Landry Mawungu, directeur Minderhedenforum. Bron: Minderhedenforum
Opinie - Minderhedenforum

“Waarom Minderhedenforum broodnodig is”: reactie op integratienota van N-VA

vrijdag 23 augustus 2019 11:53
Spread the love

Van alle EU-lidstaten heeft ons land de laagste werkzaamheidsgraad voor personen met een migratieachtergrond. Gelijkerwijs voor Vlaanderen, wij bengelen al jaren onderaan het Europees peloton. De situatie is niet anders in het onderwijs. Met de etnische kloof in de onderwijsprestaties tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond is Vlaanderen ook één van de slechtst scorende OESO- landen. Het risico op armoede van niet-EU burgers ligt bovendien 4 keer hoger dan bij de autochtone Belgen. Ondertussen meldde Unia gisteren dat het aantal meldingen over racistische discriminatie, hate speech en geweld na de verkiezingen onrustwekkend blijft stijgen.

“In het licht van die dramatische cijfers, oogt de afschaffing van het Minderhedenforum – als participatieorgaan en belangenbehartiger van personen met migratieachtergrond – en van federaties van etnisch-culturele minderheden op de Vlaamse onderhandelingstafel als een onbegrijpelijk idee”, zegt Hüseyin Aydinli, voorzitter van het Minderhedenforum. Etnisch-culturele verenigingen bouwen bruggen over gemeenschappen heen. Deze unieke manier van bonding en bridging is onmisbaar om de etnische kloof te dichten. Deze verenigingen ondersteunen in verschillende domeinen, met name waar een etnische kloof zich situeert.

Al sinds 2000 is het Minderhedenforum decretaal erkend als participatieorgaan voor personen met een migratieachtergrond. De organisatie werd verder versterkt door Geert Bourgeois, die twee legislaturen lang Minister van Integratie en Inburgering was. Recent wijzigde het parlement op voorstel van Minister Homans lichtjes haar opdrachten. Maar de kerntaken van belangenbehartiging, beleidsadvisering en vertegenwoordiging ten aanzien van de overheid werden nogmaals bevestigd door de Zweedse coalitie. Amper 8 maand na goedkeuring van de decreetswijziging ligt de afschaffing van het Minderhedenforum nu plots op tafel. Van nota bene dezelfde Zweedse partners als in de vorige regeringsploeg.

“De etnische kloof is zeer hardnekkig en zal niet gedicht worden door een integratiebeleid te voeren dat uitgaat van uitsluiting. Noch zal de kloof gedicht worden door belangenbehartigers monddood te maken. Wel door hun adviezen meer ter harte te nemen. De expertise en ervaringsdeskundigheid van het Minderhedenforum en de federaties zijn dan ook meer dan ooit nodig om die decennia oude achterstelling weg te werken”, gaat Aydinli verder.

In volle polarisatie over integratie ontneem je de zwakste partij en de betrokkenen zelf niet hun spreekbuis en stem. Dat bewijst het democratische debat geen dienst. Dat bewijst de inclusieve samenleving geen dienst, aldus het Minderhedenforum.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!