Bron: Dokters van de Wereld

Myria-nota werpt nieuw licht op rapportage over politiegeweld tegen migranten

woensdag 4 september 2019 20:17
Spread the love

Myria heeft op dinsdag 3 september een nota gepubliceerd die terugblikt op de rapportage rond politiegeweld tegen transmigranten in ons land. Een rapport van Dokters van de Wereld (oktober 2018) en tientallen getuigenissen van VZW Humain enerzijds en een rapport van Comité P (februari 2019) anderzijds leken elkaar op het eerste zicht tegen te spreken. Terwijl Dokters van de Wereld en VZW Humain gewag maakten van een ernstig probleem met betrekking tot politiegeweld tegen migranten, leek het rapport van het Comité P dit tegen te spreken. In de nota nuanceert en verduidelijkt Myria deze rapportage.

Geen loopgraven- en stellingenoorlog tussen Comité P en ngo’s

“De eerste belangrijke vaststelling of nuance uit deze Myria-nota voor Dokters van de Wereld is dat het rapport van het Comité P en dat van Dokters van de Wereld minder haaks op elkaar staan dan werd voorgesteld”, vertelt Pierre Verbeeren, directeur van Dokters van de Wereld. “Zo bevestigde het Comité P in zijn rapport een hele reeks vaststellingen die ook door Dokters van de Wereld werden gedaan, zoals het vasthouden van niet-begeleide minderjarigen gedurende gemiddeld 20 uur en in sommige gevallen tot 35 uur, om maar één van de vele gelijklopende vaststellingen te noemen.”

Rapportage Dokters van de Wereld: “Onder correcte omstandigheden en strikte methodologie”

Een tweede belangrijke vaststelling is dat Myria concludeert dat de vaststellingen van Dokters van de Wereld & Vzw Humain niet anekdotisch zijn maar onder correcte omstandigheden en door middel van een strikte methodologie werden verzameld. “Dat is voor ons van groot belang”, verduidelijkt Verbeeren. “In de nasleep van onze publicatie werd de betrouwbaarheid van ons rapport verschillende keren in twijfel getrokken. Wij zijn dan ook blij met deze nuancering (en rechtzetting) door een openbare instelling met een autonoom en onafhankelijk mandaat.”

“Bovendien benadrukt de Myria-nota dat het Comité P de getuigenissen en vaststellingen van Dokters van de Wereld in het algemeen niet in twijfel heeft getrokken, in tegenstelling tot wat sommige media beweerden. Ook dat is een nuance van belang.”

Dokters van de Wereld: “We staan open voor uitwisseling en samenwerking met het Comité P”

De Myria-nota vermeldt een aantal methodologische verbeterpunten in het Comité P-rapport. Zo handelde het Comité P- onderzoek enkel over massale administratieve arrestaties van migranten die minder problemen opleveren dan niet-geplande interventies en vonden de contacten die het Comité P had met de migranten plaats in omstandigheden die niet bevorderlijk waren voor het afleveren van relevante getuigenissen. “Wat deze bevinding betreft, kunnen we zeggen dat we als organisatie die elke dag werkt met migranten open staan om met het Comité P te blijven samenwerken en door gaan met uitwisseling en dialoog vanuit onze specifiek-eigen (terrein)expertises.”

Monitoring op terrein gaat door: “4 à 5 gevallen van institutioneel geweld per maand”

Dokters van de Wereld blijft intussen geweld monitoren op het terrein, inclusief institutioneel geweld: “Onze rapporteurs, medische en paramedische teams stellen gemiddeld 4 à 5 gevallen van institutioneel geweld per maand vast. Dat varieert van psychologisch geweld (zoals beledigingen), fysiek geweld (zoals slagen of verwondingen) of economisch geweld (zoals inbeslagname van persoonlijke bezittingen). Momenteel is er één klacht lopende bij de politie in Vilvoorde die we ook hebben doorgegeven aan Comité P.”

“Zoals we dus al aangaven in ons rapport, blijven wij op het terrein bepaald problematisch gedrag vaststellen. Naast monitoring en de morele plicht om dit te rapporteren, benadrukken we het belang van een aantal aanbevelingen uit ons rapport, de Myria-nota én het Comité-Rapport. Hierbij denken we aan het belang van opleidingen van agenten rond (naakt)fouilleringen maar ook het informeren van de migranten zelf over zijn/ haar rechten én plichten. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van de uitbouw van een mechanisme waarbij  klachten of vaststellingen van geweld in vertrouwen kunnen worden behandeld.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!