Bron: PxHere

VN-Mensenrechtencomité legt België stevige to-dolijst op

Het VN-Mensenrechtencomité publiceerde vandaag een rist aanbevelingen voor de Belgische autoriteiten over de naleving van de burger- en politieke rechten in ons land. De stevige to-dolijst is het resultaat van een dialoog vorige maand in Genève tussen België en het VN-Comité.

donderdag 7 november 2019 19:32
Spread the love

“We zijn tevreden met de prioriteiten die het Comité legt en delen heel wat van de bezorgdheden”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International. “We delen uiteraard de kritiek die het Comité uit op de Belgische beslissing om terug gezinnen op te sluiten voor migratiedoeleinden en zijn het eens met de oproep om etnisch profileren door de politie beter aan te pakken.”

“Maar er is meer: de bewindsmakers moeten ook zeker gehoor geven aan de oproep van het Comité om de strijd tegen geweld tegen vrouwen op te drijven, om slachtoffers van terreurdaden beter bij te staan en om de terugkeer van kinderen van Belgische ouders in Syrië te faciliteren.”

Net als Amnesty is het Comité voorzichtig positief over het op te richten mensenrechteninstituut maar ook zij stellen vast dat er nog enorm veel werk op de plank ligt. Het Comité roept op om snel actie te ondernemen om tot een goedwerkende instituut te komen met een globaal mandaat en roept op tot samenwerking tussen regio’s en federaal niveau.

“De aanbevelingen van het Comité komen op een ideaal moment: het zijn stuk voor stuk pijnpunten waar de nieuwe regionale regeringen en de te vormen federale regering mee aan de slag moeten”, besluit De Graeve.

Het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten vormt samen met het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten de juridisch bindende uitwerking van de Universele Verklaring van de Rechten van Mens. Het Mensenrechtencomité is een groep van 18 experts die instaat voor de interpretatie van het verdrag en toeziet op de implementatie door de staten die er partij bij zijn.

Van elke lidstaat wordt periodiek nagegaan wat de pijnpunten, problemen en kansen zijn. Op basis van een vooraf ingestuurd rapport van de staat en op basis van inbreng van ngo’s en andere stakeholders, wordt een gesprek gevoerd dat uitmondt in zogenaamde ‘concluding observations’ van het Comité. Dat zijn de bevindingen en aanbevelingen waarvan het Comité verwacht dat de staat ze probeert in de praktijk te brengen.

Op 15 en 16 oktober 2019 zakte een Belgische delegatie af naar Genève om te worden bevraagd door het VN-Mensenrechtencomité. Amnesty International was eveneens present om zijn bezorgdheden over burgerrechten en politieke rechten in België met het Comité te delen. Voor een overzicht van deze bezorgdheden: klik hier.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!