VN-secretaris-generaal António Guterres. UN Photo

VN-baas vraagt alle landen om klimaatneutraal te worden in 2050

dinsdag 23 juli 2019 13:44
Spread the love

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft per brief aan alle staatshoofden en regeringsleiders gevraagd om hun landen klimaatneutraal te maken tegen 2050. Guterres dringt opnieuw aan op concrete beloften.

Guterres voert de druk op in aanloop naar een cruciale VN-klimaattop op 23 september in New York. Hij wil vooral vermijden dat het een praatbarak wordt en vraagt landen daarom met concrete beloften te komen over de vermindering van hun uitstoot.

Volgens de website Climate Home News, dat de brief kon inkijken, vraagt Guterres tegen 7 augustus “een korte samenvatting of indicatie van de plannen” die landen mee zullen brengen naar de top. De bedoeling is de concurrentie tussen de landen aan te wakkeren, omdat alleen de meest ambitieuze plannen en belangrijkste strategieën een plaatsje in de spotlights zullen krijgen.

Verwarring na Abu Dhabi

Na een voorbereidende top in Abu Dhabi vorige maand blijft er verwarring over de minimumvereisten voor de top in september. Guterres verduidelijkt dat hij verwacht dat leiders hun plannen uit de doeken doen voor plannen die volgend jaar ingaan om de uitstoot tegen 2030 te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Vooral dat laatste wordt maar door een handvol – geïndustrialiseerde – landen formeel gesteund. Hoewel enkele armere landen wel de wens hebben uitgedrukt om klimaatneutraal te worden, is dat geen realistische piste voor grote groeilanden zoals China.

Concreet

Guterres voegt eraan toe dat de plannen een “zo concreet mogelijke belofte” moeten bevatten om de inspanningen in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs te verhogen in 2020 en een indicatie van de langetermijnstrategie die landen zullen indienen bij de VN voor het einde van volgend jaar.

Onder het Klimaatakkoord van Parijs zijn landen overeengekomen om hun ambitie stelselmatig op te schroeven met het doel de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius te houden. In 2020 moeten ze met de eerste update op de proppen komen.

Eerder schreef Guterres al een brief met specifieke vragen naar de leden van de G20. In een brief aan EU-president Donald Tusk, die persagentschap Reuters kon inkijken, schreef hij dat Europa het goede voorbeeld zou moeten stellen en de uitstoot met 55 procent zou moeten verminderen tegen 2030, een veel ambitieuzer doel dan de huidige 40 procent. De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft zich al voorstander getoond van die doelstelling.

Coalities

Guterres richt zich niet enkel tot nationale overheden: ook coalities van landen, bedrijven en middenveldorganisaties moeten initiatieven voorstellen om de klimaatactie op te schroeven in alle segmenten van de wereldeconomie.

De coalities richten zich onder meer op de energietransitie, industriële transitie, veerkrachtigheid en adaptatie, natuurlijke oplossingen, klimaatfinanciering en steden. Guterres spoort landen aan om zich in dergelijke coalities te engageren en plannen op te stellen om de “vermijdbare impact van de klimaatverandering” te vermijden en de “sociale dimensie ervan aan te pakken.”

Hij dringt aan op “specifieke financiële beloften om die plannen in actie om te zetten”. “We moeten er zorg voor dragen dat niemand achterblijft”, schrijft hij.

Na de top in Abu Dhabi is de verwachting dat onder meer een coalitie van bedrijven uit de zware industrie een doelstelling zal voorstellen om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Het gaat om bedrijven uit moeilijke sectoren zoals de chemie, cement en staal, naast vrachtwagenvervoer.

Bron: Climate Home News

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!