Bron: Facebook Students for Climate
Students for Climate Antwerpen

“Ongenoegen over samenwerking met stad” rond open brief aan burgemeester Antwerpen

In een open brief gericht aan de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, vragen dertien organisaties een signaal dat de politici de urgentie van de klimaatcrisis begrepen hebben. Ze eisen dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen in Antwerpen en Vlaanderen, en om onmiddellijk alle subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten, alle investeringen in fossiele energie te beëindigen en geen nieuw fossiele investeringen meer toe te laten. Onder meer Ademloos, Scientists for Climate, Climaxi en Hart boven Hard Antwerpen ondertekenden de brief. De brief wordt vrijdag op groot formaat afgegeven aan de burgemeester of zijn vertegenwoordiger.

woensdag 18 september 2019 17:28
Spread the love

Treuzel niet langer

De briefschrijvers vinden dat de politici al veel te lang getreuzeld hebben. De verontwaardiging daarover is groot. Tom Seerden, lid van Students for Climate en mede-auteur van de brief: “20 weken lang kwamen wij massaal op straat om een sterk en rechtvaardig klimaatbeleid te eisen. Tot onze verontwaardiging blijft een serieuze politieke reactie uit. Nochtans is het duidelijk: het huidige beleid is veruit onvoldoende. En de tijd dringt.”

Waar blijft de leefbare stad van de toekomst?

De ondertekenaars stellen een aantal pertinente vragen aan de burgemeester en zijn college. Waar blijft het mobiliteitsbeleid dat ervoor zorgt dat de uitstoot van CO2 door transport snel daalt en eindelijk voor de gezonde lucht zorgt waar de Antwerpenaar naar snakt? Waar blijft de overgang naar een fossielvrije haven, de banenmotor van de toekomst? Waar blijft de uitbreiding van groen en water in de stad die voor rust, verkoeling en leven zorgen? Waar blijven de investeringen om onze huizen en gebouwen energieneutraal te maken? Waar blijft de voedselstrategie die een einde maakt aan de vernietiging van de biodiversiteit, hier en in de Amazone?

Tom Seerden: “Een sterk klimaatbeleid is niet enkel nodig om de planeet leefbaar te houden, het zal de leefbaarheid in de stad ook enorm verhogen. Waar wachten de politici eigenlijk op? Willen ze dit ook niet voor zichzelf?”

Politici verstoppen zich achter schijnargumenten

De brief besluit met een oproep aan politici om zich niet meer te verstoppen achter het argument dat een sterk klimaatbeleid economisch onhaalbaar zou zijn. Seerden: “Het omgekeerde is waar: de klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de economie die we ooit gekend hebben. Een fossielvrije economie is de toekomst. Politici en bedrijfsleiders weten dat ook.”

Ongenoegen over de samenwerking met de stad

De jongeren wilden de brief samen met iedereen die dat wou aanstaande vrijdag 20 september gaan afgeven op het Stadhuis, en daarna naar het station wandelen om de trein te nemen naar Brussel, waar betoogd wordt voor het klimaat. De politie weigerde echter om toelating te geven om te verzamelen op de Grote Markt. De jongeren zijn daarover enorm verbolgen: “We hebben aan de politie en de burgemeester toegelicht wat onze plannen waren en beleefd gevraagd of we daar goeie afspraken rond kunnen maken. De politie en de burgemeester weigerden halsstarrig omdat er zogezegd een betogingsverbod is op de Grote Markt. Niet alleen zijn we van mening dat zo’n verbod ongrondwettelijk is, we begrijpen niet waarom men het ons verbiedt om gewoon samen een brief te komen afgeven”, aldus nog Seerden.

De jongeren voelen zich nu verplicht om de plaats van bijeenkomst te verhuizen naar de Groenplaats. “Een confrontatie met de politie is niet wat wij willen. Eens temeer zullen wij laten zien dat wij, als jongeren, ons meer verantwoordelijk opstellen dan de zogezegde volwassenen die een onverantwoord beleid blijven voeren. Dit is sowieso ook in Antwerpen onze allerlaatste mars. Afspraak 9u, Groenplaats, Antwerpen.”

Lees hier de open brief aan Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!