Bron: FMDO
FMDO

“Volgens nieuwe regering ben je fout bezig als je inspeelt op uitdagingen van superdiversiteit samen met mensen met migratieachtergrond”

FMDO, een organisatie die elke dag zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen in deze superdiverse samenleving, wordt nu mogelijks afgeschaft door het nieuwe regeerakkoord (zie punt 27 binnen deel 'Cultuur' in het regeerakkoord). Wat wordt ons verweten? Dat we dit doen samen mét mensen met een migratieachtergrond.

dinsdag 1 oktober 2019 19:22
Spread the love

FMDO, de federatie van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond dreigt te worden afgeschaft door het nieuwe regeerakkoord. Initiatieven die zich toeleggen op etnisch-culturele verenigingen zullen in de toekomst niet meer worden gesubsidieerd.

“Onaanvaardbaar”, zegt coördinator Ivy Goutsmit van FMDO. “Wij bereiken net een doelgroep die reguliere organisaties niet bereiken, en zijn bruggenbouwers tussen verschillende gemeenschappen en mensen met en zonder migratieachtergrond.”

FMDO is een lokaal sterk verankerde federatie die samenleven in diversiteit op alle vlakken promoot. We hebben tal van succesprojecten die mensen met en zonder migratieachtergrond versterken, samen hun talenten laat ontwikkelen, hun weg laat vinden in de samenleving, … Projecten zoals Onderwijsambassadeurs, Gezondheidsambassadeurs, Twee (t)huizen, één gids, Diversen, Color cultuur, buddyproject Compagnons, podcast Hallo micro zijn daar enkele voorbeelden van.

Daarnaast ondersteunen we ook zelforganisaties met één groot doel voor ogen, namelijk hen versterken om bruggenbouwers in de samenleving te zijn. Deze zelforganisaties zijn bij FMDO superdivers en zetten zich met tal van vrijwilligers dagelijks in om mensen sterker te maken en te betrekken bij de samenleving. Dagelijks werken wij aan een positief samenlevingsmodel, waar verondersteld wordt dat iedereen al lid is van de maatschappij, maar sommigen gewoon nog beter ondersteund kunnen worden door sociaal-culturele projecten op te zetten. Een totaal ander beeld dus dan de ‘segregatie’ die de nieuwe Vlaamse regering ziet bij dergelijke projecten.

Wat staat er nu in het regeerakkoord? ‘Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele verenigingen worden daarbij niet meer gesubsidieerd’.

FMDO, een eenzijdig portret door de regeringspartijen

We hebben het nadeel dat politieke partijen die ons als federatie niet kennen (of niet willen kennen) een ander beeld hebben over onze organisatie. Ze portretteren ons als een organisatie die segregatie bevordert terwijl we er net wel in slagen om echte ontmoeting te creëren.

Dit bewijst ook onze positieve beoordeling van de afgelopen visitatie in opdracht van de Vlaamse regering. Terwijl andere organisaties nog heel wat inspanningen moeten doen om met hun werking een publiek te bereiken dat een afspiegeling is van de samenleving.

Van een inclusief decreet naar een discriminerend decreet

Is de regering van gedacht veranderd over het decreet dat ze zelf geschreven hebben en waar wij een beleidsplan voor moeten indienen eind december? Blijkbaar wel, want ze zijn het decreet dat ze zelf mee goedgekeurd hebben nu al aan het herschrijven.

Het huidige cultuurdecreet is een inclusief decreet waar wij niet als doelgroepenorganisaties erkend worden maar als sociaal-culturele vereniging. De enige reden die wij zien om ons uit het decreet te halen is onze superdiverse achterban. We wonnen enkele jaren geleden de prijs voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en we behaalden recent een positieve visitatie ZONDER aanbevelingen waar onze sociaal-culturele werking geprezen werd. Dit doet er blijkbaar allemaal niet toe. Het feit dat we ons onder andere richten naar kansengroepen blijkt van groter belang en is een grond voor uitsluiting.

We zijn gekend als een organisatie waar heel wat andere organisaties uit het ruime middenveld naar kijken door onze expertise rond de uitdagingen van de superdiverse samenleving en hoe wij met deze uitdagingen omgaan. Vandaar dat we ook overbevraagd worden door tal van partners naar onze expertise, bereik en projectaanpak. We spelen als federatie een sleutelrol in het verbinden van mensen in deze superdiverse samenleving. In de steden waar we actief zijn, namelijk Antwerpen, Brussel, Brugge, Oostende en Kortrijk, zijn we een onmisbare partner geworden voor de steden en tal van andere organisaties.

Daarom is het cruciaal dat het etnisch-culturele middenveld zich kan blijven inzetten als bruggenbouwer in onze superdiverse samenleving. De inzet van honderden mensen binnen deze sector moet erkend en ondersteund worden.

We herinneren onze huidige regeringspartijen aan enkele positieve voorbeelden uit onze werking waar ze enkele jaren, weken of zelfs dagen geleden nog samen met ons trots mee uitpakten.

  • Eén N-VA-er die ook mee aan de onderhandelingstafel zat vanuit de cultuurcommissie namelijk Marius Meremans, kwam een tijdje geleden bij ons op bezoek en dit was zijn impressie. Marius Meremans: “FMDO is een verrijking, het voorbeeld van FMDO is een voorbeeld dat we gaan moeten promoten.”
  • Burgemeester Dirk De Fauw van Brugge uit CD&V deelde afgelopen week diploma’s uit aan 25 onderwijsambassadeurs die sensibiliserend aan de slag gaan in gans Brugge rond onderwijs. Ze hebben een intensief traject gevolgd rond onderwijs en dit FMDO-project wordt voluit gesteund door de burgemeester.
  • Sven Gatz gaf aan FMDO de prijs voor sociaal-cultureel volwassenwerk. ’Met aanstekelijk enthousiasme en grote gedrevenheid zorgen de bezielers en vrijwilligers van FMDO voor een sterke participatie en betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden.’

Jammer dat we nooit geconsulteerd zijn. We staan open voor debat maar wensen niet afgeschilderd te worden als een organisatie die segregeert en zich terugplooit op etnisch-culturele afkomst.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!