Bron: BRAL Brussels
Opinie - BRAL Brussels

#BoycottAutoSalon: Hoog tijd voor een ban op autoreclame

Een coalitie van verenigingen en burgerbewegingen actief rond duurzame mobiliteit roept de overheid op om de promotie van auto's, inclusief reclame, aan banden te leggen. Er is urgentie: luchtverontreiniging tast onze gezondheid aan, de klimaatnoodtoestand is uitgeroepen en actieve weggebruikers riskeren elke dag hun leven. De coalitie roept ook de burger op om niet deel te nemen aan deze hoogmis van autoreclame.

zaterdag 7 december 2019 15:43
Spread the love

Donderdag, 5 december, hield FEBIAC, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie, haar persconferentie voor het Autosalon jaargang 2020. BRAL was erbij. Zoals altijd gaat de aanloop naar dat salon gepaard met een stortvloed aan publiciteit, vooral voor krachtige, snelle, massieve en dus gevaarlijke auto’s. Deze reclame palmt massaal alle media en de openbare ruimte in. Eraan ontsnappen is onmogelijk.

Die promotiecampagnes hebben maar één doel. Ze willen bij ons de wens genereren om een “vlaggenschip” van de autofabrikanten te kopen, lees: die met de grootste winstmarge. De reclame voedt ons heel bewust het verlangen om te kopen door aan wagens een symbolische waarde te koppelen. Ze verkopen een gevoel, in het bijzonder bij de meest trendy voertuigen van dit moment, de SUV’s. Ze stralen viriliteit uit, vermogen, vrijheid en veiligheid tegen “externe gevaren”. En dat werkt! SUV’s zijn de laatste 10 jaar kampioen-in-alle-categorieën wat betreft stijgende verkoopcijfers. Dit succes liet zelfs het Internationaal Energieagentschap[1] niet onbewogen. Het sprak van “een stille structurele verandering” en “een dramatische verschuiving[2] naar grotere en zwaardere voertuigen”.

Realiteit en reclame liggen ver uit elkaar, te ver

Waar deze reclamecampagnes aan bijdragen, is bekend: het klimaat verandert en luchtvervuiling is verantwoordelijk voor meer dan 9.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in België[3]. Het aandeel van de automobiliteit in deze twee fenomenen is aanzienlijk[4]. Daarnaast vermindert ook de verkeersveiligheid voor gebruikers van kleinere voertuigen en voor actieve gebruikers zoals voetgangers en fietsers. Om nog maar te zwijgen van de ruimte die de auto inneemt in de steden (en elders), onze wegen die niet aangepast zijn aan die zware vehikels en de toename van de files.

Een coalitie van verenigingen en burgerbewegingen die gevoelig zijn voor de negatieve gevolgen van de automobiliteiten die zich actief inzetten voor duurzame mobiliteit, grijpt de persconferentie van FEBIAC aan om de bevoegde autoriteiten te vragen alles in het werk te stellen om de stimulansen voor de aankoop van deze voertuigen te reguleren. Het is nodig om in korte tijd drastisch het aantal wagens te verminderen en voornamelijk de meest schadelijke varianten. Alle lichten staan op rood. Klimaat en luchtverontreiniging laten geen uitstel meer toe. Ook op het gebied van verkeersveiligheid is elk dralen onaanvaardbaar.

“Redelijke” normen voor “onredelijke” voertuigen

Deze coalitie vraagt daarom:

  • een verbod op alle vormen van publiciteit voor auto’s;
  • Indien dit onhaalbaar is: een progressiviteit inbouwen, en alle reclame verbieden voor voertuigen met een verbrandingsmotor die meer dan 95 gr/CO2/km uitstoten én voor elk voertuig met een te hoog gewicht, te hoog vermogen en een te hoge snelheid en waarvan de vorm van de voorkant gevaarlijk is voor anderen (dat geldt voor de overgrote meerderheid van de SUV’s).

Uiteindelijk wil deze coalitie, door het invoeren van “redelijke” normen, deze “onredelijke” voertuigen uit de markt weren, zodat ze niet langer in onze straten rijden. De coalitie pleit daarentegen voor de bevordering en snelle ontwikkeling van een alternatieve mobiliteit, waarbij de auto een meer bescheiden plaats inneemt naast het openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen.

We roepen, in lijn met onze eisen, alle burgers op om niet naar het Autosalon 2020 te gaan. #BoycottAutosalon

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!