WWF: Droogte ook te wijten aan slecht waterbeheer

dinsdag 23 juli 2019 14:57
Spread the love

Dat veel Europese landen kampen met droogte is mede te wijten aan hun eigen gebrekkige beheer van rivieren, meren en grondwater. Een betere implementatie van de Europese Waterrichtlijn maakt riviersystemen veerkrachtiger, zegt het Wereldnatuurfonds.

Verschillende EU-landen nemen noodmaatregelen tegen de droogte. Maar volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) is het dan eigenlijk al te laat. Er is een preventief beleid nodig om de rivieren, meren en grondwater beter te beheren en veerkrachtiger te maken tegen de toenemende impact van de klimaatverandering.

Beleid ontbreekt

Dat beleid ontbreekt nog te vaak in de Europese Unie, stelt het WWF. Erger nog: de lidstaten blijven de commissie onder druk zetten om de Europese Waterrichtlijn te verzwakken. Nochtans is die richtlijn het sterkste wapen om watersystemen veerkrachtiger te maken tegen de klimaatverandering en dus droogte tegen te gaan, stelt het WWF.

“Nu intense droogte, hitte en overstromingen snel het ‘nieuwe normaal’ worden in Europa, kan slim waterbeheer – in combinatie met uitstootreductie – ons helpen het probleem bij de bron aan te pakken”, zegt Andreas Baumüller van het Wereldnatuurfonds. “De klimaatverandering is bezig, en de Europese Commissie moet zo snel mogelijk de impact ervan temperen door de Europese waterrichtlijn te beschermen.”

Uit de laatste data blijkt dat zelfs de meest noordelijke EU-landen de eerste tekenen van droogte optekenen. Toch blijft de druk op de Europese watersystemen hoog: 60 procent voldoet niet aan de minimumvereisten binnen de Europese waterrichtlijn. Nochtans blijkt uit onderzoek dat ongezonde watersystemen, bijvoorbeeld door droogte, indamming of overexploitatie voor irrigatie, het meest kwetsbaar zijn voor droogte, hitte en overstromingen.

Impact

Vorige week nog bracht het WWF in samenwerking met bierbrouwer AB-Inbev een rapport uit waarin de invloed van de klimaatverandering op rivieren, meren en grondwater in kaart werd gebracht. Daaruit bleek dat ook de invloed op de voedselvoorziening en energieproductie groot kan zijn.

Rivieren zijn momenteel cruciaal voor de irrigatie van 190 miljoen hectare landbouwgrond, ongeveer een kwart van de totale wereldwijde voedselproductie. Ook de visserij op zoetwatersoorten, goed voor 120 miljoen ton per jaar, wordt erdoor getroffen.

Droogte en overstromingen hebben ook impact op de energieproductie omdat de beschikbaarheid van water essentieel is om energiecentrales af te koelen of stuwmeren te voeden. Tot slot doet de klimaatverandering ook de druk op zoetwatersoorten verder toenemen, die al met 83 procent zijn afgenomen sinds de jaren zeventig.

Gezonde rivieren

Uit het rapport bleek dat een gemeenschappelijke inspanning en beter beheer van de rivieren, met name via natuurlijke oplossingen, ook sterk kunnen bijdragen aan de strijd tegen de meest ernstige gevolgen van de klimaatverandering.

Om de ecosystemen te beschermen is innovatief beleid nodig, inclusief een wereldwijde omslag naar meer natuurlijke oplossingen. Ook de privésector moet gemeenschappelijke actie ondernemen om de klimaatverandering te beperken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!