Na 5 jaar stilte MissWizz 2.0 opnieuw op Gentse Feesten 2019

vrijdag 19 juli 2019 12:21
Spread the love

Na 5 jaar stilte pakt Ellen Lejeune, de ontwerpster van MissWizz, opnieuw uit met het damesurinoir, in de bibliotheekstraat. Het eerste prototype van MissWizz werd voor het eerst in 2011 met de steun van Plasactie op de Gentse Feesten op dezelfde plek aan feestende dames aangeboden. De Bibliotheekstraat was 10 jaar het strijdtoneel voor de gratis toiletten op de Gentse Feesten.

Als toenmalige praktijkpromootster van dit handig alternatief voor feestende vrouwen in plasnood, doen wij met Plasactie een warme persoonlijke oproep om het herlanceren van dit initiatief te steunen. De ontwerpster zoekt nog centen om de bouw van MissWizz 2.0 te realiseren. Dat is een urinoir waarin vrouwen rechtop kunnen plassen. Wil je graag vrouwen meer blaasvrijheid geven? Stort dan nu uw bijdrage via de crowdfundinglink.

Alle vrouwen die kiezen om op de MissWizz te plassen, schuiven niet aan in de wachtrijen voor het beperkt aantal zittoiletten waardoor deze wachtrijen korter worden. Het is ook compacter dan een gewoon zittoilet en er kan meer per oppervlakte aangeboden worden waardoor de wachtrijen bij ‘vrouwen’toiletten nog meer kunnen inkrimpen. Bovendien kan het damesurinoir net zoals deze voor mannen zonder toezicht 24/7 aan alle vrouwen gratis aangeboden worden en is het makkelijker te onderhouden omdat deze enkel bedoeld is om urine op te vangen en te kanaliseren. En last but not least is dit ontwerp veel inclusiever dan de huidige urinoirs en zou men in de toekomst de hedendaagse discriminerende urinoirs kunnen vervangen door dit inclusieve urinoir. We kunnen maar dromen. Wie meer informatie wilt over de MissWizz kan deze terugvinden op de website. Hieronder een kort historiek van MissWizz.

Van idee tot prototype 2010-2013

In januari 2010 nam Ellen Lejeune contact op met Plasactie om ondersteuning te vragen voor haar afstudeerwerk, het damesurinoir dat later MissWizz zal genoemd worden. Als oprichtster van Plasactie zette Baharak Bashar haar schouders onmiddellijk onder dit innovatief idee. Als praktijkpromootster mocht ze haar bijdrage leveren voor het uitwerken van dit ontwerp.

Naar aanloop van de Gentse Feesten 2011 werd via de werking van Plasactie een eerste werkvergadering bijeen geroepen met het kabinet van schepen Decaluwe, de toenmalige schepen van Feestelijkheden, om de realisatie van het prototype van het damesurinoir MissWizz te financieren.

Na intensief lobbywerk van Plasactie kende de stad Gent via de dienst Feestelijkheden 3.000 euro subsidie voor de bouw van het eerste prototype van het damesurinoir MissWizz.

Op 14 en 15 april 2011 was het zover. Het eerste prototype van MissWizz werd door de vrijwillig.st.ers van Plasactie en de ontwerpster Ellen Lejeune op de Vlasmarkt aan een eerste testronde onderworpen. De reacties van de eerste gebruiksters waren grotendeel positief.

MissWizz op de Gentse Feesten

Tijdens de Gentse Feesten 2011 werd het damesurinoir via Plasactie aan het grote publiek gratis aangeboden aan alle feestende vrouwen. Vooral tijdens de late uurtjes scoorde het damesurinoir zeer goed. Het succes bij vrouwen was dermate groot dat er soms wachtrijen voor de deur van het damesurinoir ontstonden terwijl Plasactie zoals gewoonlijk naast een toiletwagen in de Bibliotheekstraat al sinds 2005 actie voerde voor gelijke sanitaire rechten.

Ondanks de goede evaluatie van het damesurinoir door de gebruiksters besliste de dienst Feestelijkheden om het damesurinoir naar de stortplaats te brengen. Vanuit Plasactie werd hierop fel gereageerd en werd er verhinderd dat het damesurinoir MissWizz gedumpt zou worden.

Aangezien stad Gent niet wenste verder te investeren in het damesurinoir MissWizz en het zelfs niet wou bergen tot de volgende Gentse Feesten, zijn Plasactie en de ontwerpster op zoek gegaan naar een andere investeer.st.d.er om het project verder te commercialiseren. Helaas zonder veel succes.

Meer geluk hadden we met het stallen van het damesurinoir. Tussen 2011 en 2014 werd het damesurinoir op kosten van de actiegroep Plasactie gestald bij kennissen en vriend.inn.en van de actiegroep waaronder Dok Noord.

In 2013 kreeg het damesurinoir MissWizz op aanvraag van Plasactie een facelift van Graffiti vzw. In datzelfde jaar kreeg een vrijwilligster van de actiegroep Plasactie twee GAS-boetes van 250 euro omdat de actiegroep weigerde haar protest- en sensibilisatieacties voor gelijke sanitaire rechten tijdens de Gentse Feesten te staken. MissWizz werd gesloten omdat de actiegroep van straat werd gehaald door de later aangevochten GAS-boetes. Een rechtzaak die Plasactie uiteindelijk won.

In juli 2014 kreeg de voorzitter en initiatiefneemster van Plasactie, Baharak Bashar een telefoon van een Belga-journalist met de vraag of ze op de hoogte was dat alle toiletten op de Gentse Feesten gratis gingen worden voor vrouwen en mannen. Verrast door dit goede nieuws heeft Plasactie zoals gewoonlijk post gevat in de Bibliotheekstraat voor het eerst na drie jaar zonder het damesurinoir MissWizz. Zij kreeg eerst een rustplaats voor een aantal jaren in Dok Noord en later in 2017 in Bar Bricolage in Gent na een nieuwe facelift door de ontwerpster.

Damesurinoir als oplossing voor sanitaire discriminatie?

Sinds het gratis worden van alle toiletten op de Gentse Feesten in 2014 sukkelen nog steeds veel vrouwen en andere niet rechtstaand plassende mensen om veilig en discreet te kunnen plassen. Dat komt omdat er nog steeds veel meer urinoirs voorzien zijn voor de normatieve man dan zittoiletten die voor iedereen 24/7 beschikbaar zijn.

Volgens urologen is rechtstaand plassen ongezond en belastend voor de bekkenbodemspieren bij iedere mens, vrouw of man of non-binaire persoon, en kan dit op latere leeftijd het risico voor retentie- en incontinentieproblemen vergroten. Na de bevalling vergroten deze risico’s bij rechtstaand plassen.

Vanuit gezondheidsoverwegingen kijken we even kritisch naar dit damesurinoir als naar het gebruik van een plastuit. Bovendien zijn beide instrumenten niet handig wanneer men menstrueert, zwanger i s, moeilijk te been is en/of kleiner is dan een gemiddelde volwassen vrouw is. De beide alternatieven zijn evenmin kindvriendelijk.

Maar tijdens festivals en stadsfeesten (tijdelijk en bij wijze van uitzondering) kunnen dergelijke eenvoudig opstelbare en compacte damesurinoirs de wachtrijen bij de gewone zittoiletten inkorten zodat andere mensen die alleen zittend willen of kunnen plassen gebruik kunnen maken van de zittoiletten. Ook zou men de huidige discriminerende urinoirs kunnen vervangen door dit inclusieve urinoir, zodat iedereen (trans, cis, non-binair, verlegen, of noem maar op) afgeschermd in een urinoir kan plassen. Door de opvouwbaarheid is dit urinoir makkelijk te vervoeren naar events. Vanuit deze redenering en logica heeft Plasactie destijds MissWizz in het kader van haar eigen acties gepromoot. Ook nu vinden we dat MissWizz 2.0 een eerlijke kans moet krijgen om in verschillende festivals aan feestende vrouwen aangeboden te worden complementair aan gewone zittoiletten. Het damesurinoir is niet bedoeld ter vervanging van zittoiletten, maar dient ter aanvulling ervan.

2011

2011

2013

2013

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!