Foto: Han Soete
Reportage - Solidariteit-in-actie

Kunstenaars trekken naar Bilzen: “De sociale strijdtonelen zijn niet alleen in Brussel, maar overal”

Naast het protest aan het Vlaamse Parlement tegen de besparingen van de Vlaamse regering op kunst en cultuur voerde een veertigtal kunstenaars van State of the Arts actie door te wandelen naar het asielcentrum in Bilzen. Met deze wandeling willen ze aangeven dat ze meestappen in een grotere sociale strijd waarin we allen betrokken partij zijn, kunstenaars en cultuurwerkers inbegrepen.

donderdag 28 november 2019 19:42
Spread the love

Na vele gesprekken, debatten, artikelen en opinies, voelen we dat we het dringend eens moeten zijn over één ding: de huidige Vlaamse overheid is radicale besparingen aan het doorvoeren in de sociale en culturele sfeer volgens een gevaarlijke ideologie. De aanval op cultuur en de kunsten moet functioneren als een alarmbel om ons aan te sluiten bij een bredere strijd, gericht tegen de angst en het geweld die de overheid dwingend aan het installeren zijn. We moeten een langetermijnvisie en strategie ontwikkelen om om te gaan met deze drastische veranderingen en te begrijpen hoe wij, als cultuurwerkers, die bredere strijd kunnen versterken. We kunnen maar ergens geraken, als we andere sectoren bijstaan in hun verzet. Op straat, op sociale media en in gesprekken onder elkaar, preken we het woord solidariteit, als een belofte aan anderen en een vereiste aan onszelf. Maar het woord uitspreken is niet voldoende. We moeten de daad aan het woord voegen. Om solidariteit te krijgen van anderen, moeten we zelf actief solidair zijn.

Hoe zetten we die solidariteit dan om? Hoe maken we ze concreet? We zijn ervan overtuigd dat het niet volstaat om samen te komen voor het Vlaams Parlement wanneer de cultuurcommissie samenkomt, om zo enkel te hopen het reeds magere levensonderhoud van kunstenaars veilig te stellen. We moeten ook samen komen op die plekken waar de toekomst die we vrezen al iemand anders realiteit geworden is. Waar constructies zoals grenzen, winst en identiteit nu al gewelddadige sporen nalaten op mensenlevens. Kunstenaars zijn geen politieke instrumenten om “het uithangbord te worden van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft.”

Daarom gaat op 28 november, op het moment dat de commissie cultuur zetelt en het protest buiten en binnen in het Vlaams Parlement plaatsvindt, tegelijkertijd een groep cultuurwerkers en kunststudenten naar Bilzen. Daar werd onlangs een toekomstig asielcentrum in brand gestoken – met applaus en aanmoediging tot gevolg. Onze minister van Cultuur, die toevallig ook minister-president is van de Vlaamse overheid, heeft  deze actie nog niet publiekelijk veroordeeld. We gaan naar Bilzen omdat we willen vragen dat de overheid deze aanval op onze gemeenschappelijke menselijke waardigheid officieel veroordeelt. We gaan naar Bilzen om ter plekke met elkaar in gesprek te gaan over hoe deze daad het gevolg is van het toenemende racistische en exclusieve discours van politici en hoe we hieraan samen weerstand kunnen bieden. We gaan naar Bilzen om onze prioriteiten scherp te stellen. We gaan samenkomen in Bilzen om onze solidariteit te betuigen met lokale organisaties die geëngageerd zijn in de strijd tegen de heersende ideologie van sociale uitsluiting.

We gaan naar Bilzen zoals we ook naar andere plekken zullen gaan. Om elkaar aan te moedigen en te versterken. Want het centrum en de sociale strijdtonelen zijn niet alleen in Brussel, maar overal. Tegen racisme en nationalisme. Met de klimaatbeweging. Met het vakbondsverzet tegen de besparingen in de openbare diensten. Met het oude en nieuwe middenveld. Met Hart boven Hard. Met flexwerkers die steeds meer geprecariseerd worden. Met iedereen die dag in dag uit onderworpen is aan structureel geweld.

Om 11u  zijn wij in Bilzen. Aan het Vlaamse Parlement zullen dan honderden medestanders onze sociale investeringen in kunst en cultuur luidkeels terugeisen. En dit is enkel het begin. Met de week van het #VuurWerk begin december. Met de uitnodiging om mee te staken met de VRT op 5 december. En met de vele plekken van strijd waar we ons zullen engageren. Het wordt een hete winter. Samen zullen we ons verzetten.

Een fotoreportage:

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Foto: Han Soete

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!