Beeld: Vertaal Slag
Analyse - Fidel Narváez

40 replieken op de mediaroddels over Julian Assange – van een persoon die er echt bij was

Op 15 juli 2019 publiceerde CNN “Beveiligingsrapporten onthullen hoe Assange de ambassade veranderd had in een commandopost voor verkiezingsinmenging”, waarin “nieuwe documenten” Julian Assange figuurlijk nog verdachter maakten dan hij al was. Fidel Narváez is voormalig diplomaat die zes van de zeven jaar die Assange in de ambassade van Ecuador in Londen verbleef rechtstreeks meemaakte. Op 20 augustus 2019 publiceerde hij een weerwoord met 40 argumenten die de beweringen van CNN volledig weerleggen.

maandag 26 augustus 2019 13:18
Spread the love

De grote westerse mediabedrijven hebben extreme vooroordelen tegen de klokkenluiderssite WikiLeaks en zijn uitgever Julian Assange. Nergens is dit duidelijker dan in een recent artikel van CNN over de gevangen gehouden journalist, dat volledig botste met de feiten.

Op 15 juli 2019 publiceerde CNN een exclusief verslag dat schokgolven teweegbracht in de media: “Beveiligingsrapporten onthullen hoe Assange de ambassade veranderde in een commandopost voor verkiezingsinmenging.” Dit tweedelige venijnige artikel koppelt karaktermoord aan een onhandige poging om aan te tonen dat hij en WikiLeaks “vermoedelijk” dienden als agenten van het Kremlin, die chaos veroorzaakten tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Het artikel staat echter bol van fouten, weglatingen, vooringenomenheid, speculaties en gewoon valse informatie.

Deze pogingen van CNN om het narratief over WikiLeaks en Julian Assange te vervormen zijn niet nieuw. Op 28 maart beweerde het tv-programma Conclusiones op CNN Español – zonder enig bewijs – dat Assange de (in Ecuador) befaamde ‘INA Papers-leak’ had gepubliceerd die corruptie van Ecuadoraans president Lenin Moreno en zijn familie aan het licht bracht. Het feit dat WikiLeaks nooit enig document of afbeelding van Moreno of zijn familie heeft gepubliceerd, maakte CNN Español niet uit. De bedoelingen van de show waren direct duidelijk door de vooraf vastgelegde vragen van de verslaggevers in de show:

  • “Hoe lang blijft Julian Assange nog op de Ecuadoraanse ambassade in Londen?”
  • “Gaan jullie hem er niet uit schoppen?”
  • “Wat heeft Julian Assange de regering van Lenin Moreno anders gebracht dan hoofdpijn?”

Deze ongegronde beschuldiging werd vervolgens twee weken later door de Ecuadoraanse regering gebruikt om de verwijdering van Assange uit de Londense ambassade te rechtvaardigen in een flagrante schending van het internationale recht.

Dit patroon van lasterlijke stukken tegen WikiLeaks en zijn uitgever roept de vraag op: waarom zet CNN de publieke opinie op tegen Julian Assange, net wanneer hij zijn verdediging voorbereidt tegen aanhoudende politieke vervolging door de Amerikaanse overheid?

Zes van de zeven jaar die Assange in de ambassade van Ecuador in Londen als politiek vluchteling heeft gewoond heb ik daar als diplomaat gewerkt. met dit artikel wil ik 40 van CNN’s misleidende beweringen weerleggen.

40 weerleggingen van de leugens van CNN over Julian Assange

(alle citaten uit het CNN-artikel zijn zwart- en vetgedrukt)

1. “Nieuwe documenten die exclusief door CNN zijn verkregen, onthullen dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange persoonlijk leveringen heeft ontvangen, mogelijk van gehackt materiaal met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen van 2016, tijdens een reeks verdachte bijeenkomsten op de Ecuadoraanse ambassade in Londen.”

Geen van deze CNN speculaties “onthullen” echter dat Julian Assange materiaal zou hebben ontvangen met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen van 2016 in de ambassade, laat staan “mogelijk” gehackt materiaal.

Het gebruik van het woord “mogelijk” laat zien dat CNN niet eens zeker weet welk materiaal Assange op de ambassade al dan niet zou hebben ontvangen. Er is zelfs geen enkel bewijs dat hij enig materiaal voor publicatie heeft ontvangen.

 

2. “Ondanks het feit dat hij beperkt was tot de ambassade en terwijl hij een veilige aftocht naar Ecuador zocht, ontmoette Assange op kritieke momenten Russen en hackers van wereldklasse, vaak uren achtereen.”

Een ambassade is geen gevangenis – hoewel de regering van Lenin Moreno het afgelopen jaar zijn ambassade in Londen feitelijk heeft veranderd in een gevangenis. Daarom was het niet ongewoon voor Assange om inderdaad meerdere uren per dag bezoekers te ontvangen. Hij ontmoette honderden mensen van over de hele wereld: intellectuelen, kunstenaars, politici, journalisten, dissidenten, activisten, waaronder Russische onderdanen, zoals de activistengroep Pussy Riot, een aartsvijand van het Kremlin.

De mensen die CNN ten onrechte “hackers” noemt, waren daarentegen specialisten in computerbeveiliging en gegevensbescherming. CNN kiest ervoor om naar hen te verwijzen als “piraten”, omdat het beter aansluit bij de algemene teneur van hun reportage.

 

3. “Hij kreeg ook krachtige nieuwe computer- en netwerkhardware om dataoverdracht te vergemakkelijken, slechts enkele weken voor WikiLeaks gehackt materiaal van Russische agenten ontving.”

Er is niets vreemds aan dat de redacteur van internetsite WikiLeaks zich computerapparatuur aanschaft. Voor de bewering van CNN dat WikiLeaks “gehackt materiaal van Russische agenten” ontving, wordt geen enkel bewijs geleverd, zelfs niet in het rapport van de speciale FBI aanklager Robert Mueller, waarop CNN zijn beweringen baseert.

Wanneer beweerd wordt dat Assange nieuwe apparatuur heeft aangeschaft om “dataoverdracht te vergemakkelijken”, weerlegt dat het zeer centrale uitgangspunt van het CNN-artikel dat de materialen naar verluidt persoonlijk zouden zijn afgeleverd tijdens een van die “verdachte” bezoeken in juni 2016.

 

4. “Deze verbluffende details zijn afkomstig uit honderden bewakingsrapporten die voor de Ecuadoraanse overheid zijn samengesteld door UC Global, een particulier Spaans beveiligingsbedrijf, en verkregen werden door CNN.”

Het verbluffende aan deze bewering is dat CNN de rapporten van UC Global als een betrouwbare bron beschouwt. Ik weet persoonlijk dat veel van de rapporten van dit bedrijf niet de realiteit weergeven. UC Global produceerde verkeerd weergegeven, overdreven, vijandige rapporten, vol paranoia en soms valse informatie. Degenen onder ons die weten wat er binnen die ambassade aan de hand was, weten dat de rapporten van het bedrijf maar in één richting gaan: achterdocht zaaien over Assange en zijn bezoekers, om het werk van het beveiligingsbedrijf te rechtvaardigen.

Het bedrijf bespioneerde elke beweging van Assange en lekte materiaal en documenten vanuit de ambassade, hetzij door onbekwaamheid of opzettelijk. UC Global ging zelfs zo ver om een document en de handtekening van een ambassadeur te vervalsen, om dit vervolgens te presenteren in een arbeidsgeschil, een feit dat de ambassadeur zelf aan de kaak stelde bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit is niet de eerste keer dat uitgelekte UC Global-rapporten mediaberichtgeving hebben gegenereerd die ver afstaat van de realiteit – zoals verschillende artikelen van The Guardian over Julian Assange. Daarover later meer.

 

5. “Een Ecuadoraanse inlichtingenfunctionaris vertelde CNN dat de bewakingsrapporten authentiek zijn.”

Ik vraag me af of dit dezelfde anonieme ‘Ecuadoraanse inlichtingenofficier’ is die ervoor zorgde dat The Guardian aantoonbaar valse rapporten over Julian Assange heeft gepubliceerd, zoals de hoax dat “Manafort (voormalig campagneleider van Trump tijdens de verkiezingen, nvdr.) geheime gesprekken met Assange in de Ecuadoraanse ambassade heeft gevoerd”, of “het geheime plan van Rusland om Julian Assange te helpen ontsnappen uit Groot-Brittannië.”

De “authentieke” rapporten die door CNN werden gebruikt zijn het onderwerp van spot van de ambassadefunctionarissen, aangezien ze al waren uitgelekt en grenzen aan het belachelijke. Of de rapporten echt afkomstig zijn van de beweerde bronnen, doet niet ter zake. Zelfs als deze rapporten authentiek zijn, betekent dit niet dat hun inhoud waar moet zijn. Als een leugenaar tekent voor een rapport met onwaarheden, is het document authentiek, maar blijft de inhoud onwaar.

 

6. “Na de verkiezing bereidde het privé beveiligingsbedrijf een beoordeling voor van Assanges loyaliteit. Dit verslag, dat open source informatie bevatte, besloot dat er “geen twijfel over bestaat dat er bewijs is “dat Assange banden had met Russische inlichtingendiensten.”

Als het abominabele UC Global tot een dergelijke resolute conclusie komt, moet het expliciet zijn vermeende bewijsmateriaal opnemen in zijn “evaluatierapport”, omdat een evaluatie die stelt dat “er bewijs is”, maar nalaat om genoemd bewijs bij te voegen, ronduit zielig is. De rapporten van UC Global zijn inderdaad doorgaans zielig (klinkt de uitdrukking “er is geen twijfel dat er bewijs is” niet zielig?). De rapporten worden vaak geschreven door beveiligers met een beperkte opleiding, die eender welke vermelding op internet als bron voor hun rapporten gebruiken.

Met dergelijke normen kan men zich een rapport voorstellen dat luidt: “Er is geen twijfel dat er bewijs is dat Manafort Assange heeft bezocht,” omdat de auteur van het rapport dat in The Guardian heeft gelezen, of een ander dat luidt: “Er is geen twijfel dat er bewijs is dat WikiLeaks de ‘INA Papers’ publiceerde, ‘omdat hij die bewering op CNN las. Hoe kan CNN zijn verhalen baseren op rapporten die elke geloofwaardigheid missen?

 

7. “Assange zocht in juni 2012 zijn toevlucht tot de Ecuadoraanse ambassade om politiek asiel aan te vragen en uitlevering aan Zweden te voorkomen, waar hij geconfronteerd werd met beschuldigingen van seksueel geweld, die hij tegenspreekt.”

Julian Assange zocht geen toevlucht om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Zijn politiek asiel was altijd bedoeld om hem te beschermen tegen vervolging door de VS, die sinds 2010 een ‘grand jury’ heeft klaarstaan om hem te berechten. Assange heeft altijd duidelijk verklaard dat hij zou instemmen met uitlevering aan Zweden, mits een garantie dat hij niet verder zou worden uitgeleverd aan de VS voor zijn journalistieke activiteiten. Ecuador bood die mogelijkheid vanaf het begin aan Zweden (een garantie die Zweden altijd geweigerd heeft, nvdr.).

In mei 2017, nadat Zweden het vooronderzoek voor de tweede keer afsloot, verliet Assange de ambassade nog steeds niet, omdat het risico van uitlevering aan de VS nog steeds dreigde – wat werd bewezen waar te zijn toen Ecuador hem uitleverde aan de Britten.

 

8. “Vanaf het begin eiste en kreeg hij een snelle internetverbinding, telefoonservice en regelmatige toegang tot professionele bezoekers en persoonlijke gasten.”

Het is onjuist dat Julian Assange ook maar iets “heeft geëist”. Bovendien is het onjuist dat Ecuador voor Assange een eigen telefoonverbinding heeft geregeld – noch een vaste lijn noch een mobiele telefoon. Assange gebruikte geen ambassadetelefoons voor zijn communicatie. In ieder geval, wanneer CNN zegt: “Een gast met privileges”, waarom beschouwt CNN internet- en telefoon dan als privileges? Welke internetsnelheid beschouwt CNN als een “privilege”? Dankzij zijn internetverbinding heeft Assange honderden conferenties en interviews kunnen geven, ook aan CNN.

Waarom is het ontvangen van bezoekers een privilege voor een politieke asielzoeker? Een politieke vluchteling is geen gevangene en een ambassade is geen gevangenis.

 

9. “Assange heeft ook een speciale lijst verstrekt van mensen die de ambassade konden betreden zonder identificatie of controle door de beveiliging. Hij kreeg zelfs de bevoegdheid om namen uit de bezoekerslogboeken te verwijderen. ‘

Alle bezoekers aan de ambassade, zonder één uitzondering, moeten zich bij binnenkomst en vertrek registreren in het bezoekerslogboek, waaronder dus ook de naaste medewerkers van Julian Assange, die op de lijst stonden van frequente bezoeken waarnaar CNN verwijst. Dat ze hun identiteitsdocumenten niet elke keer opnieuw aan de beveiligers hoefden te tonen, komt gewoonweg omdat een kopie van hun identiteit al bij de receptie lag.

Het is niet waar dat Assange namen van bezoekers uit de administratie van de ambassade kon laten verwijderen. Wie beweert zulke onzin? Waar is het bewijs van CNN om deze regelrechte leugen te ondersteunen? Is dat ook een UC Global rapport? Is het de “anonieme inlichtingenfunctionaris” die ook het “bezoek van Manafort” en het “Russische ontsnappingsplan” heeft bedacht?

 

10. “Dit alles laat de mogelijkheid open dat er meer gevoelige ontmoetingen hebben plaatsgevonden, maar die nog steeds geheim zijn.”

Er was geen mogelijkheid, zelfs niet de minste, dat Assange geheim bezoeken zou kunnen krijgen zonder dat de ambassadeur dat goedkeurde, zonder dat het beveiligingspersoneel het wist, zonder dat het bezoek werd geregistreerd in het bezoekerslogboek, zonder de respectieve kopie van de identificatie van de bezoeker opgeslagen door de beveiligers, zonder te worden opgenomen op video – zowel door de interne beveiligingscamera’s van de ambassade, als door de externe camera’s van de Britse geheime diensten, gericht op de ingang van de ambassade.

Zeven jaar lang was deze ambassade misschien wel de best bewaakte plek ter wereld. Deze absurde suggestie van de “open mogelijkheid” van niet-geregistreerde bezoeken is niet toevallig of naïef. Deze bewering wil duidelijk twijfel zaaien over fictieve bezoeken die door de pers zelf zijn bedacht, zoals het beruchte verhaal van The Guardian over Paul Manafort.

 

11. “Assange installeerde zijn eigen opnameapparatuur en gebruikte lawaaimachines om het rondsnuffelen te bemoeilijken, volgens documenten verkregen door CNN.”

Als het artikel verwijst naar een videocamera voor bewerking en online streaming, is daar niets vreemds aan. Julian Assange nam vaak deel aan online interviews en conferenties en had daarvoor altijd zijn eigen opnameapparatuur. Geluidsvervormers werden gebruikt door en zijn eigendom van de ambassade. We gebruikten die tijdens onze eigen vergaderingen, omdat de ambassade van buitenaf onder toezicht stond door de Britten, die lange afstandsmicrofoons hadden. Bovendien wilden we niet afgeluisterd worden door het UC Global bedrijf zelf, dat het hele camerasysteem in de ambassade verzorgde.

Assange maakte ook gebruik van deze geluidsvervormers, zowel tijdens zijn ontmoetingen met ons als met zijn bezoekers. Hij heeft hetzelfde recht op privacy als elke andere persoon – hoewel de regering van Lenin Moreno deze in het bijzonder ernstig heeft geschonden.

 

12. “De taak om Assange te controleren bleek moeilijk. Vuistgevechten braken uit tussen Assange en de bewakers. ‘

Dit is ronduit onwaar. Julian Assange zwaaide nooit met de vuist naar iemand, noch kreeg hij een vuistslag van wie dan ook. In bijna 2500 dagen van opsluiting waren er weinig en uitzonderlijke op zichzelf staande incidenten die zich voordeden met beveiligers. Slechts twee keer waren er duwtjes, nooit een “vuistgevecht” zoals CNN uit sensatiezucht beweert. Het is onjuist dat die incidenten bedoeld waren om te trachten Assange te “controleren”, zoals CNN suggereert. Bij beide gelegenheden werd Assange geprovoceerd door bewakers die professionaliteit misten.

De beveiligingsrapporten van UC Global maakten nooit melding van de veelvoudige officiële klachten tegen UC Global, niet alleen door Assange zelf, maar ook door externe bezoekers als Daniel Ellsberg, Frans presidentskandidaat Eva Joly, barones Helena Kennedy of acteur John Cusack, om er maar een paar te noemen, die protesteerden tegen respectloze behandeling door het privé-veiligheidspersoneel.

Gedurende de eerste zes jaar werd het verblijf van Assange in de Ecuadoraanse ambassade gekenmerkt door wederzijds respect tussen het diplomatieke en administratieve personeel en hun gast. Enkele geïsoleerde incidenten met particuliere beveiligers veranderden niets aan het respectvolle karakter van dat verblijf.

Het was pas in het afgelopen jaar, onder de regering van president Lenin Moreno, dat de dingen radicaal veranderden. Diplomatiek personeel werd vervangen en een nieuw beveiligingsbedrijf werd aangeworven. De houding van de ambassade tegenover Assange werd toen zeer vijandig.

 

13. “Hij smeerde uit woede uitwerpselen op de muren.”

Deze bewering is even onjuist als verachtelijk. Julian Assange heeft nooit iets dergelijks gedaan, hoewel dit niet heeft verhinderd dat deze leugen schaamteloos wordt herhaald door de hoogste Ecuadoraanse autoriteiten: president Lenin Moreno, minister van Binnenlandse Zaken, María Paula Romo en de secretaris van de president, Sebastián Roldán. Deze politici liegen uiteraard om de misdaad te rechtvaardigen dat ze een politieke vluchteling hebben overgedragen aan zijn beulen.

Wat is het excuus van CNN – waarom herhaalt het deze leugen? Welk bewijs is er voor een dergelijke bewering? Het is niet voldoende om de beschuldigingen van president Moreno, die van liegen een kunst heeft gemaakt, te herhalen. Hoe kunnen journalisten zich zo verlagen?

 

14. “Ondanks jaren van ruzie mocht Assange blijven en zich voorbereiden om zijn macht te gebruiken wanneer het hem uitkwam.”

Ecuador verleende Julian Assange asiel om hem te beschermen tegen de bedreigingen voor zijn leven en vrijheid, bedreigingen die tot op dit moment voortduren. Het is duidelijk dat hij in staat moest moest worden gesteld om in de ambassade te blijven totdat volledige bescherming van zijn rechten kon worden gegarandeerd. De bewering dat Assange politiek asiel kreeg, zodat hij zich kon “voorbereiden” op wie weet welk geschikt ogenblik voor wie weet wat voor gebruik van “macht” is belachelijk.

 

15. “Assange onderhield ook direct contact met hoge functionarissen in Ecuador, inclusief voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Patiño, en gebruikte die connecties regelmatig om ambassadepersoneel te bedreigen … Hij beweerde dat hij mensen kon laten ontslaan, zelfs de zetelende ambassadeur.”

Het is niet waar dat Julian Assange “regelmatig” werknemers van de ambassade bedreigde met ontslag. Behalve een uitzonderlijke discussie, heeft geen enkele diplomaat een bedreiging ontvangen. Beveiligers zijn een apart probleem, maar zelfs met hen waren de incidenten zeldzaam en geïsoleerd.

Het is eveneens onjuist om te beweren dat Assange rechtstreeks contact heeft gehad met hoge ambtenaren, tenzij dit een verwijzing is naar adviseurs van het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook met hen waren deze contacten sporadisch en uitzonderlijk. Daar is niets bijzonders aan. In zeven jaar asiel heeft Assange nooit gesproken met of enig ander contact gehad met president Rafael Correa en het aantal keren dat hij direct contact had met minister van Buitenlandse Zaken Patiño is op één hand te tellen.

 

16. “Assange was druk bezig op de ambassade. Die maand maakten leden van het beveiligingsteam overuren om minstens 75 bezoeken aan Assange af te handelen, bijna het dubbele van het maandelijkse gemiddelde van de bezoeken die het beveiligingsbedrijf dat jaar had geregistreerd. “

Julian Assange was altijd bezig, altijd aan het werk. Een politieke asielzoeker verliest zijn recht om zo te handelen niet. In de maand juni 2016, een periode van bijzonder belang in het CNN-onderzoek, was Assange inderdaad druk bezig – alleen niet op de manier die CNN suggereert. Integendeel, Assange was bezig met een serie specifieke gebeurtenissen waar, vreemd genoeg, het CNN onderzoek niets over weet, of die het met opzet weglaat:

A. Op 19 juni 2016, ter gelegenheid van de vierde verjaardag van zijn aankomst in de ambassade, werd het evenement “First They Came for Assange” gehouden. Dit was een serie gelijktijdige demonstraties in verschillende steden over de hele wereld in onder andere Berlijn, Parijs, New York, Brussel, Madrid, Milaan, Athene, Belgrado, Buenos Aires en Montevideo, met publiek in verschillende specifiek situaties. Dit hield ook de deelname in, persoonlijk of via videolink, van tientallen persoonlijkheden, waaronder Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Yanis Varoufakis, Vivienne Westwood, Michael Moore, Ken Loach, Amy Goodman, PJ Harvey, Bernard Stiegler, Brian Eno , Baltazar Garzón, Sarah Harrison, Srećko Horvat, Angela Richter, Chris Hedges en Renata Ávila. Het centrale onderdeel van dit mega-evenement was een live online-uitzending vanuit de ambassade.

B. “Julian Assange: Four Years of Freedom Denied”, een vijfdaags evenement van 20 tot 24 juni in het International Center for Higher Communication Studies for Latin America (CIESPAL), in Quito, hoofdstad van Ecuador. Het programma bestond uit meerdere dagen van conferenties waaraan internationale exposanten deelnamen, vertoningen van documentaires, beeldende kunsttentoonstellingen en online uitzendingen – opnieuw live vanuit de ambassade.

C. Brexit Club panel, een live-uitzending met analyse en discussie over het Britse Brexitreferendum, die op de avond van het referendum begon en tot zonsopkomst duurde op 23 en 24 juni. Die werd online gestreamd vanuit de ambassade, met face-to-face en externe video-participatie van ten minste een dozijn panelleden uit verschillende delen van de wereld.

Bovendien bracht minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador Guillaume Long van 17 tot 21 juni een bezoek aan de ambassade, met een zeer intense agenda van persevenementen en bijeenkomsten, waaronder een langdurige ontmoeting met het juridische team van Assange, met deelname van advocaten van buiten Groot-Brittannië.

Het is daarom vanzelfsprekend dat zoveel openbare evenementen, vergaderingen en interviews, allemaal in dezelfde maand, het reguliere aantal bezoeken aan de ambassade aanzienlijk hadden verhoogd, waarvan vele geen bezoekers voor Assange waren, maar van de ambassade zelf. Het is daarom eveneens begrijpelijk dat de beveiligers toen inderdaad moesten overwerken. De suggestie van CNN dat er veel gaande was op de ambassade in juni 2016 omdat Julian Assange zich zou voorbereid hebben op het ontvangen van materiaal om te publiceren, is misplaatst en misleidend.

 

17. “Assange heeft die maand minstens zeven vergaderingen gehad met Russen en anderen personen met Kremlin-banden, volgens de bezoekerslogboeken.”

Is het ontmoeten van Russische burgers op zichzelf verdacht? Heeft elke Russische burger volgens CNN “Kremlin-banden”? Waarom noemt CNN al deze mensen die zogenaamd banden met het Kremlin hebben niet bij naam? Zou dat niet van algemeen belang zijn?

 

18. “Twee ontmoetingen waren met een Russische staatsburger genaamd Yana Maximova, die niet bereikbaar was voor commentaar. Er is bijna niets bekend over Maximova, waardoor het moeilijk is waar te nemen waarom ze de ambassade op belangrijke momenten in juni 2016 bezocht. ”

CNN geeft toe niets te weten over Yana Maximova, maar  als Russische is ze sowieso verdacht. Als je niets over haar weet, waarom zou je dan suggereren dat ze in verband kan worden gebracht met het Kremlin?

Zou het niet nuttig zijn geweest om haar naam te googelen en vast te stellen dat The Guardian haar beschrijft als een 28-jarige Russische immigrante die “naar de VS verhuisde toen ze 18 was”, dat wil zeggen in 2008, ver vóór Assange bekend was in de wereld en “werkte als vrijwillige journalist voor een radio station in Portland”? Hoewel, als het gaat om Assange, is The Guardian niet bepaald betrouwbaar.

 

19. “Assange had die maand ook vijf vergaderingen met hoge medewerkers van RT (Russia Today), de door het Kremlin gecontroleerde nieuwsorganisatie.”

Ongeacht de redactionele lijn van een staatsomroep, in dit geval RT, maakt dat elke journalist die werkt bij deze staatszender een verdachte agent? Worden BBC-werknemers er ook van verdacht MI5-agenten te zijn? Ecuadoraanse openbare media hebben geen redactionele onafhankelijkheid, zijn hun journalisten dan ook inlichtingenagenten?

RT heeft veel Britse journalisten in Londen, zoals Afshin Rattansi, die Assange bij verschillende gelegenheden op de ambassade heeft bezocht en geïnterviewd, waaronder “op belangrijke momenten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.” Maakt dat hem verdacht van werken voor het Kremlin en het overhandigen van compromitterend materiaal?

 

20. “Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geconcludeerd dat RT in het verleden” actief heeft samengewerkt met WikiLeaks “… Assange organiseerde een aantal maanden in 2012 een televisieshow op RT.”

Het programma The World Tomorrow gepresenteerd door Julian Assange was een onafhankelijke Britse productie waarvan de internationale rechten werden gekocht door RT. Suggereren dat, omdat iemand een opinieprogramma op RT heeft, er noodzakelijk een afhankelijkheid van het Kremlin is, is duidelijk onjuist. Volgens die logica hebben ook andere RT-presentatoren zoals voormalige premier van Schotland Alex Salmond, de legendarische Amerikaanse tv-presentator Larry King, journalist en Pulitzer Prize-winnaar Chris Hedges, de Amerikaanse omroeper Max Keiser, voormalig commissaris bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission Bart Chilton, voormalig president van Ecuador Rafael Correa, en zelfs de beroemde Portugese voetbalcoach José Mourinho allemaal ook stiekem onder één hoedje gespeeld met het Kremlin.

 

21. “Kort nadat WikiLeaks contact had gelegd met Russische online personages, vroeg Assange zijn gastheren om zijn internetverbinding te verbeteren. De ambassade heeft zijn verzoek op 19 juni ingewilligd, hem technische ondersteuning gegeven ‘voor datatransmissie’ en geholpen bij het installeren van nieuwe apparatuur … Dit was dezelfde dag dat Assange en zijn advocaten de toenmalige Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken Guillaume Long ontmoetten, volgens bewakingsrapporten.”

De installatie van de hogere internetsnelheid werd duidelijk gedaan op dezelfde dag van het internationale mega-evenement “First They Came for Assange”, dat tegelijkertijd online werd uitgezonden naar een aantal steden, met duizenden deelnemers en toeschouwers.

Over welke datatransmissiebewerking heeft CNN het? Nieuwe technische upgrades of wijzigingen binnen de ambassade moeten worden uitgevoerd door personeel van de ambassade of door werknemers die door de ambassade zijn ingehuurd.

Over welke voorzieningen voor technische ondersteuning van Assange heeft CNN het? De hogere internetsnelheid beantwoordde aan een langdurige behoefte van de ambassade zelf, niet noodzakelijk of exclusief omdat dit door Assange was gevraagd.

Bovendien kan het upgraden van een internetverbinding niet van de ene dag op de andere plaatsvinden, omdat de regelgeving van de Ecuadoraanse bureaucratie inhoudt dat aanpassing van de budgetten en de goedkeuring ervan moet worden aangevraagd, iets dat minstens enkele weken kan duren.

 

22. “Het is onduidelijk of Assange de Ecuadoranen heeft verteld dat WikiLeaks achter de schermen aan het werk was om documenten te verkrijgen met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen.”

Geen enkele journalist is verplicht een regering vooraf te informeren waar hij mee bezig is. Hetzelfde geldt voor Julian Assange. Het is absurd om te beweren dat op die datum, 19 juni 2016, Assange “achter de schermen” werkte om informatie te verkrijgen die hij duidelijk al bezat, aangezien Assange het een week eerder publiekelijk had aangekondigd.

 

23. “Toen de verkiezingen naderden, hadden beveiligingsfunctionarissen van de ambassade geconstateerd dat Assange sommige van de gehackte e-mails ‘rechtstreeks vanuit de ambassade’ naar buiten had gebracht volgens de bewakingsdocumenten.”

Werkelijk? Waar is het bewijs? Slechts de mening van een UC Global veiligheidsagent, die verplicht was om dagelijkse rapporten te schrijven? Kwam hij erachter via de website van WikiLeaks, zoals miljoenen andere mensen deden? Hoe weet hij dat die e-mails zijn gehackt? Waarom kunnen het geen uitgelekte e-mails zijn?

 

24. “In het Mueller-rapport werd expliciet vermeld dat ‘Assange toegang had tot internet vanaf de Ecuadoraanse ambassade in Londen, Engeland.’”

Wat een buitengewone ontdekking!

 

25. “Het is onduidelijk of Mueller ooit deze bewakingsrapporten heeft verkregen als onderdeel van zijn onderzoek.”

Het is zeer waarschijnlijk dat hij die had, gezien de regering van Lenin Moreno, de soevereiniteit van Ecuador volledig heeft opgegeven en de VS alles heeft gegeven waar zij om hebben gevraagd, met als hoogtepunt het hoofd van Assange. In januari 2019 stond Ecuador toe dat een groot aantal diplomaten en ambtenaren, die bij de ambassade in Londen werkten, door Amerikaanse aanklagers werden ondervraagd.

Als de Amerikanen om documenten hebben gevraagd bij de ambassade, wat zeer waarschijnlijk is, zal president Moreno ze vrijwel zeker hebben overgedragen. Alhoewel, als Robert Mueller er toe kwam de UC Global-rapporten te lezen, moet hij die zeker als enkele van de meest belachelijke documenten hebben beschouwd, die hij in zijn carrière als onderzoeker is tegengekomen.

 

26. “Mueller concludeerde dat hackers van de Russische militaire inlichtingendienst, bekend als de GRU, in het voorjaar van 2016 Democratische doelen aanvielen en honderden gigabytes aan informatie verwijderden. Ze creëerden onlinepersonages – Guccifer 2.0 en DCLeaks – om enkele van de bestanden over te dragen naar WikiLeaks en publiekelijk de verantwoordelijkheid voor de hacks op te eisen, waardoor banden met de Russische overheid ten onrechte werden ontkend.”

WikiLeaks stelt dat de bronnen voor het uiteenlopende materiaal van de Democratische Partij divers zijn en door verschillende actoren werden verspreid. De Democratische Partij erkent zelf dat haar servers twee jaar vóór de verkiezingen werden aangevallen. WikiLeaks heeft gezegd dat de bron niet de Russische staat is, noch een tussenpersoon van de Russische staat.

Het forensische rapport dat de vermeende herkomst van informatie toeschrijft aan “Russische staatshackers” is geschreven door een particulier bedrijf dat door de Democratische Partij zelf is ingehuurd. Het ministerie van Justitie heeft hier geen eigen onafhankelijke expertanalyse over gemaakt.

Aan de andere kant was WikiLeaks niet het eerste medium dat materiaal van de Democratische Partij publiceerde. Tal van organisaties en media in de VS publiceerden naar verluidt materiaal afkomstig van Guccifer 2.0 en DCLeaks. Daaronder de Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Forbes, Politico, Buzzfeed, The Intercept en The Hill.

Het materiaal dat gepubliceerd werd door WikiLeaks, is overgenomen en/of gerapporteerd in vele media, waaronder de BBC, NBC, ABC, The Guardian, Fox News en USA Today. Alleen WikiLeaks wordt echter vervolgd voor het publiceren van dergelijke informatie, die waarheidsgetrouw en in het algemeen belang is.

 

27. “Het team van Mueller merkte op ‘dat het niet kan uitsluiten dat gestolen documenten zijn overgedragen aan WikiLeaks via tussenpersonen die in de zomer van 2016 langs zijn gekomen.’”

Net deze discrepantie in de conclusies van Robert Mueller, dat “het niet kan worden uitgesloten dat door het bezoeken van tussenpersonen …,” suggereert dat de officier van justitie geen bewijs heeft om zijn conclusies te ondersteunen.

Het is nog erger wanneer men bedenkt dat alle door Muller gesuggereerde data, hetzij voor elektronische verzending of het ophalen via een bezoek, later zijn dan het moment waarop Assange al had aangekondigd dat hij informatie had over de Democratische Partij.

 

28. De speciale raadsman (Mueller) noemde een van die medewerkers, de Duitse hacker Andrew Müller-Maguhn, en zei dat hij “mogelijk heeft geholpen bij de overdracht van deze gestolen documenten naar WikiLeaks … Volgens de bewakingsrapporten bezocht Müller-Maguhn Assange ten minste 12 keer vóór de verkiezingen van 2016 op de Londense ambassade. “

Andrew Müller-Maguhn, door CNN aangeduid als “hacker”, is expert op het gebied van informatiebescherming. Zijn activisme is gericht op het mensenrecht op privacy in het digitale tijdperk, precies het tegenovergestelde van de negatieve connotatie van “hacker” die aan hem wordt toegeschreven.

In zijn professionele activiteit organiseert Müller-Maguhn workshops die systeembeheerders opleiden in beleid en structuren die gegevensbescherming vergemakkelijken. Daarnaast werkt hij als freelance journalist die cyberveiligheid onderzoekt. Zoals in het geval van computerexpert Ola Bini, die zonder reden gevangen werd gezet in Ecuador door de regering van Lenin Moreno, is Müller-Maguhn plotseling verdacht omdat hij twee problemen heeft: hij is te intelligent, daarom gevaarlijk, en hij is bevriend met Assange!

 

29. “Het Mueller-rapport zegt dat WikiLeaks op 6 juli contact opnam met de Russische online personages met een verzoek om zo snel mogelijk iets ‘Hillary-gerelateerd’ te sturen, ‘omdat de [Democratische Nationale Conventie] nadert en zij Berniesupporters daarna achter zich wil krijgen, ‘verwijzend naar haar tegenstander in de Democratische voorverkiezingen, senator Bernie Sanders uit Vermont.’

Ervan uitgaande dat dit “verzoek” waar is, zou het de bedoeling zijn om de meest vooruitstrevende kandidaat in de race, Bernie Sanders, te ondersteunen. Maar zou volgens de samenzweringstheorie Assange Trump niet moeten steunen? Trouwens, WikiLeaks had openbare oproepen gedaan voor informatie over Donald Trump en verklaarde dat ze lekken van welke politieke partij dan ook zouden accepteren.

 

30. “Dagen later, op 18 juli, terwijl de Republikeinse Nationale Conventie in Cleveland van start ging, doorbrak een beveiliger van de ambassade het protocol door zijn post te verlaten om een pakket buiten de ambassade in ontvangst te nemen van een vermomde man.”

Deze bewaker heeft het veiligheidsprotocol helemaal niet overtreden. In het geval van een vreemd pakket, van een mysterieus individu, was dat precies het protocol: ontvang het pakket buiten de ambassade, in de lobby van het gebouw, en zorg ervoor dat het geen gevaar vormt.

In de zeven jaar van het verblijf van Julian Assange kwamen talloze vreemde pakketten aan op de ambassade. De overgrote meerderheid waren geschenken van degenen die Assange verafgoden, maar ook bedreigingen van degenen die hem demoniseren.

 

31. “Russische hackers, die zich voordeden als DCLeaks, hadden opnieuw contact opgenomen met WikiLeaks en meer materiaal aangeboden, waarin ze schreven dat ‘je niet teleurgesteld zult worden, dat beloof ik’, volgens het Mueller-rapport.

Was het, volgens CNN’s eigen verslag, al niet zo dat Russische hackers eerder met succes een communicatiekanaal met Wikileaks hadden opgezet en ze materiaal online of door verdachte bezoeken hadden verzonden? Waarom zouden ze plotseling hun pseudoniem veranderen om een nieuwe relatie te beginnen en Assange proberen te interesseren voor nieuw materiaal? Waarom zouden ze niet dezelfde methode gebruiken als voorheen?

 

32. “Ten minste twee keer publiceerde RT zelfs artikelen over de nieuwe verzamelingen e-mails voordat WikiLeaks ze officieel uitbracht, wat suggereerde dat ze achter de schermen coördineerden, wat ze ontkennen.”

Deze onjuiste bewering werd in het verleden al categorisch weerlegd. Aankondigingen op Twitter door Wikileaks worden niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk gedaan zodra de informatie naar hun website is geüpload. Simpel gezegd, het enige dat RT hoefde te doen, was de Wikileaks website te bekijken, daar een nieuwe publicatie ontdekken en onmiddellijk doen wat elk nieuwsmedium altijd beoogt: de eerste zijn die publiceert.

 

33. “Geconfronteerd met dit ultimatum besloten Ecuadoraanse functionarissen in de hoofdstad Quito op 15 oktober om Assange af te sluiten van de buitenwereld, door zijn internettoegang en telefoondienst af te sluiten. Zelfs dit stopte de stortvloed van e-mailuitgiften niet, die WikiLeaks tot de verkiezingen elke dag voortzette.”

Hoe kan het dat Julian Assange bleef publiceren als hij geen communicatie had met de ambassade? Nou, op dezelfde manier als WikiLeaks in 2018 bleef publiceren toen de regering van Lenin Moreno, in een flagrante schending van de mensenrechten, Assange gedurende acht hele maanden volledig isoleerde.

Simpel gezegd, WikiLeaks kan overal publiceren, of het nu vanuit Londen, Reykjavik, Berlijn of vanuit de VS zelf is. De geografische locatie van waaruit informatie naar het web wordt geüpload, is van geen enkel belang. Daarom is deze obsessie om te ontdekken of Assange al dan niet informatie vanaf de ambassade publiceerde een steriele en irrelevante oefening. Het enige belangrijke is om te weten of die informatie waar is en of die van algemeen belang is.

Anderzijds betekent het feit dat Assange zich binnen de ambassade bevond niet dat de WikiLeaks publicaties door hem persoonlijk vanaf de ambassade werden gedaan. De hoofdredacteur van een medium neemt redactionele beslissingen. Het is niet noodzakelijk de redacteur die de operationele en technische taak uitvoert van het bewerken en uploaden van informatie op een computer. Werkt de hoofdredacteur van CNN ook als ontwerper, programmeur en proeflezer? En zorgt hij persoonlijk voor het uploaden van het nieuws naar het web? Bijna zeker niet.

 

34. “Tegen 1 uur arriveerden twee WikiLeaksmedewerkers bij de ambassade en begonnen met het verwijderen van computerapparatuur en een grote doos met” ongeveer 100 harde schijven “, volgens de documenten.”

Het is niet verwonderlijk dat Julian Assange een voorzorgsmaatregel nam om zijn informatie te beschermen ten gevolge van de ernstige crisis met de Ecuadoraanse regering op dat moment.

In de nacht van 18 oktober 2016 werd de internetconnectie opgeschort. Gezien het risico van beëindiging van zijn asiel, hoe klein ook, had deze journalist het recht om zijn informatie te beschermen, net zoals CNN het recht heeft om haar informatie te beschermen, als er een risico is dat de overheid die in beslag kan nemen.

Dat was precies wat gebeurde met de regering-Moreno, toen de president een lafhartig einde maakte aan zijn politiek asiel. De regering heeft toen illegaal de eigendommen van Assange in beslag genomen. Alsof dat al niet erg genoeg was, droeg Moreno vervolgens de bezittingen van Assange over aan zijn (Amerikaanse) vervolgers. En als UC Global deze apparatuur niet kon inspecteren, hoe weten ze dan dat ze “ongeveer 100 harde schijven” bevatte?

 

35. “Advocaten van het ministerie van Justitie hebben in het geheim een strafzaak tegen Assange voorbereid over de lekken van Chelsea Manning.”

Het ‘geheime’ onderzoek en de voorbereiding van de zaak tegen Assange begon niet in 2016. Dat begon reeds in 2010, nog voordat Julian Assange in 2012 politiek asiel aanvroeg.

Die strafzaak was niet zo geheim, omdat ze altijd duidelijk was en de fundamentele reden voor het verlenen van zijn politiek asiel. De concrete beschuldigingen van een grand jury worden gewoonlijk geheim gehouden en pas openbaar gemaakt wanneer de verdachte wordt gearresteerd. Het was daarom volkomen terecht voor Assange om dat asiel aan te vragen en voor Ecuador om het toe te staan. Lenin Moreno heeft elke asielregel overtreden toen hij de Britse politie binnenliet om Assange met geweld uit te schakelen.

 

36. “Federale officieren van justitie wendden zelfs een controversiële wet aan om Assange aan te pakken vanwege het actief opvragen en publiceren van geclassificeerd materiaal, dat doorgaans wordt beschermd onder het Eerste Amendement.”

Het is goed dat CNN erkent dat de publicatie van gerubriceerd materiaal door het Eerste Amendement wordt beschermd. (Het Eerste Amendement = wijziging of toevoeging dateert van 1791, twee jaar na de afkondiging van de Grondwet. Dit amendement garandeert een aantal burgerlijke vrijheden, waaronder de persvrijheid, nvdr.)

Hoe triest is het echter dat CNN, in een poging er iets crimineel aan toe te schrijven, een dergelijk lang artikel wijdt aan een publicatie van materiaal dat niet eens geclassificeerd is. Nog treuriger is het dat CNN erop staat om een collega-journalist te demoniseren, die zichzelf niet kan verdedigen en die het risico loopt levenslang te worden veroordeeld voor de ‘misdaad’ van het publiceren van informatie over oorlogsmisdaden.

 

37. “In april van dit jaar heeft Moreno het asiel van Assange ingetrokken en gezegd dat Assange de norm heeft geschonden om niet in te grijpen in interne aangelegenheden van andere staten.”

Julian Assange heeft geen regels overtreden. Ten eerste omdat wanneer journalisten informatie publiceren tijdens een verkiezingscampagne over een kandidaat uit een willekeurig land, dit niet ingrijpt in de interne aangelegenheden van wie dan ook. Dat wordt journalistiek genoemd, wat journalisten elke dag doen.

Ten tweede omdat geen enkel internationaal verdrag het recht van een asielzoeker om te werken, noch zijn vrijheid van meningsuiting onderdrukt. Er is geen precedent in de geschiedenis waarin politiek asiel wordt afgenomen van een asielzoeker voor het publiceren, becommentariëren of berichten over andere landen.

 

38. “Dit maakte de weg vrij voor de Britse politie om Assange met geweld uit de ambassade te verwijderen toen de eerste Amerikaanse aanklachten openbaar werden gemaakt.”

Het was niet alleen het besluit van Lenin Moreno dat op 11 april 2019 leidde tot de vernederende inval van een buitenlandse macht in onze ambassade om een politieke vluchteling te ontvoeren. De weg voor deze misdaad was maanden van tevoren geplaveid, in coördinatie met de Britten en rechtstreeks met de Amerikanen, die degenen waren die de touwtjes in handen hadden. Zoals gemeld door ABC, was minstens zes maanden vóór de beëindiging van het asiel, de Ecuadoraanse ambassadeur in Berlijn degene die het hoofd van Assange aan de Amerikanen aanbood.

En volgens het tijdschrift Proceso, “hebben Britse en Ecuadoraanse functionarissen geheime teleconferenties gehouden met het hoofdkwartier van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington om de toekomst van Assange te bespreken”, vanuit het (Britse) ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen, maanden vóór zijn uitwijzing.

 

39. “Assange wordt niet beschuldigd van misdaden die verband houden met zijn acties in 2016.”

Na een stevig onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat ongeveer twee jaar duurde, ongeveer 25 miljoen dollar kostte en interviews met ongeveer 500 mensen omvatte, na dit onderzoek waarin Assange altijd bereid was te verschijnen als zijn bescherming gegarandeerd zou worden, werd hij nog steeds niet aangeklaagd voor alles wat te maken heeft met WikiLeaks publicaties uit 2016 – omdat publiceren eenvoudigweg geen misdaad is.

 

40. “Ondertussen heeft hij nog steeds bondgenoten in Rusland. Binnen enkele uren na de arrestatie van Assange haastten hoge functionarissen van de regering van president Vladimir Poetin zich om Assange te verdedigen en vielen uit naar de VS omdat ze zijn rechten hadden geschonden, vaststellend dat ‘de hand van de ‘democratie’ de keel van de vrijheid dichtknijpt.’

Betekent het feit dat iemand de arrestatie en mogelijke uitlevering van Julian Assange veroordeelt dat zij zijn handlangers zijn?

Binnen enkele uren na die arrestatie hadden vele internationale mensenrechten- en persvrijheidsorganisaties zijn uitwijzing eveneens veroordeeld en gewaarschuwd dat uitlevering aan de VS een schending van de mensenrechten van Assange zou zijn. Hiertoe hoorden: Amnesty International Ireland, Human Rights Watch, het Committee to Protect Journalists, de American Civil Liberties Union, Reporters Without Borders, de Freedom of the Press Foundation, het Center for Constitutional Rights, en talloze andere burgerlijke organisaties en personen over de hele wereld.

Zou CNN naar een van hen verwijzen als “bondgenoten” van Assange?

 

Fidel Narváez is mensenrechtenactivist en voormalig diplomaat die van 2010 tot juli 2018 als consul en eerste secretaris bij de Ecuadoraanse ambassade in Londen werkte, toen Julian Assange daar als politiek vluchteling in het gebouw verbleef.

(Zie over ditzelfde onderwerp ook: Vertaal Slag vertaling van een artikel van Caitlin Johnstone  van 17 juli 2019).

Het artikel 40 rebuttals to the media smears of Julian Assange – by somenone who was actually there verscheen op, 20 augustus 2019 op de alternatieve Amerikaanse nieuwssite The Grayzone.  Deze vertaling werd overgenomen van de blog Vertaal Slag.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!