Bron: Camelot Europe (https://be-nl.cameloteurope.com/)
Opinie -

De schandalige praktijken van Camelot in Lolanden

zondag 3 november 2019 22:59
Spread the love

Camelot, het Engelse kasteel waar Koning Arthur in de Middeleeuwen zijn meest dappere ridders aan een ronde tafel verzamelde, is ook de naam van het bedrijf waarmee sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal dit voorjaar een overeenkomst sloot voor het beheer van circa 40 leegstaande sociale woningen in Lolanden (Kessel-lo) die op de planning staan voor afbraak. Camelot verhuurde hierop deze panden opnieuw tegen 405 euro per maand aan maatschappelijk kwetsbare mensen, die onder meer doorgestuurd waren door het OCMW.

Wegens de schandalige toestand waarin ze verkeren – er is sprake van schimmels, ongedierte, geen verwarming, slecht sluitende ramen, asbest … – heeft het stadsbestuur ze in oktober onbewoonbaar verklaard. Alle 51 bewoners moeten de panden uiterlijk tegen 7 november verlaten. De bevoegde schepen Lies Corneillie (Groen) heeft inmiddels laten weten dat men de bewoners tijd zal gunnen om iets anders te zoeken en de datum om humanitaire redenen met de nodige soepelheid zal toepassen.

Het dossier is een pure schande! Camelot Europe hield zich niet aan de voorwaarde dat het over een conformiteitsattest moest beschikken vooraleer de panden te verhuren. Dijledal, dat inmiddels het contract met Camelot heeft opgezegd, verschuilt zich achter het feit dat dit bedrijf erkend is door de Vlaamse overheid om leegstaande panden te beheren, maar had de gang van zaken toch van dichtbij moeten opvolgen en sneller ingrijpen.

Enkele bewoners, die door Dijledal naar Camelot waren doorverwezen, dachten overigens dat ze een reguliere sociale woning toegewezen hadden gekregen. Volgens de huurders die wij spraken, was de reactie van Dijledal op klachten over de toestand van de woningen eveneens beneden alle peil. Ook het OCMW had zich beter kunnen vergewissen van de toestand aldaar.

Omdat de zware fout om mensen in dergelijke schandalige omstandigheden te laten wonen, derhalve deels ook een verantwoordelijkheid is van beide overheden is het hun verdomde plicht om met de winter voor de deur samen met het stadsbestuur voor de betrokkenen een andere woonst te zoeken. Tijdens de ontmoeting die de PVDA-Leuven op 23 oktober organiseerde tussen een 20-tal van de getroffen bewoners en de bevoegde schepen voor wonen Lies Corneillie (Groen), het OCMW, Dijledal en Woonanker bleek echter dat men geen sociale of noodwoningen kan aanbieden, maar de betrokkenen alleen kan helpen bij hun zoektocht op de reguliere woonmarkt. Dit zal niet evident zijn, gezien het zoals reeds gezegd, om maatschappelijk kwetsbare personen gaat.

Hopelijk komen ze dan niet terecht in een van de schandalige panden in het centrum van Leuven waarover De Standaard dit weekend berichtte. Ook in de week voor de verkiezingen werden de Leuvense lijsttrekkers tijdens een VRT-kiesdebat geconfronteerd met dergelijke hoogst ergerlijke wantoestanden in de woonmarkt. Groen, dat toen nog in de oppositie zat, reageerde tijdens dit debat hoogst verontwaardigd en eiste bij monde van David Dessers een nultolerantie ten aanzien van dergelijke praktijken. De stad moest volgens Dessers meer middelen voor controle van woningen uittrekken en huisjesmelkers pro actief in kaart brengen. Benieuwd wat er tijdens deze legislatuur van komt …

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!