Opinie - Beweging.net

Hoeveel Antwerpse jongeren hebben geen diploma middelbaar onderwijs?

Hoeveel jongeren verlaten in Antwerpen de middelbare (secundaire) school zonder diploma? Wat denkt u? Vijf procent? Dertien procent? Meer? Kras het juiste antwoord. Het cijfer is kras. Zullen we het juiste antwoord even zoeken met een krasbiljet? 

donderdag 17 oktober 2019 17:47
Spread the love

In Antwerpen heeft 1 op 5 jongeren geen diploma secundair onderwijs. Dat verhoogt aanzienlijk de kans op een leven in armoede. De maximumfactuur moet daarom uitgebreid worden naar het secundair onderwijs. Jeugdwerkers komen ook steeds meer kinderen tegen die geschorst werden of geen school (meer) hebben. Dat is dramatisch.

In Antwerpen leven  90.000 mensen in armoede !

Op 17 oktober is het jaarlijks de Werelddag van verzet tegen armoede. Het is een dag waarop armoedeorganisaties over de hele wereld aandacht vragen voor het thema armoede. Ook in Antwerpen voeren we actie en vragen we aandacht van politici en alle Antwerpenaren. De focus van onze actie van vandaag ligt op onderwijs, omdat we overtuigd zijn van de kansen die onderwijs kan bieden in de strijd tegen armoede.

Armoede, discriminatie en uitsluiting zijn een onrecht. StopArmoede.Nu gelooft dat het mogelijk is om armoede weg te werken, als er goede (beleids)beslissingen genomen worden. Voldoende inkomen, een goede job, gelijke onderwijskansen, kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting etc. zijn sleutels in armoedebestrijding.

Actie in Antwerpen 

Er is dit jaar gekozen voor een informatiecampagne. Vandaag werden op niet minder dan 5 plaatsen in de stad 5.000 krasbiljetten uitgedeeld. Waarmee we symboliseren dat een diploma halen geen loterij mag zijn.

  • In Antwerpen wonen meer dan 90.000 mensen in armoede. Iedere persoon in armoede is er 1 teveel, want armoede is een onrecht, veroorzaakt door structuren en beleidsbeslissingen.
  • In Antwerpen heeft 1 op 5 jongeren geen diploma secundair onderwijs. Dat is dubbel zo veel als in Vlaanderen ( 21% van de jongeren in onze stad hebben geen diploma, in Vlaanderen is dat 11,7%). Dat verhoogt de kans op een leven in armoede. Want een diploma, een goede job en voldoende inkomen zijn belangrijke sleutels om armoede te verminderen.

Concrete voorstellen over onderwijs in de strijd tegen armoede: 

  • Hou onderwijs betaalbaar 

In het kleuter- en lager onderwijs is er een maximumfactuur. Ook in het secundair onderwijs zou dit een meerwaarde zijn. Afhankelijk van school tot school zijn de kosten vaak verschillend en dit heeft effect op de studie- en schoolkeuze van jongeren.

  • Stimuleer ouderbetrokkenheid (o.a. via laagdrempelige en meertalige communicatie) 

Niets is meer belangrijk voor ouders dan de toekomst van hun kinderen. Maar veel ouders ervaren drempels om hun kinderen te ondersteunen en op school betrokken te zijn. Ouders begrijpen brieven niet, ze kennen het onderwijssysteem (en -structuur) niet, ze spreken de taal niet, ze schamen zich om vragen te stellen etc. Het is belangrijk dat bij ouderbetrokkenheid beide ouders zich aangesproken voelen.

  • Geen enkel kind of jongere zonder school 

Steeds meer op jongere leeftijd komen jeugdwerkers kinderen tegen die geschorst zijn of geen school (meer) hebben waar ze terecht kunnen. Het is bijzonder belangrijk om deze jongeren – die vaak zeer kwetsbaar zijn & dreigen tussen de mazen van het bestaande net te vallen – op een goede manier te ondersteunen. Elk kind, elke jongere zou in Antwerpen gegarandeerd een plaats moeten krijgen.

foto Beweging.net

 

foto Beweging.net

 

foto Bewegingen.net

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!