebben op de premie moest het om een opleiding van minstens 8 weken gaan.

En het werkte ook. Op twee schooljaren tijd begonnen meer dan 5.000 kwetsbare werklozen aan een langdurige opleiding met de premie. In het eerste schooljaar slaagde 75,4% van hen bovendien voor de opleiding, zo berekende de socialistische vakbond ABVV. De maatregel bleek dus wel degelijk een antwoord te bieden op de dalende instroom in langdurige opleidingen van de VDAB.

Niet dus, vindt de Vlaamse regering. De stimulanspremie wordt op 1 januari afgeschaft. “In plaats van de drempels te verlagen bemoeilijkt de regering de keuze voor duurzame opleidingen én de vraag naar opgeleide mensen uit verschillende sectoren. Een afschaffing bovendien die in schril contrast staat met de fel uitgesproken ambities rond opleiding en levenslang leren van zowel deze als vorige regering”, reageert het ABVV.

De Vlaamse regering heeft in het regeerakkoord de mond vol over het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het invullen van vacatures, maar net één van de maatregelen die geen bestraffing zijn maar een stimulans gaat er aan. De regering wil de middelen gebruiken voor “inactieven zonder uitkering die een beroepsopleiding volgen en daarmee aan werk geraken”, zo klinkt het bij minister van Werk Hilde Crevits.

Dat lijkt dan toch niet voor meteen te zijn. De Vlaamse regering gaat er in de begroting van uit dat de afschaffing van de stimulanspremie een besparing oplevert van 1,2 miljoen euro. Een nieuwe besparing dus die op de schouders van de allerkwetsbaarsten terechtkomt.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!