Interview - Thalif Deen

VN wil miljarden voor SDG’s bij bedrijven halen

De Verenigde Naties willen de duizenden miljarden die zij tekortkomen voor de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) bij het bedrijfsleven halen. Dat heeft er zelf alle belang bij die investeringen te doen, zegt VN-financieringsdirecteur Navid Hanif.

woensdag 30 oktober 2019 16:09
Spread the love

Er is momenteel een jaarlijks investeringstekort van minstens 1500 miljard dollar voor de SDG’s. Die richten zich onder meer op het uitroeien van extreme armoede en honger, universele gezondheidszorg, kwaliteitsonderwijs, schoon water en sanitair en een groene economie. Dat alles moet voor 2030 wereldwijd gerealiseerd zijn.De financiële bijdragen hiervoor van de VN-lidstaten zijn te laag om de doelen te halen. Dat geldt ook voor het Green Climate Fund (GCF). Dat heeft 100 miljard dollar per jaar nodig voor klimaatactie, maar tijdens een conferentie in oktober werd slechts 9,8 miljard toegezegd door rijke landen.

VN-secretaris-generaal António Guterres zoekt de miljarden nu in het bedrijfsleven en de private sector. Hij lanceerde daarvoor de Global Investors for Sustainable Development Alliance (GISD), waar dertig bedrijven aan meedoen.

“Dit zijn bedrijven die gereageerd hebben op de vraag van de secretaris-generaal hoe de private sector kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling, inclusief het bereiken van de SDG’s”, zegt Hanif, directeur van het bureau Financing for Sustainable Development van het Departement voor Economische en Sociale Zaken (DESA) van de VN.

“Bedrijven moeten de oplossingen en projecten ter plaatste ontwikkelen. Investeerders zijn nodig voor de financiering. En beleidsmakers moeten het raamwerk opstellen dat dat mogelijk maakt”, legt hij uit.

De secretaris-generaal heeft de private sector herhaaldelijk opgeroepen een constructieve rol te spelen bij de SDG’s. Hebben grote bedrijven en internationale banken tot nu toe daadwerkelijk bijgedragen aan het bereiken van de VN-doelen?

Navid Hanif: “Veel bedrijven, zoals Citigroup, Standard Chartered Bank, Enel en ICBC, zijn betrokken bij grote infrastructuurprojecten, ook in ontwikkelingslanden. De meeste ceo’s in de Alliantie zijn betrokken bij andere VN-initiatieven en ze komen onder de GISD-paraplu bij elkaar om te bespreken hoe ze meer dan dat kunnen doen.

“Maar de Alliantie is ook gevormd vanuit het besef dat er meer geld en investeringen nodig zijn uit de private sector, inclusief van banken, pensioenfondsen en andere investeerders. Anders worden de SDG’s niet gehaald. Het beschikbare geld uit publieke fondsen is hiervoor onvoldoende.”

Vorige maand uitten burgerorganisaties kritiek op het podium dat miljonairs en grote bedrijven krijgen bij de VN. Ze stelden dat de marktoplossingen van grote bedrijven de crisis in de afgelopen jaren juist verergerd hebben. Klopt dat?

“De VN zijn uiteraard zeer inclusief, zo zit de organisatie in elkaar. Het jaarlijkse algemeen debat brengt hoge vertegenwoordigers uit elk land samen: staatshoofden en regeringsleiders. De VN heeft de kracht om mensen die aan de top staan in diverse sectoren, samen te brengen, van economen tot miljardairs. Samen proberen zij oplossingen te vinden voor wereldwijde problemen.

“Ik zou dit geen mislukking willen noemen en zie het optimistischer. Wat we zien is dat grote bedrijven zich steeds meer realiseren dat het succes van hun onderneming onlosmakelijk verbonden is met duurzame ontwikkeling en economische en sociale rechtvaardigheid.

“De Business Round Table bijvoorbeeld (een vereniging van ceo’s, red) kwam onlangs met een verklaring waarin gesteld werd dat bedrijven niet alleen waarde moeten leveren voor aandeelhouders, maar voor alle betrokkenen, inclusief werknemers en klanten. Ze realiseren zich dat het tegenwoordig van groot belang is om beloften na te komen en concreet actie te ondernemen.

“De omvang en snelheid waarmee dit gebeurt, blijft echter achter bij wat nodig is om de SDG’s te halen. Daarom bekijken we nu alle mogelijke wegen die er zijn om de actie te versnellen.”

Welke plannen heeft de Alliantie?

“Als eerste is overeenstemming bereikt over zes afspraken met betrekking tot het opschalen van langetermijninvesteringen voor duurzame ontwikkeling, de landen en sectoren waar die investeringen het meest nodig zijn en het optimaliseren van de duurzame impact van die investeringen.

“De nieuwe Alliantie zal zich focussen op investeringskansen in ontwikkelingslanden. De SDG’s zijn voor alle landen, maar de armste en meest kwetsbare mensen en gemeenschappen hebben er het meeste belang bij. Dat zijn de landen die als gevolg van oorlog, de klimaatcrisis, gendergeweld en hardnekkige ongelijkheid het meest moeite hebben de Ontwikkelingsagenda voor 2030 uit te voeren.

“Elke dag krijgen we bij de VN berichten over duurzame oplossingen die werken. De Alliantie is erop gericht deze oplossingen in te zetten waar ze het meest nodig zijn.

“Een probleem waar deze bedrijven mee kampen, is dat vaak op korte termijn wordt gedacht. Zo verwachten aandeelhouders elk kwartaal een stevig rendement en kijken ze niet jaren vooruit. Als het gaat om investeringen in SDG-doelen, zoals infrastructuur, water, sanitatie, gezondheidszorg en onderwijs, is een langetermijnperspectief nodig. Vandaar dat het van belang is het perspectief te verleggen van alleen de aandeelhouders naar ook andere belanghebbenden.”

Hoe realistisch is het om ervan uit te gaan dat bedrijven het financieringstekort voor de SDG’s zullen oplossen?

“Het gaat niet om liefdadigheid. Goede bedrijfsvoering is niet onverenigbaar met investeringen in het beschermen van de planeet, klimaatactie en een economisch en sociaal beleid dat een goed functionerende wereldwijde economie ondersteunt.

“Deze dertig ceo’s erkennen dat het toekomstige succes van hun bedrijven onlosmakelijk verbonden is met een duurzame toekomst voor de wereld. Bedrijven hebben bijvoorbeeld goed opgeleide werknemers nodig. Dus investeringen in scholen en openbaar onderwijs zijn noodzakelijk.

“Een bedrijf heeft belang bij gezonde werknemers en klanten, dus investeringen in schoon water en sanitaire voorzieningen zijn zakelijk gezien zinnig. Het bedrijfsleven realiseert zich dit steeds meer. Om bedrijven te laten floreren is het belangrijk iets te doen aan armoede, slechte gezondheid, gebrek aan onderwijs en het voorkomen van klimaatrampen.

“Als we de SDG-doelen niet halen, verliest iedereen daarbij, rijk en arm. De armen het meest, maar niemand zal er op de lange termijn ongeschonden uit komen. De leden van de Alliantie realiseren zich dit.

“De zorgen die wij binnen de VN hebben over de aarde en haar bevolking, die goed verwoord zijn in de SDG’s en de Agenda voor 2030, worden gedeeld door investeerders wereldwijd. Zij gaan nu de uitdaging aan en zoeken naar kansen om een betere wereld te creëren voor iedereen, inclusief de meest kwetsbaren. Dat is heel goed nieuws.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!