foto Flickr by hiroaki maeda

Oxford Dictionaries verklaart “Climate emergency” tot Woord van het jaar

Het gezaghebbende Britse Oxford Dictionaries heeft “climate emergency” tot begrip van het jaar verkozen. De term werd in amper een jaar tijd honderd keer meer gebruikt. 

donderdag 28 november 2019 19:01
Spread the love

Het Oxford-woordenboek beschrijft climate emergency als “een situatie waarin urgente actie nodig is om de klimaatverandering te stoppen en de mogelijk onomkeerbare milieuschade te vermijden die eruit voortkomt.” Climate emergency kan vrij vertaald worden als ‘klimaatcrisis’.

Volgens Oxford Dictionaries maakte de term een bijzonder snelle opmars mee. “Taalgegevens die verzameld werden in het Oxford Corpus tonen de snelle opmars van ‘climate emergency’, van relatieve obscuriteit naar een van de meest prominent gebruikte en besproken termen van 2019”.

In september van dit jaar werd de term al honderd keer meer gebruikt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Taalgebruik

De term is vooral zo interessant omdat het niet enkel gaat om de toegenomen aandacht voor het klimaat, maar ook voor de woordkeuzes in de discussie over het thema, zegt Oxford Dictionaries. De opmars van “climate emergency” tegenover het gangbare “climate change” wijst op een bewuste verschuiving naar taalgebruik dat de hoogdringendheid onderstreept. 

“Dit jaar was fascinerend wat het woord ‘climate’ betreft”, zegt Casper Grathwohl van Oxford Dictionaries. “We zien dat specifiek wat de combinatie met andere woorden betreft. We hebben het duidelijk moeilijk met het verwoorden van onze klimaatangst. De taal lijkt het moeilijk te hebben om de toenemende ‘sense of urgency’ rond het thema bij te benen. Dat resulteert in een snel veranderend vocabularium met steeds nieuwe termen die ijveren om aandacht. Daarom hebben we gekozen voor een hele shortlist die is samengesteld met het rijke klimaatvocabularium. Die woorden vertellen het verhaal van een opkomend thema, en van een publiek debat dat is afgestemd op de kracht van taal.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!