Foto: En el nido (Nest), Wikimedia Commons / CC-BY-3.0 (More information about the rights of this work, see below article)

Pogingen tot uitzetting: buitensporig gebruik van geweld tegen migranten en burgers

De laatste weken ontvingen we meer en meer getuigenissen die melding maken van steeds ernstiger geweld tijdens pogingen om mensen vanuit Belgische detetiecentra uit te zetten. Deze getuigenissen, komende vanuit verschillende bronnen, sluiten op elkaar aan.

woensdag 4 december 2019 17:05
Spread the love

Een gewelddadig antwoord op geweldloos verzet

Gisteren werd een gewelddadige uitwijzing gefilmd. De beelden spreken voor zich.

A., een jonge Somalische man, was het onderwerp van een tiende poging tot uitwijzing na een verblijf van bijna 10 maanden in een detentiecentrum. Weet dat de maximale duur van zo’n detentie in principe 4 maanden bedraagt.

Hij kon ontsnappen dankzij de moedige tussenkomst van enkele passagiers die opstonden en zich verzetten tegen de geweldadige uitzetting van de jongeman. Ondanks dit vreedzame verzet werden zowel de jongeman als de passagiers, die hem in het vliegtuig ondersteunden, geslagen. Één van de passagiers is door de autoriteit gedagvaard en riskeert juridische vervolging.

Een poging tot uitwijzing ondanks een ingediende klacht

In juli werd de jonge Somalische man, tijdens een eerdere poging tot uitzetting, meermaals hardhandig aangenomen tijdens de uitwijzingsprocedure. Hiervoor diende hij een klacht voor “foltering, onmenselijke en vernederende behandeling, mishandeling en willekeurige opsluiting” in bij het gerecht. Tot op vandaag werd hij nog niet gehoord door Justitie in verband met deze klacht.

Sémira Adamu, 21 jaar later: toepassing van de wetgeving inzake variabele geometrie

21 jaar geleden werd Sémira Adamu door de politie gedood bij een poging tot uitwijzing. Deze tragische gebeurtenis gaf aanleiding tot algemene bezorgdheid. België moest maatregelen nemen om het gebruik van geweld te reguleren, zoals bepaald in de wetgeving en zoals aanbevolen door de Commissie Vermeersch.

We stellen met afschuw vast dat deze regels in werkelijkheid niet door alle agenten worden toegepast. In de praktijk gaat het om mishandeling, racistische beledigingen, dreigementen, urenlang gebruik van handboeien, gedwongen gebruik van kalmeringsmiddelen, … De richtlijnen die in de loop der jaren door de wetgeving inzake de uitzetting van buitenlanders zijn ingevoerd, worden duidelijk op verschillende manieren toegepast.

Geweld mag niet worden gebruikt tegen buitenlanders, zelfs niet in het geval van gedwongen uitzetting van het Belgisch grondgebied. Het wordt ook niet geaccepteerd door verontwaardigde en solidaire burgers.

Wat we eisen:

  • dat A.’s uitwijzing wordt opgeschort totdat er een serieus onderzoek wordt uitgevoerd naar de vermeende mishandeling,
  • dat effectieve controle op uitzettingen wordt ingevoerd,
  • en dat de criminalisering van passagiers, die verontwaardigd zijn en zich verzetten tegen een gewelddadige uitwijzing, stopt.

Ondertekend door:

–          Sotieta Ngo, CIRÉ

–          Pierre Verbeeren, Dokters van de Wereld

–          Pierre-Arnaud Perrouty, Ligue des droits humains

–          Baudouin Van Overstraeten, Jesuit Refugee Service Belgium

–          Mehdi Kassou, Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés

 

Foto: En el nido (Nest), Wikimedia Commons / CC-BY-3.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!