Opinie - Ilse van Dienderen

Deputatie weigert debat over INEOS-dossier in provincieraad

Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen, benadrukt dat het op dit moment absurd is om een vergunning af te leveren voor de bomenkap in Lillo voor de geplande fabriek van INEOS. Het openbaar onderzoek over het project-MER en de omgevingsvergunning is op 28 augustus afgelopen. Dit openbaar onderzoek leverde een record aantal bezwaren op. De deputatie (bestaande uit N-VA en CD&V) dient alle argumenten nu op een rijtje te zetten en uiteindelijk te beslissen over de vergunningsaanvraag.

donderdag 26 september 2019 14:28
Spread the love

Voor Groen zijn er heel wat redenen om die vergunning niet te geven. Een eerste is dat het totaal voorbarig is om nu reeds een vergunning te geven voor de bomenkap en de voorbereidende werken. Immers deze werken zijn allemaal bedoeld om “Project One” – de ethaankraker en PDH-unit – op die site te kunnen bouwen. “Maar deze installaties hebben (nog) geen vergunning. Het is zoals een bouwaanvraag indienen voor de oprit van je huis, zonder een vergunning te hebben voor het huis”, legt Ilse Van Dienderen uit.

Impact ontbossing

Ten tweede is er dringend onderzoek nodig naar de cumulatieve effecten van de geplande fabriekssite en de ontbossing, gezien de samenhang van beiden. Het kappen van een bos heeft ontegensprekelijk effecten op luchtkwaliteit, biodiversiteit en klimaat, net zoals de installaties van Project One van INEOS. “De som van al die effecten wordt in het huidige project-MER totaal niet onderzocht. Dit is te absurd voor woorden en getuige van slecht bestuur, mocht de deputatie de bomenkap nu al vergunnen zonder te weten wat de impact van het geheel is de directe omgeving voor mens en natuur,” zo stelt Ilse van Dienderen.

Tenslotte is de manier waarop het MER opgemaakt werd – en dan voor het gebrek aan transparantie – betreurenswaardig. Zo was er geen infomoment en liep het openbaar onderzoek tijdens de vakantieperiode. In de provincieraad van februari interpelleerde Ilse van Dienderen reeds over dat Memorandum of Understanding (MoU) dat gesloten is tussen INEOS, de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf. De ontbossing vergunnen is een volgende stap in een sluipende besluitvorming. Na dat principieel akkoord van het MoU heeft het er alle schijn van dat de procedures die moeten doorlopen worden nadien een verplicht nummertje zijn. De partijen uit die MoU hebben een duidelijk doel voor ogen: de rode loper uitrollen voor INEOS, zodat die een fabriek kan bouwen die aangedreven wordt op schaliegas, die basisproducten voor de plastic industrie aanlevert en die ons met een gigantische CO2-uitstoot opzadelt.

Debat geweigerd

“Voor Groen is het belangrijk dat de milieu-procedures ordentelijk doorlopen worden”, besluit Ilse Van Dienderen. “Alleen zo kan een weloverwogen beslissing genomen worden op basis van objectief onderzoeksmateriaal dat nauwgezet alle effecten van zowel bomenkap als de bouw van de installaties in kaart brengt. Om die reden wilden we in de provincieraad van donderdag 26 september de deputatie oproepen om op dit moment geen vergunning voor de bomenkap af te leveren. Maar de deputatie verschuilt zich achter juridische procedures om te stellen dat ze hierover geen debat wil voeren. Onze vragen daarover in de provincieraad werden van de agenda gehaald. Net als vele bezorgde burgers blijven we als leden van de oppositie dus achter met een groot aantal vraagtekens waarop blijkbaar enkel achter gesloten deuren iets mag worden gezegd.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!