Bron: Public Domain Pictures
Opinie - Christelijke Onderwijscentrale

#lerarentekort: 10-puntenplan van Christelijke Onderwijscentrale

COC (Christelijke Onderwijscentrale) merkte bij de publicatie van de Startnota voor de regeringsformatie een ernstig mankement op: nergens lazen we iets over het lerarentekort. Een Tweet schudde blijkbaar -gesterkt door de feiten- wat later toch enkele partners wakker. Maar COC waarschuwt: een paar ad hoc maatregelen zullen niet voldoende zijn. Er moet een totaalplan komen dat op meerdere werven tegelijk ingrijpt. COC stelt een 10-puntenplan voor en is graag bereid dat verder toe te lichten aan de regeringsonderhandelaars.

maandag 26 augustus 2019 17:45
Spread the love

Niemand twijfelt eraan dat er dringend maatregelen moeten komen die een oplossing bieden voor het lerarentekort. Die maatregelen moeten doordacht zijn en een effect hebben op korte én (middel)lange termijn. Korte termijn omdat het probleem urgent is en die nieuwe krachten dringend nodig zijn, lange termijn omdat er iets gedaan moet worden aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep om die nieuwe maar ook de huidige krachten te behouden in onderwijs. Daarom stelt COC een 10-puntenplan voor. En daarbij kan niet aan cherry picking gedaan worden, het is niet of-of maar én-én.

1. Trek (de juiste) studenten aan in de lerarenopleiding. Lesgeven is een passie en een roeping. Weldra weten we of de influencer-campagne van uittredend minister Crevits haar effect heeft gehad en kennen we het aantal inschrijvingen in de lerarenopleiding. Zulke campagnes kunnen een positief effect hebben. Maar een heuse onderwijsambassadeur kan een job in onderwijs blijvend promoten. Voorwaarde is dan wel dat die ambassadeur maatregelen kan meenemen in de boekentas die de job in onderwijs echt aantrekkelijker maken. Zie punt 2 tot en met 10.

2. Trek zij-instromers aan en creëer zalminstromers. Heel wat werknemers buiten onderwijs beschikken over een diploma om les te geven. Mits ondersteuning (opfrissing) en een correcte verloning kunnen zij aangetrokken worden. Maar let op dat je bij de erkenning van ervaring buiten onderwijs ook de personeelsleden die de stap naar onderwijs al gezet hebben, niet vergeet. Want dat kan resulteren in een nieuwe uitstroom. Zalminstromers zijn leraren die – op vrijwillige basis- bereid zijn zich te verdiepen in bijvoorbeeld een knelpuntvak. Faciliteer die bereidheid door hen in hun opdracht vrij te stellen voor die opleiding.

3. Belast leraren enkel met hun kerntaken en stop met betuttelen. Voer het kerntakendebat en maak daarbij gebruik van het rapport tijdsbestedingsonderzoek. Er kunnen taken geschrapt worden (planlast) en er zijn taken waarvoor andere personeelsleden moeten ingezet worden. Versterk het administratief en ondersteunend kader. Maak ruimte voor professionalisering in de begrensde opdracht. Hou rekening met alle fasen van de loopbaan. Niet elk personeelslid kan op het einde van de loopbaan mentor worden voor startende personeelsleden. Onderwijs verdient opnieuw respect en waardering.

4. Erken personeelsleden als autonome professionals. Laat hen zelf de keuzes maken in de manier waarop zij samenwerken met de collega’s. Leg geen maatregelen van bovenaf op die de autonomie van de onderwijsprofessional aantasten. Centrale examens zijn dus geen goed idee. Die schaden trouwens ook het vertrouwen in de leraar.

5. Versterk de inspraak in scholen en instellingen. Neem de stem van het personeel au sérieux. Maak samen onderwijs. Betrek op een ernstige manier het personeel bij kleine én grote hervormingen.

6. Brokkel het statuut van het onderwijspersoneel niet af.

7. Voorzie een professionaliseringstraject voor schoolleiders. Stel een competentieprofiel op en geef startende schoolleiders ook het recht op aanvangsbegeleiding. Verloon hen correct.

8. Organiseer klassettings die werkbaar zijn en blijven opdat collectief vormend onderwijs mogelijk is. Elke leerling, student of cursist heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. En daarom heb je een veilig leer- en leefklimaat nodig.

9. Voorzie een sterke lerarenopleiding en financier die correct. Cluster geen vakdidactieken. Vakexpertise is een basisgarantie voor kwaliteitsvol onderwijs. Behoud de vereiste bekwaamheidsbewijzen en stimuleer vakdidactisch en onderwijskundig onderzoek en een onderwijspraktijk die daarop gebouwd is.

10. Creëer rust. Vele decreten kennen nu hun uitrol. Het secundair onderwijs bijvoorbeeld wordt de volgende 7 jaren gemoderniseerd. Dat vraagt inzet en tijd. Evalueer continu de genomen beslissingen van de vorige Vlaamse Regering en stuur bij daar waar nodig, na sociaal overleg. Creëer geen tsunami aan weeral nieuwe ideeën en decreten. Maar gun – op alle niveaus – het personeel de nodige symbolische rust. Tot op de werkvloer.

 

Koen Van Kerkhoven is secretaris-generaal COC.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!