Bron: NASA

Concentratie broeikasgassen bereikt nieuw record

De concentratie broeikasgassen die bijdragen aan de verandering van het klimaat, heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. Dat zegt het op maandag 25 november uitgegeven bulletin van de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties.

dinsdag 26 november 2019 12:52
Spread the love

De sprongen die de concentraties van de belangrijkste gassen in 2018 hebben gemaakt, waren allemaal boven het gemiddelde van de metingen van het afgelopen decennium. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) toont dit aan dat maatregelen om de klimaatcrisis af te wenden, tot op heden geen effect hebben op het niveau van de atmosfeer. De WMO zegt dat de kloof tussen de doelstellingen en de realiteit tegelijk “opvalt en groeit”.

Meer deeltjes per miljoen

Het WMO Greenhouse Gas Bulletin illustreert dat de globale concentratie van CO2 in 2018 407,8 deeltjes per miljoen (ppm) was, in vergelijking tot 405,5 ppm in 2017, of 147 procent van het pre-industriële niveau in 1750.

De toename van CO2 in de atmosfeer tussen 2017 en 2018 was vergelijkbaar met die geobserveerd tussen 2016 en 2017 en net boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. De symbolische drempel van 400 ppm werd al in 2015 overschreden.

CO2 blijft aanwezig in de atmosfeer gedurende eeuwen en zelfs langer in de oceanen. Ook de concentraties van andere schadelijke broeikasgassen zoals methaan, volgen volgens de WMO deze stijgende trend.

Onvermijdelijke toename

De toename van de concentratie van broeikasgassen vloeit onvermijdelijk voort uit de voortdurende toename van de wereldwijde uitstoot in 2018. Klimaatonderzoekers berekenden eerder dat de uitstoot tegen 2030 met de helft moet dalen om een goede kans te hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Als dit niet gebeurt, zullen de toekomstige generaties steeds meer te maken krijgen met ernstige gevolgen van de klimaatverandering: toenemende hitte, meer extreem weer, waterstress, stijging van de zeespiegel en ecosystemen op het land en in de oceanen die in onbalans geraken.

Meer ambitie nodig

“Ondanks alle beloftes die in het kader van het Akkoord van Parijs werden gedaan, is er geen teken van een vertraging, laat staan een daling van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer”, zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. “We moeten het engagement omzetten in actie en ons ambitieniveau verhogen. Dat is nodig voor het toekomstige welzijn van de mensheid”, zegt hij.

“Het is de moeite waard om eraan te herinneren dat de aarde voor het laatst een vergelijkbare concentratie CO2 heeft meegemaakt tussen drie tot vijf miljoen jaar geleden. Toen was het 2 tot 3 graden Celsius warmer dan nu en het zeeniveau was 10 tot 20 meter hoger”, waarschuwt Taalas.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!