Bron: Amnesty International Vlaanderen

Gruweldaden Myanmarees leger in Shan State zijn ‘hardvochtig en genadeloos’

Amnesty International heeft nieuwe bewijzen verzameld die aantonen dat het leger van Myanmar in het noorden van het land gruweldaden pleegt tegen etnische minderheden. Burgers zijn opnieuw de dupe van gevechten tussen het leger en verschillende gewapende groepen. Het geweld lijkt voorlopig niet af te nemen en doet vrezen voor bijkomende schendingen.

donderdag 24 oktober 2019 19:27
Spread the love

Een nieuw rapport “Caught in the middle”: Abuses against civilians amid conflict in Myanmar’s northern Shan State beschrijft hoe burgers arbitrair gearresteerd, opgesloten en gefolterd worden door het leger. Het legt ook de gewelddadige tactieken bloot die etnische gewapende groepen hanteren in hun strijd tegen het leger en tegen elkaar.

“De Myanmarese troepen gaan nog steeds hardvochtig en genadeloos te werk en plegen straffeloos oorlogsmisdaden”, zegt Nicholas Bequelin, Amnesty’s directeur voor Oost- en Zuidoost-Azië. “Soldaten en bevelhebbers onderwerpen burgers aan brutaliteiten zonder ook maar enige verantwoording te moeten afleggen.”

In zijn nieuw rapport documenteert Amnesty International oorlogsmisdaden en andere militaire inbreuken tegen burgers van de etnische groepen Kachin, Lisu, Shan en Ta’ang. De mensenrechtenorganisatie verzamelde de nodige bewijzen tijdens twee veldonderzoeken in de regio in maart en augustus 2019.

Burgers waarmee Amnesty International gesproken heeft, verwezen herhaaldelijk naar de 99e Lichte Infanterie Divisie (LID) als pleger van veelvuldige misdaden. Eenheden van de 99e LID zijn sinds augustus 2017 ook betrokken bij een aantal van de ernstigste gruweldaden tegen de Rohingya in Rakhine State, alsook bij oorlogsmisdaden en andere zware schendingen die gepleegd werden in het noorden van Myanmar in 2016 en begin 2017.

“Op plaatsen waar de 99e Lichte Infanterie Divisie opereert, zien we telkens hetzelfde patroon van vreselijke misdaden terugkeren. De internationale gemeenschap moet hoogdringend het Myanmarees leger, niet in het minst de topgeneraals, ter verantwoording roepen.”

De schendingen blijven steeds doorgaan, zelfs nadat het leger in december 2018 een unilateraal staakt-het-vuren, dat intussen verstreken is, afkondigde. Een recente escalatie van gevechten in de regio – die de overheid linkt aan illegale drugstrafiek maar de etnische groepen aan voortdurende militaire offensieven – brengt weer nieuwe meldingen van inbreuken met zich mee. Intussen lijkt het vredesproces voorlopig vast te zitten nu alle actoren zich opmaken voor algemene verkiezingen in 2020.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!