Foto: delijn.be
Opinie - TreinTramBus

Basisbereikbaarheid: TreinTramBus blijft met veel vragen zitten

donderdag 18 juli 2019 16:38
Spread the love

Gisteren werd de budgetverdeling om de ‘basisbereikbaarheid’ in de verschillende vervoerregio’s in Vlaanderen uit te rollen, bekend. TreinTramBus is opgelucht dat daar nu eindelijk duidelijkheid over is, maar heeft toch een aantal vragen.

Gisteren maakte De Lijn bekend hoe haar huidig budget in het kader van het nieuwe decreet over de basisbereikbaarheid over de 15 nieuwe vervoersregio’s zal verdeeld worden. “Op die cijfers zaten we al lang te wachten”, aldus Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus. “We zijn tevreden dat hier eindelijk openbaarheid van bestuur getoond wordt! Aangezien basisbereikbaarheid volgens het decreet budgetneutraal moet zijn, kan het belang van deze cijfers moeilijk overschat worden.”

Toch roepen de cijfers meer vragen op dan ze beantwoorden. Met basisbereikbaarheid zouden de gemeenten meer beslissingsmacht krijgen bij de opmaak van openbaarvervoernetten en bij de uitbouw van multimodale verplaatsingsmogelijkheden voor hun burgers. “Maar krijgen lokale besturen wel echt een vinger in de pap, als op Vlaams niveau maar 4 % van alle middelen naar het vervoer op maat gaat?”, vraagt Stynen zich af.

Hoe staat het trouwens met de gelijke behandeling van alle Vlaamse burgers? In de vervoersregio Kortrijk heeft de Vlaamse overheid maar een goeie 48 euro per inwoner voor basisbereikbaarheid veil. In Antwerpen is diezelfde Vlaming drie keer zoveel waard. “Natuurlijk begrijpen wij dat de noden in stedelijk gebied verschillen van die op het platteland. Maar de kleine gemeenten dreigen het kind van de rekening te worden. Door het matteuseffect zullen zij er nog op achteruit gaan. En in sommige delen van West-Vlaanderen en Limburg was het nu al mager gesteld met het openbaar vervoer”, aldus Stefan Stynen.

Volgens Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, zal de kwaliteit van het openbaar vervoer toenemen, al verwacht hij dat reizigers meer zullen moeten overstappen. Stynen reageert daarop: “Dit maakt ons erg ongerust, omdat betrouwbare overstappen stipte bussen vereisen en laat De Lijn het nu net op dat vlak al erg slecht doen. Bovendien is er helemaal geen zekerheid over de tarieven die zullen gehanteerd worden. Reizigers, die in de toekomst zullen moeten overstappen én twee ticketjes voor hun rit zullen moeten kopen, zullen de bus snel de rug toekeren.”

Totaal budget salariswagen 200 miljoen hoger

Wie niet in de stad woont, zal het dus wellicht met weinig openbaar vervoer moeten doen. Meent de Vlaamse regering nu echt dat ze zo de klimaatdoelstellingen zal kunnen realiseren en de files op onze wegen zal kunnen aanpakken? In dat opzicht blijft het hallucinant dat het belastingvoordeel dat in België aan salariswagens toegekend wordt, ruim 200 miljoen euro hoger ligt dan het totale budget voor openbaar vervoer in Vlaanderen!

“We zijn er allerminst gerust in, dat het decreet basisbereikbaarheid ons beter openbaar vervoer zal bieden”, aldus Stynen. “Nochtans is het dat wat de lokale besturen en de Vlaamse burgers dringend willen.” De verdeling van de budgetten is nu wel transparant, maar het kernnet blijft nog steeds een goed bewaard geheim. Zelfs het aanvullend net is tot nu toe niet overal aan de betrokken gemeenten voorgelegd. TreinTramBus vindt dit een vreemde invulling van het decretale begrip ‘vraaggestuurd’, als deze netten zonder overleg met gemeenten én gebruikers tot stand komen.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!