Wereldwijde protestweek tijdens VN-klimaattop, ook in België

The Global Week for Future is een wereldwijde oproep om tijdens de week van de VN-klimaattop van 20 - 27 september, elke dag klimaatacties te organiseren. Burgers uit meer dan 135 landen hebben zich alvast ingeschreven voor de klimaatstakingen. Met de acties willen de burgers de overheden duidelijk maken dat er dringend maatregelen moeten genomen worden om de klimaatcrisis aan te pakken. Ook in België roepen jongeren en studenten van verschillende sociale- en klimaatorganisaties op voor de klimaatactieweek. We spraken met een vertegenwoordiger van Students for Cimate en van Workers for Climate. Zij benadrukken hun eisen voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

woensdag 18 september 2019 10:34
Spread the love

Op de wereldkaart van de internationale site kan je alvast zien dat de oproep voor klimaatprotestweek massaal opgevolgd wordt. Tot in de verste uithoeken zie je de oproep weerklinken. Jong en oud wordt opgeroepen om de actieweek te vervoegen. De twee hoogtepunten van de actieweek zullen op 20 september en 27 september zijn, de twee vrijdagen waarop klimaatactiviste Greta Thunberg oproept voor een algemene klimaatstaking. Greta zelf zit momenteel in de VS en zal komende vrijdag de klimaatstaking in New York aanvoeren.

Klimaatactieweek

De actieweek wil de druk op de nationale overheden verhogen die vanaf komende maandag samenkomen tijdens de VN-klimaattop. Op die top moeten de landen hun klimaatdoelen presenteren tegen de opwarming zoals afgesproken tijdens de Klimaattop in Parijs. De uitvoering van het akkoord is vrij vaag. De hoop is dat de landen met strengere maatregelen voor de dag zullen komen dan tijdens de klimaatonderhandelingen in Parijs.

Ook in België hebben verschillende klimaatbewegingen de handen in elkaar gestoken om acties te organiseren en te mobiliseren voor de actieweek. Elke dag is gewijd aan een ander thema: van voedselketen tot vluchtelingen.

Yuni Mertens vertegenwoordig de Student for Climate: “We steunen als Students for Climate de meeste acties tijdens de klimaatactieweek. We willen een ambitieus klimaatplan en vooral een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.”

“We willen absoluut geen extra belastingen voor de man in de straat die een auto heeft of eens wil vliegen. Het is niet aan de kleine man om te betalen voor die ecologische transitie. Laat de echte verantwoordelijken betalen voor de vervuiling die ze aanrichten. In België zijn zo’n 300 bedrijven verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2 uitstoot. We willen dat onze regering ambitieuze normen oplegt aan deze vervuilende bedrijven.”

“Het is de eerste keer dat armoede-organisaties, vakbonden, sociale bewegingen en klimaatbewegingen hand in hand actie voeren! We hebben ook de officiële steun van ITUC/ETUC (overkoepelende organisaties van vakbonden) en dat is een grote stap in de richting van een sociaal rechtvaardige ecologische transitie!”

Druk opvoeren

“Net omdat we al zo lang op straat komen en nog niets is veranderd, zijn we des te meer gemotiveerd om nog harder te mobiliseren en actie te voeren en nog meer mensen op straat te krijgen. Ons doel is nu om overal zoveel mogelijk te gaan spreken bij studenten, arbeiders etc. … En te kijken wat de noden zijn en hoe we een gemeenschappelijke basis kunnen vinden tussen de verschillende bewegingen om met zoveel mogelijk op straat te komen en de druk op te voeren.”

Sense of urgency

Yuri vindt het enorm belangrijk dat er studenten en jongeren op straat komen: “Het gaat natuurlijk om onze toekomst en niet die van de oudere beleidsmakers. In onze contreien zijn wij degenen die het zullen meemaken maar laten we niet vergeten dat mensen overal ter wereld, vooral in het globale zuiden, de gevolgen van klimaatverandering nu al voelen. We moeten zo snel mogelijk maatregelen nemen om honger, overstromingen en droogtes te vermijden.”

“Er wordt meestal niet naar jongeren geluisterd omdat ze geen stemrecht hebben. We zijn verontwaardigd omdat vooral ouderen het beleid bepalen en dus ook onze toekomst, terwijl ze de sense of urgency totaal niet willen inzien.”

Toekomstplannen

“Deze vrijdagen kaderen nu in de internationale oproep Fridays for Future maar ik denk dat we in de toekomst terug op donderdagen willen staken zoals daarvoor. We gaan ook niet meer wekelijks staken want dat is zwaar, ook voor de jongeren. Ze kunnen zich niet permitteren om elke week lessen te skippen. Maar er komen alleszins nog heel wat acties, we moeten druk blijven zetten op onze beleidsmakers”, besluit Yuni Mertens.

Wies Descheemaeker vertegenwoordigt de Workers for Climate, een groep die opgericht is door een aantal syndicalisten om de vakbonden meer te betrekken bij de klimaatprotesten.

Hoe staan de vakbonden tov Climate Strike?

Descheemaeker: “De discussie over al dan niet oproepen tot een staking tijdens de klimaatmarsen is sinds begin dit jaar bezig binnen de vakbond en stuit op voor- en tegenstanders.”

“Voor de Global Strike-actie op vrijdag hebben we de vakbonden gevraagd of ze een algemene staking wilden uitroepen maar daar zijn ze niet op ingegaan. Ze hebben wel laten weten dat ze de acties en de eisen van de actievoerders ondersteunen. Waaruit die steun concreet bestaat verschilt van vakbond tot vakbond.”

“Zo heeft ACV op Facebook haar leden opgeroepen om te betogen als ze vrij zijn. Ze hebben geen stakingsoproep. Hetzelfde geldt voor het ABVV. Ze steunen de klimaatacties maar doen geen algemene stakingsoproep. Er is wel één centrale, de Algemene Centrale van het ABVV die opgeroepen heeft tot een staking.”

We zien wel dat de Internationale vakbond (ITUC) en de Europese vakbond (ETUC) hun leden, dus de nationale vakbonden hebben opgeroepen om voluit te gaan voor een klimaatstaking.

Wat is jullie belangrijkste focus?

“Er is terecht een bezorgdheid bij de werkende bevolking dat de klimaattransitie op hen wordt verhaald via extra belastingen of door bepaalde zaken duurder te maken. En wij vinden dit niet kunnen. De bevolking mag niet opdraaien voor de kosten van de klimaatmaatregelen. Wij vinden dat de kosten moeten verhaald worden op de grootverdieners en de grootvervuilers.”

“Tijdens deze actieweek focussen we vooral op de betogingen van vrijdag. En de actie van volgende week donderdag waar we een lunchstrike doen op sociale media. Mensen die niet kunnen staken worden opgeroepen om tijdens de middagpauze een selfie te nemen om aan te tonen dat ze solidair zijn met het klimaat”, vertelt Descheemaeker.

Het startschot van de actieweek wordt gegeven met de klimaatstaking van nu vrijdag, Global Strike For Future Belgium III. Verwacht wordt dat wereldwijd de klimaatstaking van vrijdag 27/09 het hoogtepunt zal vormen van de  klimaatactieweek. Afspraak nu vrijdag 20/09 om 13.30 aan Brussel Noord.

In Brussel kwam dinsdag een aantal ngo’s samen om de actieweek toe te lichten. Rise for the climate is een beweging die samenwerkt met verschillende organisaties en ngo’s, waaronder ook de Klimaatcoalitie. Ze organiseerden o.a de grote betogingen op zondagen afgelopen jaar.

Ook nu zondag 22/09 mobiliseren ze massaal voor de actie “Rise for climate” – Act Now. Op het Fb-event hebben zich al 24.000 mensen aangemeld als ‘geïnteresseerd’. De actie in Brussel vindt plaats aan de vooravond van de VN-klimaattop en tijdens de autovrije zondag. Afspraak 11h00 aan Place Jean Rey bij het Europees Parlement.

 

Bekijk het overzicht van alle acties in België tijdens de klimaatactieweek:

Global Week for Future Belgium

Vrijdag 20 september: Global Strike for Future Belgium III
Zaterdag 21 september:  Requiem for Humanity
Zondag 22 september: Rise for Climate – act now!
Maandag 23 september: Freedom Day – Power to the People
Dinsdag 24 september: The Hunger Games 
Woensdag 25 september: Science day – IPCC report 
Donderdag 26 september: Declare climate emergency now
Donderdag 26 september: Lunch Break for Climate 
Vrijdag 27 september: Make noise for the climate – Free electro party 

Back to the Future

???Last school year we heard people around the world raising their voices to ask the world leaders to take their responsibilities and face the climate crisis. Are we there yet? No! ???What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now! ✊?? See you all at Global Strike For Future Belgium III on 20th of September. #ClimateStrike #BelgiumOnFire #TousEnsembleRejoignez-nous pour une justice climatique ambitieuse et socialement juste!Staak mee voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid! ???

Geplaatst door Students For Climate op Dinsdag 10 september 2019

#FridaysForFuture
#climatestrike
#GlobalClimateStrike
#Risefortfortheclimate

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!