Bron: Screenshot Het Journaal VRT NWS (12 augustus 2019)
Opinie - Nadia Saouti

“De Wever, geloof in mensen en ze zullen verbazen, stralen en inspireren!” Een kritische lezing van de startnota

woensdag 21 augustus 2019 20:04
Spread the love

ZUCHT. SLIK.

Bij het doornemen van de startnota van De Wever, kan ik de gedachte ‘stilstand’ niet van me af zetten. En stilstaan is achteruitgaan. Toegegeven, de ronkende woorden over economische vooruitgang klinken veelbelovend. Maar over de mens en maatschappij is men minder lovend. Erger nog, men lijkt met een argwanende blik te kijken naar de mens die tenslotte die economie draaiende moet houden. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat de maatschappij een warm vangnet moet zijn voor de mens, als die even niet mee kan.

Wat een triest, intriest mensbeeld …

Hoe kun je de Vlaamse cultuur vatten in een canon? Bestaat de Vlaamse cultuur überhaupt wel? Waanzin in tijden van globalisering. Wil je écht dat iedereen ‘de Vlaamsche cultuur’ leert kennen? Zorg ervoor dat de Vlaamse Meesters toegankelijk zijn voor iedereen. Zorg ervoor dat iedereen zijn gading vindt én zich vertegenwoordigd voelt in het cultuuraanbod. Zorg ervoor dat mensen in armoede deze ook kunnen leren kennen … Of passen die niet in je exclusiviteitsdenken?

Wil je meer mensen aan het werk? Zorg ervoor dat alle drempels tot tewerkstelling verdwijnen! Zorg ervoor dat mensen met een andere achtergrond, mensen met een beperking, mensen in armoede en mensen die 50+ zijn ook aan het werk kunnen! Of behoren die niet tot het ‘sterke Vlaamse volk’?

Wie een sterk en sociaal Vlaanderen wilt, investeert in het sociaal weefsel en maakt geen onderscheid tussen burgers. Deze nota maakt duidelijk onderscheid in A-burgers en B-burgers. De eerste stappen naar inclusief onderwijs worden teruggeschroefd. Ouders krijgen de maximale keuzevrijheid in het kiezen van een school waardoor we terug elitescholen krijgen, die geen rekening houden met die sociale mix die Vlaanderen rijk is. Kinderen die nieuw zijn in het land, krijgen pas na zes maanden kinderbijslag. Net dié eerste zes maanden zijn cruciaal voor nieuwkomers: hun verblijfssituatie regelen, een kwaliteitsvolle woning zoeken, een inburgeringstraject opstarten, zoeken naar een school voor hun kinderen, enz. Bijkomende financiële stress kunnen ze echt wel missen als kiespijn.

Qua klimaatambitie blinkt deze nota uit in apathie. Géén klimaatdoelstellingen, géén betonstop. Nochtans kan de Vlaamse Overheid, door het invoeren van een betonstop, jaarlijks 1,7 miljard euro besparen. Klimaatverandering laat zich alle dagen voelen en tóch steekt De Wever zijn kop in het zand.

Diversiteit wordt gewoonweg ontkend. Dit mag je zelfs letterlijk nemen; het woord komt geen enkele keer voor in de nota. Dan vermeldt men levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerlingen, leerkrachten en alle publieksfuncties bij de Vlaamse overheid en lokale overheden. Vanwaar de obsessie met de hoofddoek? Men kiest ervoor om het neutraliteitsprincipe zó fout in te vullen! Laat jongeren zichzelf zijn én geef hen alle kansen om zichzelf te kunnen ontplooien. Ontneem hen niet de kans om school te lopen, leerkracht te worden, te werken voor de overheid, … Laat hen welkom voelen in onze maatschappij en Vlaanderen zal er de vruchten van kunnen plukken.

Mensen in armoede, kinderen en jeugd, vrijwilligers, de zorgsector, langdurig zieken en zoveel anderen worden niet vernoemd en krijgen geen plek in deze nota. Hele groepen mensen die niet binnen het plaatje passen van de N-VA.

Hoe meer ik de nota doorneem, hoe enger ik het vind. De tekst gaat uit van een exclusiviteitsparadigma, waarin geen plaats is voor verscheidenheid, diversiteit en inclusiviteit. Het getuigt van geen realiteitsbesef, Vlaanderen is nu eenmaal divers.

Zet die paardenkleppen af en wees visionair. Zie hoe sterk, ambitieus en sociaal Vlaanderen is en kán zijn als je investeert in mensen, talenten, klimaattransitie en duurzame economie.

 

Dit is een overname van de Facebook-post van Nadia Saouti, gemeenteraadslid Groen in Mortsel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!