Opinie - Johan Xhonneux

Vlaamse scholierenkoepel vraagt meer aandacht voor psychische problemen op school

Een groot aantal Vlaamse tieners heeft last van psychische klachten. Dat bevestigt het ambitieuze SIGMA-onderzoek (KU Leuven). Daar zijn we blij om, want mentale problemen blijven een taboe. De Vlaamse Scholierenkoepel herhaalt de oproep om op school aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van onze jongeren. Een omgeving die aandacht en ondersteuning biedt, maakt het verschil, aldus de onderzoekers. 

donderdag 26 september 2019 15:37
Spread the love

Leerlingen hebben nood aan een open klassfeer met ruimte om te praten over wat hen stress geeft, zorgen baart of dwars zit. Leerkrachten hebben daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie. “Een leerkracht of een klasgenoot die thuis zit met een beenbreuk, dat wordt meestal gewoon verteld aan de leerlingen”, zegt VSK-voorzitter Johan Xhonneux, “maar als ze last hebben van een burn-out of een depressie blijft de reden van de afwezigheid vaak heel vaag. Zo krijgen leerlingen het signaal dat deze onderwerpen taboe zijn.”

Taboe

Scholieren zien het als een verantwoordelijkheid van onderwijs om deze taboes te doorbreken door de zaken te benoemen. “Het is vooral belangrijk dat op school benadrukt worden dat deze dingen iedereen kunnen overkomen, en dat het  geen kwestie is van schuld of aanstellerij.”, aldus Xhonneux, “Of waarom geen tips geven over hoe je mentale problemen bij jezelf of bij anderen kan herkennen en wat je er aan kan doen, bij wie je terecht kan?”

Een mentaal gezonde en weerbare jeugd moet een absolute prioriteit zijn voor de Vlaamse regering. De nieuwe minister van Onderwijs kan een duidelijk signaal geven door pesten strafbaar te maken, te investeren in projecten die welbevinden duurzaam versterken, mentaal welbevinden te erkennen als cruciaal criterium voor een kwaliteitsvolle school, …

Bespreekbaar maken

De nieuwe eindtermen over mentale gezondheid voor de eerste graad en het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding uit de vorige legislatuur zijn een stap in de goede richting. “We zien bijvoorbeeld scholen die een keuzevak mindfulness in richten, die peersupport ondersteunen zoals De Conflixers, … zo leren scholieren zich weerbaarder maken tegen psychische problemen. En op zijn minst maak je het zo bespreekbaar”, aldus Xhonneux.

Tot slot vragen scholieren ook dat het onderwijs niet zelf bijdraagt aan mentale problemen. “Uit ons eigen stressonderzoek uit 2017 blijkt dat de school zelf een belangrijke bron van stress is voor leerlingen”, zegt Xhonneux. Bij meer dan 4 op de 5 leerlingen (81,4%) zijn toetsen en examens de grootste bron van stress. Ook huiswerk, stages, de GIP, de vele deadlines en de digitale leerplatformen worden aangehaald als stressbronnen.

Als je echt geeft om de mentale gezondheid van je leerlingen, dan zorg je voor een leercultuur op school. En dat betekent heel wat meer dan focussen op hoge scores en veel huiswerk. Scholieren benadrukken ook dat elke leerling zich goed moet kunnen voelen op school. Dat betekent dat pesten er geen plaats kan hebben. Elke school moet een duidelijk en stevig pestbeleid hanteren en daar naar handelen. “De school zelf lijkt dus een mooie plaats om te beginnen met de aanpak van de problemen,” besluit Xhonneux.

 

Johan Xhonneux is voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!