Foto: Screenshot bbc.com, compilatie Tweets van de Conservative Party

BBC niet neutraal tijdens verkiezingen, misleidende titel geeft omgekeerde perceptie feiten ten nadele van Labour

Een onderzoek toont aan dat 88 procent van alle Conservatieve advertenties (ads) op sociale media vals en misleidend zijn tegenover nul procent van alle Labour ads. Openbare zender verbergt die cruciale informatie echter in een zin onderaan het artikel onder een vage, veralgemenende titel: “General election 2019: Ads are 'indecent, dishonest and untruthful', die de verkeerde indruk geeft dat alle politieke advertenties in dezelfde mate fout zijn.

woensdag 11 december 2019 19:23
Spread the love

De Coalition for Reform in Political Advertising is een Britse watchdog-organisatie die politieke advertenties controleert op hun waarheidsgehalte en betrouwbaarheid. Ze roept op om van fact-checking voor politieke reclame een wettelijke verplichting te maken. De organisatie bestaat volledig uit personen die in de reclame-industrie werken.

Een team van tien vrijwilligers heeft sinds de officiële start van de verkiezingscampagne drie weken eerder alle partij-advertenties op sociale media en al hun drukwerk onderzocht. Een voorbeeld is een tweet van de Conservatieve Partij die beelden toont van Labour-parlementslid Keir Starmer die bij elke vraag van een journalist over Brexit lijkt te zwijgen; beelden van het parlementslid terwijl hij naar vragen luistert blijken tussen de beelden van de vragende journalisten geplaatst te zijn, wat de indruk geeft dat hij niet kan antwoorden.

Foto: Screenshot bbc.com, compilatie van tweets van de Conservative Party, Labour, Brexit Party en Lid Dems.

Er bestaat in Groot-Brittannië een bindende wetgeving voor advertenties die hen verplicht ‘documentary evidence‘ te geven voor elke bewering die ze in hun publiciteit plaatsen. Deze wetten gelden echter niet voor politieke advertenties. Het is zelfs zo dat beweringen in politieke campagnes “niet waarheidsgetrouw of feitelijk accuraat” hoeven te zijn.

De aan Google gelinkte organisatie First Draft publiceerde eveneens hun onderzoek van politieke advertenties in de Britse verkiezingen. Hun besluit is vernietigend voor de Conservatieve Partij. 88 procent van alle Facebook-ads van de Conservatieven waren niet correct of niet helemaal correct en misleidend. Zo werd in 4.028 Facebook-posts beweerd dat een volgende Labourregering elk huisgezin £2.400 zou kosten (2.848 euro).

First Draft en de Coalition for Reform in Political Advertising konden geen enkel voorbeeld vinden van een Labour-advertentie die misleidend of niet correct was, geen enkel.

Dit is zonder de minste twijfel de meest spectaculaire vaststelling van deze onderzoeken. Toch slaagt de openbare zender BBC er in dit niet tot zijn hoofdtitel te maken. Wie alleen de titel van het artikel leest (en eventueel de eerste paragrafen) krijgt, integendeel, de verkeerde indruk dat politieke advertenties van alle partijen even oneerlijk en misleidend zouden zijn.

Dramatisch verschil is geen hoofdtitel waard

De echte nieuwswaarde van dit onderzoek is het spectaculaire verschil tussen Labour (0 procent) en Conservatieven (88 procent). De BBC plaatste er echter een volledig nietszeggende titel boven die de lezer de indruk geeft dat alle partijen in hetzelfde bedje ziek zouden zijn. Uit het artikel zelf blijkt het omgekeerde.

Helemaal onderaan in het BBC-artikel staat de hoofdzaak die de titel volledig tegenspreekt (mijn accentuering). Foto: Screenshot bbc.com

Dit artikel van de openbare zender BBC is een voorbeeld par excellence hoe men statistieken en feiten objectief kan weergeven en toch een totaal andere indruk geven over diezelfde feiten. Kadering, titel, plaatsing, benadrukking zijn geen louter technische aspecten van nieuwsberichten maar essentiële onderdelen van het geheel die als ideologische filters kunnen dienen. Zonder de minste twijfel zal de BBC beweren dat zij de betreffende informatie correct hebben weergegeven.

Een andere ideologische filter is verzwijgen van bestaande standpunten. Die tactiek wordt door de BBC en The Guardian toegepast telkens wanneer een zoveelste beschuldiging van antisemitisme in de Labourpartij wordt gelanceerd. Brits-Joodse stemmen reageren door te stellen dat de aangevoerde bewijzen flinterdun zijn, dat het probleem van anti-semitisme in Labour – ook al erkennen zij dat het in de partij voorkomt – kleiner is dan anti-semitisme in de algemene Britse maatschappij en zeker kleiner dan in de Conservatieve Partij. Toch worden zij stelselmatig genegeerd. Een recente oproep van Britse Joden om voor Labour te stemmen werd geweigerd door The Guardian.

Wat deze partijdige manier van werken bijzonder problematisch maakt, is dat Britse media als de BBC en The Guardian door buitenlandse mainstream media en journalisten nog altijd worden aanzien als een lichtend voorbeeld van professionele journalistiek.

Foto: Screenshot bbc.com

Dit BBC-artikel is ‘indecent, dishonest and untruthful’. Hier kan met bijna 100 procent zekerheid gesteld worden dat als de cijfers omgekeerd waren geweest, dat het enorme verschil 88 versus nul procent net wel de hoofdtitel was geweest én dat dit een hoofditem zou zijn op alle nieuwsbulletins, gretig overgenomen door alle andere Britse mainstream media.

Dit is geen journalistiek, dit is doelbewuste desinformatie tijdens een verkiezingscampagne, een democratie onwaardig.

 

PS. Het houdt niet op. Net voor het publiceren van dit artikel maakt de BBC peilingen bekend van de stemmen die vervroegd worden uitgebracht met de post. Die zouden er slecht uitzien voor Labour. De officiële verkiezingscommissie heeft onmiddellijk laten weten dat dit een inbreuk is op de wet. Deze cijfers publiceren voor de verkiezingsdag wordt aanzien als een beïnvloeding van het stemgedrag. Bovendien laat de BBC uit zijn bericht weg dat de ‘postal votes’ altijd rechtser zijn, omdat uitsluitend oudere Britten via de post stemmen.

 

Bron:

General election 2019: Ads are ‘indecent, dishonest and untruthful’

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!