Deliveroo, geen werkgever volgens henzelf. Foto: Sam Saunders, Flickr/CC BY SA 2:0

Zelfstandig of werknemer? Onzekerheid voor Deliveroo-koeriers duurt voort

donderdag 18 juli 2019 15:54
Spread the love

Maaltijdbezorger Deliveroo kan ook de komende jaren onbezorgd zelfstandige fietskoeriers de straat opsturen. De arbeidsrechtbank van Brussel annuleert een eerdere uitspraak van de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie die stelde dat de koeriers een arbeidscontract moeten krijgen. Een uitspraak ten gronde komt er pas eind 2021.

Eind 2017 liet Deliveroo weten dat het enkel nog met freelancers zou werken. Geen vaste contracten meer dus voor de fietsers met de groene kubus op de rug. “Dat betekent grote onzekerheid en slechtere arbeidsvoorwaarden”, zegt Martin Willems van de nieuwe ACV-afdeling United Freelancers. “De koeriers worden nu per opdracht betaald en niet meer per uur. Ze zijn ook niet beschermd tegen een arbeidsongeval.”

Als ze onder de wetgeving van de deeleconomie vallen, betalen ze ook geen sociale bijdrage en hebben ze geen enkel recht op een werkloosheids- of ziekte-uitkering en bouwen ze ook geen pensioenrechten op.

Toenmalig minister van Werk Kris Peeters kondigde toen aan dat hij de situatie zou laten onderzoeken door de sociale inspectie en het Arbeidsauditoraat. Twee koeriers namen zelf initiatief en vroegen begin vorig jaar aan de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (FOD sociale zekerheid) of Deliveroo wel correct handelde.

Het antwoord kwam er enkele weken later al. Volgens de Commissie moest een dergelijke activiteit wel degelijk als loontrekkende worden uitgeoefend en niet als zelfstandige. Deliveroo tekende beroep aan tegen deze beslissing beroep bij de arbeidsrechtbank van Brussel.

Wachten tot … 2021

Die sprak zich begin juli uit. De arbeidsrechtbank vindt dat de Commissie het onderzoek van het Arbeidsauditoraat had moeten afwachten. De rechtbank spreekt zich niet uit over de grond van de zaak. Die zou er pas komen eind 2021 na een hoorzitting op 6 september van datzelfde jaar.

“Blijkbaar wil de arbeidsrechtbank het onderzoek van het Arbeidsauditoraat afwachten en schuiven ze daarom de datum ver vooruit”, zegt Martin Willems. De vakbond reageert ontgoocheld op de beslissing. “We betreuren dat een koerier die een snel en gratis advies van de Commissie Arbeidsrelatie vroeg, daarna meegenomen wordt in een 4-jarige en kostelijke rechtsprocedure. De regering wekte de verwachting dat het arbeidsauditoraat en de sociale inspecties het statuut van de koeriers gingen rechtzetten. Na bijna 2 jaar onderzoek, zien we enkel een blokkade die ondertussen wel in het voordeel van Deliveroo speelt.”

Willems heeft al een donker vermoeden van wat er in 2021 zal gebeuren. “Deliveroo wil het gedwongen feit bestendigen. Binnen twee jaar zullen ze dan zeggen: wij werken al vier jaar zonder probleem met zelfstandigen.”

United Freelancers werd vorige maand opgericht in de schoot van het ACV. “Omdat de vakbond iedereen op de werkvloer wil verdedigen en verenigen”, zo klonk het toen. De medewerkers van de vakbond hebben hun handen vol. “We merkten dat het ACV al duizenden leden heeft die voltijds freelancer zijn of zelfstandige in bijberoep. Vaak mensen die vroeger werknemer waren en hun lidgeld bleven betalen. Nu bellen ze ons op omdat ze eindelijk ook als freelancer verdedigd kunnen worden”, zegt Martin Willems.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!