Foto: © Victor Moriyama / Greenpeace
Opinie - Climaxi vzw,

Brazilië: regering was verwittigd van georganiseerde brandstichting

De Braziliaanse krant O Globo Rural maakte zondagnacht 25 augustus bekend dat één van de grote branden in Brazilië aangestoken werd door een groep veehouders, landgrabbers en handelaars die zich via WhatsApp organiseerden. De nationale milieuinspectie IBAMA kreeg geen politiesteun om tussen te komen.

dinsdag 27 augustus 2019 18:41
Spread the love

O Globo Rural publiceerde een brief van de procureur van de deelstaat Para aan IBAMA met een verzoek tot tussenkomst. Drie dagen voor de brand verwittigde de man de milieu-inspectie van de ‘Dag van het Vuur’, die onder meer georganiseerd werd door leden van de Confederação da Agricultura, de grootste nationale federatie van grote boeren, door velen onterecht een vakbond genoemd.

Het plan was om langs de zijkanten van de BR-163 vuren aan te steken. Die weg verbindt de deelstaat Para met de havens aan de rivier Tapajos en met de naburige staat Mato Grosso. De bedoeling van de actie was om president Bolsonaro te steunen in zijn voornemen om de bevoegdheden van IBAMA in te perken en kwijtschelding van boetes te eisen. Een zeventigtal personen namen aan de actie deel.

De actie werd eveneens aangekondigd in de lokale krant Folho Do Progresso van 5 augustus en ging door op 10 augustus. De procureur vroeg IBAMA ook het rampenplan in werking te stellen.

De milieu-inspectie wenste op de vraag in te gaan maar kreeg geen ondersteuning van de federale politie. Volgens O Globo Rural gaf Roberto Victor Lacava e Silva, de manager van IBAMA, de boodschap door aan andere instanties. Door verschillende aanslagen en het gebrek aan steun van de militaire politie werd het voor de inspecteurs te gevaarlijk om zich in het conflictgebied te begeven, stelde hij. Die versterking kwam er blijkbaar niet.

Bolivia

Bos+ maakte op zijn website ook bekend dat de situatie in het Bolivia van Evo Morales niet veel beter is: “In 2013 keurde de overheid verschillende wetten, decreten en technische normen goed die ontbossing om plaats te maken voor landbouwgrond makkelijker maken. De argumentatie was dat men zo de voedselzekerheid beter kon verzekeren.

In maart 2019 bereikte de overheid een akkoord met de agro-industrie (de grootste ontbosser in Bolivia) om maar liefst 250.000 hectare vrij te maken voor de productie van biodiesel (soja). In juli 2019 werd een decreet gewijzigd dat groen licht gaf om in de departementen Santa Cruz en Beni aan gecontroleerd branden te doen. Dit decreet legaliseert dus het branden van bos.

Het Boliviaanse agentschap voor bos en gronden (ABT) schat dat slechts 3 procent van de huidige branden toegestaan was. De rest is illegaal aangestoken of zijn branden die aan de controle ontsnapt zijn. Een potentiële boete van 15 dollar per hectare waar bovendien zelden gevolg aan wordt gegeven, is een goedkope prijs en vraagt minder werk dan het papierwerk invullen om een vergunning voor een legale verbranding te bekomen.”

Afrika

Volgens de RTBF vinden ook in Afrika massale bosbranden plaats: “Ook hier gaat het om uit de hand gelopen landbouwpraktijken. Volgens de NASA zijn deze aangestoken vuren dikwijls niet meer te controleren omdat hitte, wind of stormen ze aanwakkeren tot buiten de geplande omgeving. De Europese ruimteorganisatie (ESA) zegt in een artikel dat de branden in Afrika verantwoordelijk zijn voor 25 tot 35 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.)

Klimaat

Vzw Climaxi wijst op de catastrofale gevolgen van de branden: “Ze worden aangejaagd door de hetere temperaturen en stormen die de klimaatwijziging met zich meebrengt en zorgen er op hun beurt voor dat er nog meer broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen. Zo komen we in een negatieve spiraal terecht waarbij miljoenen hectaren bos samen met hun bewoners vernietigd worden en waarbij de planeet in zijn geheel zware risico’s loopt. De Europese Unie moet zijn handelsverdragen en investeringspolitiek herzien. Een selectieve boycot kan hier op zijn plaats zijn, maar Europa zal eerst de verantwoordelijkheid van de eigen bedrijven in deze ramp moeten onderzoeken én de rijkste landen zullen moeten meehelpen om de situatie recht te trekken. Hulp wordt het best via lokale sociale organisaties bezorgd in plaats van via de regering. Sociale en ecologische criteria moeten de basis vormen van handel in plaats van het steeds verder ontwikkelen van een absolute vrije markt. De klimaatbeweging moet dit op zijn agenda zetten en afstappen van de opgedrongen politieke neutraliteit. Er is geen tijd meer te verliezen.”

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van Climaxi vzw.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!