Foto: Facebookeventpagina 'United gainst police violence'

Lina (15) getuigt op actie tegen politiegeweld: “Ze probeerden me te breken, wat voor een deel is gelukt”

Grote verontwaardiging na het harde politieoptreden tijdens de vreedzame actie van Extinction Rebellion op zaterdag 12 oktober in Brussel. Maar mensen uit minderheidsgroepen, zoals vluchtelingen, migranten en LGBTQ, hebben regelmatig met repressief gedrag van de politie te maken. Daarom kwamen verontruste burgers, vooral studenten en organisaties die strijden voor deze groepen, een week na XR op straat om dit probleem samen aan te kaarten.

woensdag 6 november 2019 18:08
Spread the love

“De bedoeling was via people assemblies publieke discussies rond klimaat te houden in de Koningstuin in Brussel. Toen die was afgesloten door politie besloten we het Koningsplein samen te bezetten”, vertelt de 15-jarige Lina die meedeed aan de vreedzame actie van XR op zaterdag 12 oktober en die als een van de eersten het woord neemt.

Foto: Facebookeventpagina ‘United gainst police violence’

“We maakten er muziek. Hadden er interessante discussies. Totdat na 17u de politie zonder waarschuwing het plein thermisch afsloot en binnenviel. Mensen die het ok vonden om gearresteerd te worden, maakten een barricade om de mensen erachter die weg wilden komen, te beschermen van de politie. Maar de politie stak de barricade gewoon voorbij, omsingelde de mensen erachter en gebruikte pepperspray. Hier zaten ook gezinnen met kinderen tussen.”

“Pas nadat de politie die hele groep op een gewelddadige manier gearresteerd had, kwamen ze naar ons”, zegt Lina. “Ik vroeg of ik bij mijn vriendin mocht blijven toen we gearresteerd werden. Dat mocht niet. Ze zetten ons neer in een oncomfortabele houding voor een langere tijd. En toen ze zagen dat ik een kind was, probeerden ze me te kleineren, te breken, wat voor een deel ook is gelukt.”

Dagelijkse repressie van andere minderheden

“De repressie die bij de betoging van XR gevoeld werd, is een herinnering aan de dagelijkse repressie waar bepaalde groepen en minderheden mee te maken hebben”, zegt een medewerker van het collectief Stop Répression. Hij noemt vele namen van mensen die al slachtoffer zijn geworden van politiegeweld en die we niet mogen vergeten. Zoals Mawda, een meisje van 2 jaar dat doodgeschoten werd door de politie. “We mogen haar nooit vergeten.”

Foto: Facebookeventpagina ‘United gainst police violence’

Ook de gele hesjes kennen repressief gedrag van de politie in België. “Vanaf het begin zijn de gele hesjes in België tegengehouden geweest door de politie”, zegt een deelnemer van de gele hesjes. “Voor aanvang van een betoging stapte de politie in een trein en vroeg wie er ging mee betogen. Iedereen die z’n hand op stak werd direct gearresteerd. De federale regering is hiervoor verantwoordelijk, maar ook stad Brussel waar de meerderheid Ecolo en PS is, klaag ik aan. Zo ook burgemeester Philip Close, omdat hij kan beslissen of dit politiegeweld doorgaat of niet.”

“Over politiegeweld kunnen we meespreken”, vult een andere deelnemer van de gele hesjes hem aan. “Op 8 december, het moment dat de regering Michel aan het vallen was, werd gauw opdracht gegeven aan de Brusselse politie om hardhandig op te treden. Op 26 mei, de verkiezingsdag, werd een manifestatie van de gele hesjes voor het Noordstation ingesloten. Iedereen werd administratief aangehouden en tot ’s avonds opgesloten in de Rijkswachtkazerne, om uiteindelijk weer te worden vrijgelaten. Dat is overduidelijk intimidatie. Wij zijn burgers. Wij hebben grondrechten. Het is niet normaal dat als we gaan manifesteren, dat we dat gedrag moeten ondergaan. Dat is niet aanvaardbaar in ons land. Moeten wij burgers tevreden zijn met het dure leven? Moeten we tevreden zijn met een begrotingstekort van 11 miljard euro? Moeten wij aanvaarden dat een vrijhandelsverdrag, zoals het CETA-verdrag dat door 10.000en verworpen wordt, waarover in verschillende parlementen nog geen stemming over geweest is, toch in de praktijk gebracht wordt? Dat zijn dingen die de democratie te boven gaan. Het zijn niet wij, het zijn niet de sociale bewegingen, het zijn niet de gele hesjes en het zijn niet de klimaatactivisten, die de wet overtreden. Wij hebben de wet aan onze kant. Wij mogen manifesteren. Wij mogen opkomen voor onze eisen. En we zullen dat blijven doen.”

Foto: Facebookeventpagina ‘United gainst police violence’

Progress Lawyers Network bevestigt dat het karakter van dit politiegeweld op deze pacifistische betoging compleet illegaal is. “Film zoveel mogelijk om deze onrechtvaardigheid aan te kaarten. Want dat is legaal. Doe dat om zoveel mogelijk documentatie te krijgen en zoveel mogelijk bewijs om deze onrechtvaardigheid juridisch aan te kaarten.”

Braaf van Noordstation naar Zuid marcheren verandert niets

Ook op de laatste Pride-editie in Brussel heeft de politie “heel gewelddadig opgetreden”, vertellen organisatoren van Queer Pride Gent. “Er was een groep genaamd Reclaim the Pride die daar met een sterk statement kwam tegen pinkwashing, tegen het geweld op LGBTQIA mensen. Na 5 minuten op de Pride zijn zij met matrakken, traangas, heel veel geweld, aangevallen en zijn zij gearresteerd en hebben ze 3 uur in de bak moeten zitten, terwijl de Pride net het moment voor ons is om er te zijn. Het feit dat de media daar weinig aandacht aan geschonken heeft en de Stad Brussel er geen statement over wilde geven, is niet ok. We moeten als minderheden samenkomen op straat en onze rechten reclaimen. En de Rainbow Cops zijn niet welkom op onze Pride. Wij willen geen politie op onze Pride zolang ze onze vrienden blijven oppakken, repressie blijven uitvoeren en blijven discrimineren.”

Foto: Facebookeventpagina ‘United gainst police violence’

“Mensen die strijden voor een inclusieve samenleving, hebben net die inclusieve samenleving nodig om te kunnen overleven, in plaats van een witte heterogene samenleving. Zolang we braaf van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid blijven marcheren, verandert er niets.“

 

De hele actie en alle speeches kan je terugzien via deze Facebook Live-video:

? #LIVE #Brussels #Now : United against police violenceLe texte d'appel à l'événement :Le 26 mai, le 12 octobre sont le quotidien pour certain.e.s…Le dimanche 26 mai à Bruxelles, lors d'une manifestation déclarée et pacifique , pour revendiquer plus de justice sociale, les Gilets Jaunes se font arrêter préventivement.Le samedi 12 octobre à Bruxelles, lors de la Royal Rebellion organisée par le groupe non violent Extinction Rebellion Belgium⁉️, qui avait pour but de demander l’instauration de l’état d’urgence climatique et la mise en place de mesures ambitieuses et contraignantes, se sont produites des violences policières inacceptables dans un état de droit comme la Belgique ! ✊?‼️Néanmoins la violence policière n'est pas un fait nouveau en Belgique, plusieurs minorités sont victimes d'harcèlement policier journalier. Il est temps que cela cesse! Après de telles répressions, nous devons nous unir pour faire entendre notre voix! Rassemblons-nous devant l'Hôtel de ville de Bruxelles ce lundi 21 octobre à 18h, où se tiendra le prochain conseil communal de la ville de Bruxelles. ?A l’exigence de justice sociale et climatique, la seule réponse est la répression.?La banalisation des violences policières est particulièrement préoccupante. Cette situation ne peut durer, nous devons y répondre et visibiliser cette situation.???Nous précisons que ce sera une démonstration statique, non-violente. Des prises de paroles, des témoignages seront organisés. ??NL26 Mei, 12 oktober zijn dagelijks voor sommigen….Zondag 26 mei, gedurende een aangevraagde en pacifistische betoging, om meer sociale rechtvaardigheid te eisen, werden de Gele Hesjes preventief aangehouden.Zaterdag 12 Oktober, gedurende de Royal Rebellion georganiseerd door pacifistische activisten van Extinction Rebellion Belgium⁉️met als doel de uitroep voor de klimaatnoodstand af te dwingen en een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatplan te eisen, waren het slachtoffer van extreem en onaanvaardbaar politiegeweld in de rechtstaat België. ✊?‼️Desondanks is politiegeweld geen nieuw fenomeen in België, vele minderheden zijn dagelijks het slachtoffer van politiegeweld. Het wordt tijd dat er een einde aan komt! Na zulke repressie, moeten we onze stem laten horen! Laten we samenkomen op maandag 21 oktober voor het stadhuis van Brussel, waar de volgende plenaire zitting van de stad Brussel zal plaatsvinden! ?Op het eisen van klimaat en sociaal rechtvaardigheid, is repressie het enige antwoord. ?De banalisering van politiegeweld is enorm verontrustend. Deze situatie mag niet voortduren, we moeten hier op antwoorden en onze situatie visualiseren. ???We benadrukken dat het een statische, pacifistische demonstratie is. Getuigenissen en speeches staan op het programma. .??ENDays like the 26th of May and the 12th of October are daily for some…On Sunday the 26th of May, during a requested pacifist demonstration to demand more social justice, the Yellow Vests were preventively arrested.Then on Saturday the 12th of October during the Royal Rebellion organised by pacifist activist of Extinction Rebellion Belgium with the purpose to demand that the King declares the climate emergency and to demand a socially just climate plan, they became the victim of extreme and unacceptable police voilence in the rule of law Belgium. ✊?!!Despite this, police violence isn't a new phenomenon in Belgium. A lot of minorities are the vicitm of police violence on a daily basis. It is time this ends!After such repression we have to let our voice be heard! Let's gather on Monday the 21st of October in front of the city hall of Brussels, where the next plenary session of the city of Brussels will take place! ?Apparently the only answer to demanding climate and social justice is repression…?The trivialisation of police violence is disturbing. This situation cannot continue, we have to answer this and visualise our situation.???We make it clear that it's a non-violent, static demonstration. Sharing stories and testimonies are on the program..??

Geplaatst door EODP op Maandag 21 oktober 2019

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!