Carola Rackete in Brussel. Bron: 11.11.11
11.11.11

“Mensen helpen is geen misdaad”

11.11.11 voerde vandaag met verschillende andere ngo’s actie aan het Europees Parlement in solidariteit met de Duitse kapitein Carola Rackete van de Duitse reddingsboot Sea-Watch. Carola Rackete werd onlangs opgepakt door de Italiaanse overheid omdat zij hulp bood aan vluchtelingen op zee. Zij werd gehoord in een commissie van het Europees parlement. Samen met de andere ngo’s vraagt 11.11.11 dat de Europese Parlementsleden actie ondernemen tegen de criminalisering van solidariteit met migranten.

donderdag 3 oktober 2019 18:41
Spread the love

11.11.11 publiceert vandaag ook een rapport over de criminalisering van solidariteit met migranten in België en Europa. De organisatie, die dit najaar campagne voert over ‘changemakers’ en de krimpende ruimte voor kritisch middenveld wereldwijd, noemt de solidariteit met migranten één van de domeinen waar in Europa de krimpende ruimte het grootst is. Organisaties uit het middenveld en solidaire burgers namen talloze initiatieven die hulp bieden aan mensen in nood. Maar zij werden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld en zelfs met juridische vervolging. In de eerste drie maanden van 2019 liepen er 15 onderzoeken, naar 79 personen. De ngo’s waarschuwen voor een trend waarbij solidariteit met migranten systematisch bemoeilijkt wordt met het uiteindelijke doel om migratie te ontraden.

Ook in België wordt het kritisch middenveld steeds meer buitenspel gezet. 11.11.11 wijst op de negatieve gevolgen hiervan op vlak van integratie, veilige migratie en de mogelijkheid van kwetsbare personen om hun rechten af te dwingen wanneer ze slachtoffer worden van misdrijven.

De ngo’s vragen beleidsmakers in de EU en de lidstaten om die trend te keren. De EU moet de zogenaamde EU Facilitation Richtlijn herzien en daarin humanitaire hulp expliciet uitsluiten van vervolging, in lijn met het VN- Protocol over mensensmokkel. Het is belangrijk om humanitaire hulp duidelijk te onderscheiden van mensensmokkel om verdere criminalisering te voorkomen. “Wanneer smokkelaars en humanitaire vrijwilligers op één hoop worden gegooid, ontstaat een klimaat dat mensen afschrikt om hulp te bieden aan mensen in nood”, zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11.

11.11.11 roept België bovendien op om mee te werken aan een solidariteitsmechanisme voor de verdeling van mensen die gered worden op de Middellandse Zee zodat reddingsorganisaties hun werk kunnen doen. Op 8 oktober vindt daarover een speciale Europese Ministerraad plaats in Luxenburg.

 

Organisaties die de actie steunen:

Migration Policy Group

CNCD-11.11.11

CIRE

Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen

Dokters van de Wereld

Ligue des droits Humains

PICUM

11.11.11

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!