VuurWerk, State Of The Arts

Cultuur en middenveld laten donderdag stem horen tegen geplande besparingen van Vlaamse regering

dinsdag 17 december 2019 16:18
Spread the love

Komende donderdag 19 december komt het Vlaams parlement samen om de begroting 2020-2024 te bespreken en te stemmen over de Vlaamse begroting voor 2020. Er wordt bijgevolg ook gestemd over de geplande besparingen in de cultuur en de kunsten, de hulpverlening, het jeugdwerk, het sociaal-cultureel werk, de openbare omroep, het openbaar vervoer, de zorg, het verenigingsleven, etc. Honderden organisaties, instellingen, verenigingen en kunstenaars die hun middelen de voorbije jaren al zagen krimpen, zullen het met nog minder moeten doen. De besparingsplannen werden al fel bekritiseerd tijdens de VuurWerk-week van het middenveld en in de acties van State of the Arts.

‘’Dit is de zoveelste besparing die op ons afkomt, terwijl het water ons nu al aan de lippen staat. Velen van ons hebben al jaren het gevoel dat we ons werk niet meer kunnen doen zoals het hoort. De kwetsbaren onder ons dreigen nog minder begeleid te kunnen worden, de wachtlijsten zullen enkel blijven groeien’’, zegt Sarah Scheepers namens de VuurWerk-campagne vanwaaruit de protestacties mee getrokken worden. ‘’De grens is meer dan bereikt, en in zoveel sectoren tegelijk. Wil men echt een warme samenleving zoals in het regeerakkoord staat, dan moeten deze plannen ongedaan gemaakt worden. Het ontbreekt niet aan geld, enkel aan de juiste politieke keuzes.’’

Hetzelfde geluid klinkt bij State of the Arts, een andere trekker van de acties. “De desastreuze besparingen bij kunst en cultuur betekenen een echte kaalslag op ons cultureel landschap. Creativiteit, verbeelding en kunst zijn cruciaal voor een menselijke en democratische samenleving. Wie hierin het mes zet, zet het mes in de samenleving en in de canon van de toekomst’’, zegt Kobe Matthys van State of the Arts, het platform van de kunstenaars en artiesten. ‘’We zullen dan ook met een grote delegatie van kunstenaars, acteurs, auteurs en andere artiesten naar Brussel komen, naar de acties, maar ook naar het parlement om de zittingen bij te wonen.’’

Op 19 december laten kunst, cultuur en middenveld met de ondersteuning van alle vakbonden van zich horen tijdens een brede actie waarin ze vooral willen tonen dat men solidair is met elkaar.

  • Om 16u30 vertrekt de Mars voor een warme samenleving van station Brussel Centraal naar het Vlaams parlement. Daar zullen sprekers uit de verschillende sectoren het woord nemen, afgewisseld met muziek.
  • Om 19u is het moment waarop, tijdens de zitting van het Vlaams parlement, 500 zangers in een mega-koor zullen zingen: Hear My Voice, een compositie van Joris Blanckaert. Joris Blanckaert en An De Bisschop hebben hun schouders hieronder gezet. “Met honderden zullen we samenkomen om te doen wat iedereen kan, en wat in vele culturen sinds mensenheugenis wordt beoefend: samen zingen. Tegenover een Vlaamse regering die verdeelt, zetten wij onze stemmen die verbinden. Iedereen is welkom om mee te zingen.’’ Hear My Voice wordt uitgevoerd door amateurkoren, professionele zangers, kunstschool-studenten en hun -docenten, organisaties uit de sociale en cultuursector, tot en met de occasionele douche-zanger, allen polyfoon naast elkaar.
  • Bovendien zullen delegaties van de verschillende sectoren de hele dag in het parlement aanwezig zijn om de zittingen bij te wonen. In de bezoekersruimte van het Vlaams Parlement wordt een ‘burgerparlement’ gehouden, waarbij gediscussieerd kan worden over het Vlaamse beleid.

Ook de NMBS voert actie op 19 december. Er is een 24-uurs actie aangekondigd die ingaat op woensdagavond. ‘’We zijn solidair met het spoor-personeel, ook hun werk en de dienstverlening lijdt al jaren onder het beleid van telkens weer besparen, het toont nog maar eens aan hoe breed gedragen het ongenoegen is’’, klinkt het bij Matthys en Scheepers. “Ondanks de staking zullen ongeveer de helft van de treinen rijden, meer dan genoeg om naar en uit Brussel te geraken. Het NMBS-personeel is van harte welkom om aan te sluiten aan de acties aan het Vlaams parlement. Laat ons samen onze stem laten klinken voor een beleid dat investeert in de non-profit, want daar zit uiteindelijk de echte maatschappelijke winst.’’

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!