Bron: Max Pixel / CC0 Public Domain (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - Vormingplus, regio Brugge

De besparingstrein, hij dendert voort

Minister van Cultuur Jambon zet het mes in de subsidiëring van de cultuursector. En ook Vormingplus moet 6 procent inleveren. Dat valt nog mee, denkt u misschien. Hola. Het is niet de eerste keer. In 2010 moest Vormingplus 33 procent inleveren. In 2015 nog eens 5.9 procent. De subsidie wordt bovendien maar gedeeltelijk geïndexeerd. En daar komt nu nog eens 6 procent bovenop. Dat tikt aardig aan.

maandag 25 november 2019 12:22
Spread the love

Nieuwe regels … tijdens het spel

Bovendien kondigt de Vlaamse regering een (haastige) aanpassing van ons decreet aan. Dit decreet werd pas in 2017 gestemd, door dezelfde coalitie (!). Halverwege de rit veranderen nu, zonder enig overleg, de spelregels: dat is onbehoorlijk bestuur. We vrezen dat de regering zal bepalen waar we wel of niet mee bezig mogen zijn. We staan ten dienste van ons publiek, niet van de politiek. Het middenveld moet de ruimte krijgen om onafhankelijk te streven naar wat goed is. Zo gaat dat in een volwassen democratie.

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden

Nog nooit stonden er in een Vlaams regeerakkoord zoveel woorden over cultuur, sociale cohesie of vrijwilligerswerk. Het zijn loze woorden. Net bij diegenen die cultuur, sociale cohesie en vrijwilligerswerk moeten waarmaken bespaart de Vlaamse regering. Cultuur is een kleine post in de Vlaamse begroting, nauwelijks 1,1 procent van het totaal, goed voor 508 miljoen euro. Dat is het kleinste aandeel in twintig jaar.

De waarde van cultuur laat zich (niet) meten

Cultuur en sociaal-cultureel werk zijn belangrijk. In de eerste plaats voor u, het publiek. Het raakt aan welzijn, gemeenschapsvorming, zingeving, emotioneel welbevinden. Maar investeren in cultuur levert ook economisch iets op. Vormingplus stelt freelancers te werk, plaatst bestellingen, levert diensten. De cijfers zijn gekend: elke euro die in cultuur geïnvesteerd wordt, levert 2 à 3 euro op.

Verlamd middenveld

Woensdag 27 november wil de regering de decreetaanpasing al door het parlement jagen, zonder enig overleg. We maken ons grote zorgen, en met ons het hele middenveld, ook in West-Vlaanderen. Etnisch-culturele verenigingen vrezen voor hun uitsluiting. Ook organisaties als Femma liggen onder vuur. Voortaan beslist de Vlaamse regering eigengereid welke organisaties nog ‘maatschappelijk relevant’ zijn. Het voortbestaan van 150 verenigingen met 200.000 vrijwilligers staat op de helling.

Maandag 25 november sturen wij een brief naar alle Vlaamse Parlementsleden uit West-Vlaanderen met de dringende vraag om de overhaaste decreetaanpassing op te schorten, de inhoudelijke onafhankelijkheid van de sector te vrijwaren en klaarheid te scheppen over onze financiële toekomst. Deze brief vindt u hier.

Vormingplus betoogt om de diensten aan het publiek te vrijwaren

Zes procent inleveren en een aanpassing van lopende procedures. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om de dienstverlening aan het publiek en onze partnerorganisaties op een kwalitatieve manier waar te maken. Daarom laten we van ons horen. Op 5 december trekken we naar Brussel, voor een protestactie met de heel wat sectoren.

 

Betoog je ook mee?

Nu is het moment om te reageren. Er zijn verschillende acties waaraan ook jij kan deelnemen:
woensdag 27/11: Actie HART BOVEN HARD bij het Vlaams parlement
donderdag 28/11: De kunstensector protesteert bij het Vlaams parlement
maandag 2/12 tot donderdag 5/12: Vuurwerk! Actieweek van het middenveld
donderdag 5/12: Knalmoment – alle verzet komt samen om 15u op het Martelarenplein voor een ‘knalmoment’

 

Foto: Max Pixel / CC0 Public Domain 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!