Bron: Commonwealth Secretariat, Flickr / CC BY-NC 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
11.11.11,

Ngo’s verwelkomen Belgische bijdrage aan klimaatfonds voor ontwikkelingslanden

Minister Marghem kondigde vandaag, woensdag 11 december, tijdens haar speech op de klimaattop in Madrid een bijdrage van 100 miljoen euro voor het Green Climate Fund aan. 11.11.11 en Oxfamsolidariteit verwelkomen de bijdrage aan dit belangrijk internationaal klimaatfonds voor ontwikkelingslanden. “Het is nu aan de regio's om ook hun bijdrage te leveren”, zegt Lien Vandamme van 11.11.11.

donderdag 12 december 2019 02:27
Spread the love

Het Green Climate Fund werd opgericht als belangrijkste instrument voor de internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Deze landen hebben het minst bijgedragen aan de klimaatcrisis maar dragen er de zwaarste gevolgen van.

In de eerste periode van het Green Climate Fund (2014-2018) zorgden zowel de federale regering als de regio’s voor middelen aan het fonds. De federale regering droeg toen 50 miljoen euro bij en verdubbelt nu dus zijn bijdrage. “We verwachten dat nu ook de regio’s naar voor komen met nieuwe engagementen, om te kunnen spreken van een echte Belgische verdubbeling”, zegt Lien Vandamme van 11.11.11. Dit moet bijkomend zijn aan de engagementen die de regio’s al hebben gedaan voor het Adaptation Fund.

Het is immers een belangrijk politiek moment voor het fonds, dat een herfinancieringsproces lanceerde. “Die middelen zijn noodzakelijk, zodat het fonds verder kan met het uitvoeren van projecten voor aanpassing in kwetsbare landen en koolstofarme ontwikkeling,” zegt Inès Ayari van Oxfam-solidariteit. Er wordt daarom naar rijke landen gekeken om zich te engageren voor minstens dubbel zo veel als hun bijdrage aan het fonds in de eerste periode.

Een bevestiging van deze landen dat ze hun beloftes inzake internationale klimaatfinanciering zullen nakomen is cruciaal voor het vertrouwen tijdens de klimaatonderhandelingen in Madrid en het mogelijk maken van een verhoogde ambitie van ontwikkelingslanden. Een maand voor 2020 zijn we immers ver af van de doelstelling om jaarlijks 100 miljard dollar per jaar te voorzien voor de internationale klimaatfinanciering.

 

Foto: Commonwealth Secretariat, Flickr / CC BY-NC 2.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!