Beeld: © 2013 Shelly, "Just Stuff", Sketchport / CC BY 4.0 (More information about the rights of the work, see below the article)
Opinie - De Orde van Vlaamse Balies

Niet advocaten, maar toeterende politici op sociale media zijn handelaars in ijdele hoop

De Orde van Vlaamse Balies heeft met verbijstering kennisgenomen van het Twitter-bericht van Theo Francken, die namens de N-VA mee de onderhandelingen voert voor de vorming van nieuwe regeringen in dit land.

dinsdag 17 september 2019 14:50
Spread the love

Theo Francken (N-VA) gaf commentaar op een arrest van de Raad van State dat een Koninklijk Besluit (KB) vernietigt waarin de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie de retributie voor een verblijfsvergunning had opgetrokken. De politicus vindt dat een “totaal verkeerd signaal”.

Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan. Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is. De Raad van State is het bevoegde orgaan om daarover te oordelen.

De voormalige staatssecretaris vindt het bovendien nodig om op Twitter daarbij nog te melden dat “de stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro deo advocaten en andere handelaars in ijdele hoop dringend (moest) worden aangepakt”. Advocaten hebben de taak en de plicht om op te komen voor de rechtmatige belangen van hun cliënten. Ze kunnen (en moeten zelfs) alle daarop geldende wetten inroepen, met inbegrip van de hogere normen die deel uitmaken van het Belgisch recht. Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen “handelaars in ijdele hoop” zijn, bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen.

Net vandaag, dinsdag 17 september, lanceert de Orde van Vlaamse Balies een campagne om aandacht te vragen voor de fundamentele principes van een democratische rechtsstaat, nu dit op sociale media steeds meer wordt genegeerd of ontkend. Een voormalig staatssecretaris die zo reageert op een door het hoogste rechtscollege vernietigd besluit dat hij had uitgevaardigd, is daarmee zelf een handelaar “in ijdele hoop”. De hoop met name dat in ons land het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan worden genegeerd.

Het is alvast de hoop van de Orde van Vlaamse Balies dat die illusie kan worden ontkracht. De dag dat advocaten niet meer op onafhankelijke wijze de belangen van hun cliënten mogen verdedigen, is het ook gedaan met de rechtsstaat. Dat is allicht niet de bedoeling van diegenen die advocaten wegzetten als “handelaars in ijdele hoop”, maar hun uitspraken dragen er wel toe bij.

 

Over de Orde van Vlaamse Balies

De Orde van Vlaamse Balies is het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 8 Vlaamse balies verbonden zijn. De Orde van Vlaamse Balies heeft tot doel voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling te ijveren, de praktijkuitoefening te bevorderen en overleg te plegen over alle onderwerpen die voor de advocatuur en de rechtzoekende van belang zijn. De meer dan 10.000 Vlaamse advocaten kiezen hun afgevaardigden voor de algemene vergadering. De algemene vergadering vormt het parlement, stippelt de belangrijkste beleidslijnen uit en duidt de leden van de raad van bestuur aan. De Orde van Vlaamse Balies is sinds 1 mei 2002 operationeel (inwerkingtreding KB 17 februari 2002), maar was sinds 7 februari 1998 als ‘Vereniging’ actief.

 

Beeld: © 2013 Shelly, “Just Stuff”, Sketchport / CC BY 4.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!