Greenpeace

Brussels akkoord: stap vooruit voor klimaat, maar (nog) niet de nodige kwantumsprong

woensdag 17 juli 2019 16:13
Spread the love

Brussel, 17 juli 2019 –  Milieuorganisatie Greenpeace ziet positieve elementen in het regeerakkoord voor de nieuwe Brusselse Gewestregering, maar reageert ook kritisch. Er worden belangrijke stappen gezet naar een ambitieus en eerlijk klimaatbeleid, maar de hoofdstad van Europa zou zich nog ambitieuzer moeten tonen. De deadline voor het bannen van diesel- en benzinewagens komt bijvoorbeeld te laat. 

“Dit regeerakkoord biedt kansen voor een ambitieus en eerlijk klimaatbeleid”, reageert Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. “Deze Brusselse regering streeft als eerste regering in ons land naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Dat is een belangrijke eerste stap. Gezien de klimaaturgentie, verwachten we dat de toekomstige federale, Vlaamse en Waalse regeringen hier een voorbeeld aan zullen nemen.”

Maar het akkoord is nog niet de kwantumsprong die nodig is als antwoord op de klimaatuitdaging en de gezondheidsimpact van luchtvervuiling.

“Europa moet streven naar klimaatneutraliteit in 2040 om het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Als hoofdstad van Europa steekt Brussel dus best nog een tandje bij. Onder andere de uitfasering van fossiele wagens moet vroeger, zoals in Parijs. Het afscheid van diesel in 2030 en van benzine en CNG in 2035 is te laat. 2030 zou de uiterste deadline moeten zijn voor álle fossiele auto’s. Wij hopen daarover snel een gesprek aan te knopen met de nieuwe bevoegde ministers”, zegt Thijs.[1,2]

Invoering circulatieplannen

Greenpeace is wel tevreden met de invoering van circulatieplannen, de zone 30 en de ambitie om meer in fietsinfrastructuur te investeren. De klimaattransitie wordt ook aan het sociale gekoppeld. “Het akkoord voorziet instrumenten om die transitie op een sociale en eerlijke manier te realiseren, zoals het inzetten op beter en goedkoper openbaar vervoer, het isoleren van sociale woningen en de ambitie om veel meer Brusselaars te laten participeren in zonne-energie. Dat is erg positief”, zegt Thijs.

Greenpeace zal de uitvoering en de aanscherping van dit regeerakkoord in de komende maanden en jaren nauwgezet opvolgen.

“Er is nog werk aan de winkel om alle ambities waar te maken, en vooral ook de autodruk te doen afnemen. Waarom niet de vlucht vooruit met een stadstol, in afwachting van gesprekken met de andere gewesten over een kilometerheffing? Het één sluit het ander niet uit. We vragen ook duidelijke maatregelen om de zones 30 te handhaven én garanties voor de broodnodige investeringen in fietsinfrastructuur”, besluit Thijs.

 

Noten

[1] In deze briefing zet Greenpeace EU op een rijtje wat nodig is om de Europese Unie in lijn te brengen met de beloftes in het klimaatakkoord van Parijs.

[2] Om de uitstoot van het verkeer voldoende snel terug te dringen om de klimaatopwarming trachten te beperken tot 1,5°C, is een afscheid van fossiele wagens in 2035 in de stedelijke context veel te laat. Studies in opdracht van Greenpeace Nederland en Duitsland geven aan dat ál het particuliere autoverkeer emissievrij zou moeten zijn ten laatste in 2035, en dat steden daar het voortouw moeten nemen. De stad waar het klimaatakkoord in 2015 werd afgesloten heeft dat begrepen: Parijs schakelt weg van dieselverkeer in 2024 en van fossiel verkeer in 2030. Nog tot 2030 wachten om dieselwagens uit de hoofdstad te weren zal het voor de Brusselse regering bovendien nog moeilijker maken om de luchtvervuiling terug te dringen, en tegemoet te komen aan de eisen voor gezondere lucht van zowel vele Brusselaars als de Europese Commissie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!