Bron: Pexels

Armste mensen krijgen minder dan één cent per dag om zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis

Inwoners van de armste landen ter wereld, ontvangen ongeveer 3 dollar per jaar – dat is minder dan één eurocent per dag - om zichzelf te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van de klimaatcrisis, schat Oxfam vandaag in een nieuw rapport voor de Climate Action Summit in New York. Het rapport laat zien hoe mensen in Mozambique en de Hoorn van Afrika worden geconfronteerd met toenemende menselijke en financiële kosten van klimaat gerelateerde rampen die zij bovendien het minst hebben veroorzaakt.

maandag 23 september 2019 11:15
Spread the love

De toezeggingen van rijkere landen voor klimaatadaptatie worden overschat en zijn ondoorzichtig. Oxfam komt tot de conclusie dat de 48 minst ontwikkelde landen slechts 2,4 miljard dollar per jaar aan reële financiering voor klimaatadaptatie ontvangen – wat overeen komt met ongeveer 3 dollar per persoon.

België beloofde een bijdrage aan het Green Climate Fund (GCF) van 50 miljoen euro tijdens de klimaattop in Lima in 2014. Later kwamen er nog extra bijdragen van de regio’s waardoor de totale bijdrage van België aan het fonds op dit moment op ongeveer 77 miljoen euro ligt. Oxfam vraagt België een nieuwe bijdrage te doen om tegemoet te komen aan de eerder gemaakte internationale afspraken. In het geval van een totale aanvulling van het fonds van tussen de 15 en 22 miljard dollar, ligt een billijke bijdrage van België tussen 270 en 400 miljoen euro.

Rapport Oxfam: een angstaanjagende voorbode

Het rapport Who Takes The Heat richt zich op Mozambique en de Hoorn van Afrika, waar miljoenen mensen nu al te lijden hebben onder de gevolgen van langdurige droogte en verwoestende cyclonen – een angstaanjagende voorbode van wat we meer mogen verwachten zonder dat er dringende actie van wereldleiders ondernomen wordt. Mozambique heeft eerder dit jaar voor 3,2 miljard dollar schade geleden door twee cyclonen. Dit vertegenwoordigt meer dan een vijfde van het bruto binnenlands product (bbp) van het land – het equivalent van orkaan Katrina die de VS 23 keer zou treffen.

Oxfam brengt het rapport uit in de aanloop naar de VN-klimaattop van vandaag in New York, waar de wereldleiders hopelijk aandacht zullen besteden aan de klimaatbetogingen die overal ter wereld plaatsvinden en de kloof zullen overbruggen tussen de doelstellingen van het Akkoord van Parijs in 2016 en de geringe vooruitgang die sindsdien is geboekt. Charles Michel neemt voor ons land het woord op maandagavond (Belgische tijd). Dit is een uitgelezen kans om als land een ambitieuze verklaring af te leggen.

Winnie Byanyima, algemeen Oxfams uitvoerend directeur van Oxfam International, zei: “Rijke regeringen komen hun belofte niet na om arme landen te helpen zich aan te passen aan de klimaatcrisis. De armste landen met de grootste schulden hebben het minst gedaan om deze crisis te veroorzaken, maar worden aan hun lot overgelaten. Om een neerwaartse spiraal van steeds vaker voorkomende humanitaire crises te voorkomen, hebben we meer geld nodig voor klimaatadaptatie in handen van de armste gemeenschappen. Dit moet échte hulp zijn, geen leningen die moeten worden terugbetaald”.

Reële klimaatfinanciering

In het afgelopen jaar hebben door de droogte in de Hoorn van Afrika meer dan 15 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia humanitaire hulp nodig gehad. Door verschillende cyclonen in Mozambique hadden 2,6 miljoen mensen er hulp nodig. Voldoende klimaatfinanciering op jaarbasis zou landen in staat stellen de gevolgen van klimaatschokken te verminderen door bijvoorbeeld gewassen te diversifiëren, water te besparen of te investeren in betere systemen voor weer-monitoring.

In 2009 kwamen de ontwikkelde landen overeen om tegen 2020 100 miljard dollar per jaar te besteden aan klimaatfinanciering om armere landen te helpen hun uitstoot te verminderen en zich aan te passen. De ontwikkelde landen meldden vorige week (13 september) dat zij de kaap van 71 miljard dollar hebben bereikt – vrijwel zeker een overwaardering en nog steeds aanzienlijk minder dan het oorspronkelijke doel.

De hoge schuldenlast in landen als Somalië en Mozambique verergert de gevolgen van klimaatverandering. Het beperkt immers de beschikbare middelen om beter bestand te zijn tegen toekomstige klimaatschokken en zich op een koolstofarme manier te ontwikkelen. De staatsschuld van Somalië bedraagt 75 procent van het bbp en elke klimaatfinanciering in de vorm van leningen dreigt die schuldenlast te vergroten. Oxfam schat dat ongeveer twee derde van de klimaatfinanciering wordt verstrekt in de vorm van leningen die moeten worden terugbetaald.

Een ambitieuze oproep

Halima Adan, adjunct-directeur bij Oxfam-partnerorganisatie Save Somali Women and Children, zei hierover: “Miljoenen Somaliërs, vooral vrouwen en kinderen, worden geconfronteerd met hongersnood, hun levensonderhoud wordt gedecimeerd door droogte die ontstaan is na drie opeenvolgende jaren zonder regenseizoen. Deze humanitaire crisis, die zo kort na de droogte van 2017 komt, belemmert het herstel van de getroffen gemeenschappen nog meer. Naast onmiddellijke noodhulp om levens te redden, hebben we behoefte aan klimaatmaatregelen die onze weerbaarheid om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van toekomstige humanitaire crises, versterken”.

Oxfam roept de rijkere landen op om ambitieuze emissiereducties door te voeren en ervoor te zorgen dat meer middelen voor klimaatadaptatie worden ingezet in de minst ontwikkelde landen. Dit houdt onder meer in dat de rijkere landen hun belofte voor klimaatfinanciering in 2020 moeten nakomen en hun toezeggingen aan het Groene Klimaatfonds minstens moeten verdubbelen ten opzichte van de vorige ronde.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!