Amerikanen worden ziek van politiek

Eén op de vijf Amerikanen ligt soms wakker van de politiek en 40 procent zegt er gestrest van de raken. Volgens onderzoekers van de University of Nebraska-Lincoln wijst dat erop dat ze “zichzelf ziek maken.”De mentale en fysieke gezondheid lijdt op een of andere manier onder voortdurende blootstelling aan politieke campagnes, sociale media en politiek nieuws, zeggen ze.

donderdag 26 september 2019 13:48
Spread the love

Suïcidale gedachten

“Vooral tijdens de verkiezingen van 2016 was het land gepolariseerd”, zegt politicoloog Kevin Smith, die het onderzoek leidde. “Sociale wetenschappers en gezondheidsonderzoekers hebben niet alle kosten van die polarisatie in kaart gebracht.” Tot nu toe werd vooral onderzoek gedaan naar economische kosten, zoals de kosten van campagnes en tijd die niet aan ander werk besteed kon worden door de verkiezingen.

Smith noemt de cijfers opvallend. “Twintig procent van de bevraagden zei dat er vriendschappen beschadigd zijn door politieke meningsverschillen. Een op de vijf rapporteerde vermoeidheid. Een klein deel, maar toch nog 4 procent van de geënquêteerden, zegt zelfs suïcidale gedachten te hebben gehad vanwege de politieke situatie. Omgerekend zijn dat 10 miljoen volwassenen.”

Schadelijke stress

Ongeveer één op de drie geënquêteerden zei boos te zijn geworden vanwege de politiek en/of zeer geïrriteerd te zijn geweest over berichtgeving in de media die niet strookte met de persoonlijke mening. Iets meer dan 22 procent gaf aan zich te druk te maken over wie de verkiezingen wint of verliest.

“Stress kan zeer schadelijke gezondheidsgevolgen hebben”, zegt Smith. “Als de politiek significant bijdraagt aan het stressniveau dat Amerikanen ervaren, dan kun je gerust zeggen dat de politiek gevolgen voor de gezondheid heeft.”

Controversiële verkiezingen

Volgens Smith werd de meeste stress ervaren door mensen die zich links van het politieke spectrum bevinden. Dat kan te maken hebben met de controversiële verkiezingen in 2016, zegt hij. “Wat interessant is, is om te weten wat er gebeurt als een zeer linkse president wordt gekozen in het Witte Huis. Blijven de symptomen dan hetzelfde, maar verschuiven ze naar meer naar rechts?”

Omdat het de eerste studie in zijn soort is, zijn de onderzoekers van plan om het in de toekomst te herhalen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!