Bron: Pixabay
Julia Conley,

Tussen 2016 en 2018 zijn 17 miljoen Amerikanen verwijderd uit kiesregisters

Dit artikel van Julia Conley op de Amerikaanse alternatieve nieuwssite Comondreams.org gaat in op een van de ergste onvolkomenheden van het Amerikaanse kiessysteem, dat op de laatste plaats staat van alle westerse democratieën. Naast 'gerrymandering' knoeien met stemmachines en het massaal ongeldig verklaren van uitgebrachte stemmen etc., is het verwijderen van mensen uit de kiesregisters volstrekt normaal geworden in de VS. (Vertaling door Vertaal Slag.)

woensdag 7 augustus 2019 11:51
Spread the love

Miljoenen Amerikanen lijden nog steeds onder de gevolgen van een besluit van het Hooggerechtshof uit 2013, dat de beperkingen van de Voting Rights Act heeft opgeheven, waardoor staten met een lange geschiedenis van kiezersdiscriminatie terug de vrijheid krijgen om kiezers uit hun kiesregisters te verwijderen zonder federaal toezicht.

Het Brennan Center for Justice publiceerde op 1 augustus een studie waaruit bleek dat tussen 2016 en 2018 17 miljoen Amerikanen uit de kiezerslijsten werden geschrapt – bijna vier miljoen meer dan het aantal dat werd verwijderd tussen 2006 en 2008. Dit probleem was het meest uitgesproken in provincies en kiesdistricten met een geschiedenis van raciale onderdrukking en kiezersrepressie. In dergelijke gebieden werden kiezers 40 procent vaker van de registers afgevoerd dan in plaatsen die het stemrecht consequenter beschermen.

Na de beslissing van het Supreme Court Shelby County v. Holder in 2013, hoeven districten met een geschiedenis van discriminatie niet langer een “vrijstelling vooraf” of goedkeuring van het ministerie van Justitie te verkrijgen voordat ze wijzigingen in de stemprocedures aanbrengen – waardoor het hun vrij staat in hun registers te snijden, wat vaak resulteert in kiezersrepressie van in aanmerking komende kiezers.

Volgens het Brennan Center heeft Shelby County eigenhandig twee miljoen mensen in de staat uit de kiesregisters gegooid in de vier jaar nadat de zaak was beslist. “Het effect van de beslissing van het Hooggerechtshof in 2013 is niet afgenomen”, schreef onderzoeker Kevin Morris vrijdag. Het Brennan Center stelt dat ook al bestaan er legitieme redenen zijn om namen uit de kiezersdatabase van een staat te verwijderen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere staat of een overlijden, de namen van veel kiezers – vooral die uit minderheidsgroepen – worden verwijderd, hoewel ze aan de eisen van de staat voldoen voor het uitbrengen van een stem.

“In grote staten zoals Californië en Texas kunnen meerdere personen dezelfde naam en geboortedatum hebben, waardoor het moeilijk is om er zeker van te zijn dat de juiste kiezer wordt verwijderd wanneer de volledige gegevens niet beschikbaar zijn”, schreef Morris. “Het is verontrustend dat kiezers van minderheden vaker namen gemeenschappelijk hebben dan blanke kiezers, waardoor ze mogelijk worden blootgesteld aan een groter risico om te worden verwijderd.”

“Kiezers realiseren zich vaak niet dat ze zijn verwijderd tot ze proberen een stem uit te brengen op de verkiezingsdag – nadat het al te laat is,” voegde Morris eraan toe. In zijn rapport heeft het Brennan Center een kaart opgenomen met de districten waar de meeste kiezers van de registers waren verwijderd.

Tussen 2016 en 2018 werden 17 miljoen Amerikanen verwijderd van de kiesregisters. Indiana verwijderde tussen 2016 en 2018 bijna een kwart van de kiezers, terwijl Wisconsin en Virginia ongeveer 14 procent van de kiezers lieten vallen. Meer dan 10 procent van de kiezers in Oklahoma, Tennessee en Maine werd gewist uit de kiezersdatabases.

Dit hoge aantal stemmen dat in een aantal staten wordt gewist, heeft de afgelopen maanden de krantenkoppen gehaald. Republikeins gouverneur van Georgia Mark Kemp kwam in 2018 tijdens zijn verkiezingscampagne onder vuur te liggen omdat hij als minister toezicht hield op de zuivering van meer dan 100.000 kiezers van de staatsregisters, waaronder veel niet-witte mensen. In Ohio was Democratisch senator Sherrod Brown een van degenen die deze week protesteerden tegen een dreigende zuivering van maar liefst 235.000 kiezers van de staatsregistratie.

Overal in het land moeten verkiezingsfunctionarissen inspanningen stimuleren om het stemmen gemakkelijker en niet moeilijker te maken, zei het Brennan Center op 2 augustus bij de publicatie van zijn rapport, en ervoor zorgen dat in aanmerking komende kiezers niet bij de komende verkiezingen naar de stembus komen om er vervolgens vast te stellen dat hun naam is verwijderd van de kieerslijst.

“Verkiezingsfunctionarissen moeten transparant zijn over hoe ze beslissen welke namen ze uit de registers willen verwijderen,” zei de organisatie. “Ze moeten er alles aan doen om te voorkomen dat kiezers ten onrechte worden verwijderd. En ze moeten aandringen op hervormingen zoals automatische kiezersregistratie en registratie op de verkiezingsdag, hetgeen de registratiegegevens van kiezers actueel houdt.” “De dag van de verkiezingen is vaak te laat om te ontdekken dat een persoon ten onrechte is verwijderd,” voegde de groep daaraan toe.

 

Vertaling van het artikel 17 Million Americans Purged From Voter Rolls Between 2016 and 2018, Analysis Finds van Julia Conley op commondreams.org door Vertaal Slag.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!