Bron: Campaign to Stop Killer Robots, Wikimedia Commons / CC-BY-2.0 (More information about the rights of this image, see below article)
Pax Christi Vlaanderen

71 percent van de Belgische bevolking wil internationaal verbod op killer robots

Killer robots, autonome wapens die zonder menselijke tussenkomst doelwitten kunnen selecteren en doden. Ze bestaan nog niet, maar ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie brengen dit schrikbeeld steeds dichterbij. Vanaf 13 november komen in Génève opnieuw VN-lidstaten, waaronder België, samen om te bepalen hoe de internationale gemeenschap omgaat met deze technologie. Pax Christi Vlaanderen en de internationale Campaign to Stop Killer Robots roepen op tot een internationaal verbodsverdrag. 71 procent van de Belgische bevolking is het hiermee eens.

donderdag 14 november 2019 14:52
Spread the love

Autonome wapensystemen zijn een ‘natte’ droom van oorlogszuchtige generaals. Zonder enige vorm van menselijke controle voeren ze hun militaire opdrachten uit. Voor ons allen zijn ze een nachtmerrie. Killer robots verlagen de drempel om geweld te gebruiken. Ze geven ook de indruk aan ‘propere’ oorlogvoering te doen: ze worden geprogrammeerd en uitgestuurd, met lijken worden onze soldaten niet meer geconfronteerd.

De vraag rijst of ze over voldoende beoordelingsvermogen beschikken. Maken ze wel het onderscheid tussen burgers en soldaten? Schatten ze juist in of een aanval al dan niet ‘proportioneel’ is. En … wie is verantwoordelijk als het mis gaat?

“Pax Christi Vlaanderen ijvert voor een internationaal verbod om deze wapens te verbieden. Enkel met juridisch bindende instrumenten kunnen we deze gevaarlijke ontwikkelingen een halt toeroepen. We moeten optreden voor het te laat is!”, zegt Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen.

Zet de Belgische regering daad naar woord?

Pax Christi voelt zich geruggesteund door de Belgische bevolking. Een internationale enquête, in oktober afgenomen door YouGov, toont aan dat 71 procent van de Belgen voorstander is van zo’n internationaal verdrag. Ook eerdere opiniepeilingen in januari 2017, juli 2018 en januari 2019 toonden aan dat 2/3 van de Belgen een verbodsverdrag wil. Meer nog, de cijfers liggen in stijgende lijn.

Niet enkel de Belgische bevolking is voor een internationaal verbod: al op 19 juli 2018 nam het Belgisch parlement een resolutie aan die oproept tot een internationaal verbodsverdrag. En in maart 2019 bevestigde minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders dat België binnen de VN wil ijveren voor zo’n internationaal verbod.

Pax Christi Vlaanderen en de Campaign to Stop Killer Robots roepen de Belgische regering op om de daad bij het woord te voeren, en binnen de VN een actieve voortrekkersrol te spelen in de opstart van onderhandelingen voor een verbodsverdrag.

Campagne in België, onderhandelingen in Génève

Van 13 tot en met 15 november vinden in Génève VN-gesprekken plaats. De uitkomst van dit topoverleg zal bepalend zijn voor de volgende stappen richting een eventueel verbodsverdrag.

Pax Christi Vlaanderen zet samen met de internationale ‘Campaign to Stop Killer Robots’ druk. Deze week ging daarom een communicatiecampagne van start om het Belgische publiek te sensibiliseren omtrent het gevaar van killer robots. Volg de campagne op sociale media en op www.paxchristi.be/killerrobots.

 

Bron: Campaign to Stop Killer Robots, Wikimedia Commons / CC-BY-2.0 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!